Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 105 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN FELAKET:KITLIK EKONOMİSİ

TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN FELÂKET:KITLIK EKONOMİSİ

Ali Nejat Ölçen

Rakamlar gerçekleri konuşur. Oysa ülkemizin konuşkanları sadece çene yarışını sürdürmekle yetiniyorlar. Siyasal Partilerin seçim vaatleri halkımıza oy karşılığı rüşvet dağı-tımının ötesinde kapımızda bekleyen ekonomik çöküntüden ülkemizin nasıl kurtulacağına ilişkin bir tek tümce işit-medik. Siyasal parti üye ve başkanları bir yana Tarım eğiti-mini veren fakültelerimizdeki öğretim üyelerinden bile kırsal alanındaki tarımsal çöküşün sonucu kendisini bes-leyemez bir Türkiye’den söz eden olmadı. 450 Yıl önce Galile Galileo, sayamadığınız ölçemediğiniz ve hesapla-yamadığınız olayı tanıyamazsınız demişti. Türkiye’miz rakamlara giderek yabancılaşmaktadır; kendisini tanımaktan giderek uzaklaşıyor.

Bugün hangi siyasal, ekonomik, hukuksal ve de ahlaksal sorunu yaşıyorsak bunun asıl kaynağının kırsal alandan kentlere yönelen olağanüstü göç fırtınası olduğunu halâ kavrayabilmiş değiliz. 7 Haziran Seçimlerinde hangi siyasal parti iktidara gelirse gelsin kentlerdeki nüfus yığılmasının altında ezilecektir. Kent varoşlarına yığılan nüfusun siyasal iktidardan ya da Tanrıdan iş ve aş beklediğini bilenlerimiz kaç kişidir kim biliyor?

Bu yazıdaki düşüncelerimi rakamlar kanıtlamaktadır. Yazdıklarımın yanlış olması ve gerçekleşmemesi en içten dileğimdir.

Eğer Köy Enstitüleri kapatılmasa ve kırsal alanda tarımsal sanayi yaratılmış olsaydı bugün kırsal alan nüfusu üretici, toprağına sahip çıkarak kent varoşlarında yazgısını siyaset bezirgânlarının avuçlarında aramazdı. Hiçbir ülkede bir benzerine rastlanmayan bu iç göç fırtınasını ülkemizde gerici din bezirgânlarının doğuşuna da ortam hazırlamıştır.

Çizelgenin 4’ncü sütunu kırsal nüfusun toplam nüfus için-deki ağırlığını (payını) gösteriyor. AKP iktidara geldiğinde Kırsal alan nüfusu toplam nüfusun % 40’ı kadardı iç göç artarak sürmüş ve 2012 yılında Kırsal alan nufusun toplam nüfus içindeki ağırlığı %22.7’ye inmiştir. Köylü efen-dimiz olmaktan uzaklaştırılmış kent varoşlarında siyasal iktidar-lardan iş ve aş beklemeye başlamıştır. Çizelge 2’de kırsal alan boşaldıkça Tarım sektörünün ulusal gelire katkısının hızla azaldığını şekil 2 ‘deki diyagram kanıtlıyor.

Paramız eşcinselleşmiş para üretimi boşayarak Para ile ilişkiye girmektedir.

Paramız ekonomiden kaçmış kayıt dışı para ile ilişkiye girmeye, artı değer yerine para doğurmaya başlamıştır. Eğer bir siyasal iktidar, paranın namusunu koruyamaz onun gece yarılarına kadar sokakta dolaşmasına seyirci kalır ve onu ekonomi ile yeniden evlenmesini sağlamazsa, ekonomi dışı piç paralar bir gün ekmeğe muhtaç olur.

Şekil 1. Kırsal alan nüfusu kentlere göçtükçe tarım sektörü çökmektedir.

Paramızın namusu, iffeti, saygınlığı kalmamış eski deyi-miyle oski olmuştur. Devlet paramızın yeniden kocası olabilmeli onun başı boş sokakta dolaşmasına başka paraların koynuna girmesine izin vermemelidir. Oysa tam tersine alınan kararlar paranın yurda girmesine ya da kaçıp gitmesine özgürlük tanınmıştır. Paranın namusu böyle korunamaz. İhanettir bu.

Kırsal alanı terk edip kent varoşlarına sığınan nüfus yeniden toprağına sahip çıkmalıdır.

Temel çözüm budur Tarım Bakanlığı çağcıl üretim teknik-leriyle “Üretim Çiftlikleri” kurmalı tarım ürünlerinin sanayisini kırsal alanda yaratmayı amaç almalıdır. Kırsal Alan Kalkınma Planı hazırlanabilir. Ülkemizin işgücü ve teknik varlığı böylesi planı gerçekleştirecek düzeydedir. Siyasal partilerin asgarî ücreti yükseltmeyi, iki maaş ikramiye ödemeyi vaat etmesi, sadece sözde kalan ciddiliği olmayan halkı kandırmayı amaçlayan yakışıksız oy avcılığından başka gerçekleşmesi olanaksız zırvalıklardır. Kırsal alan nüfusunun toprağına yeniden sahip çıkmasını sağlamak aslında Misak-ı Millî sınırların kuşattığı vatanımıza sahip çıkmanın öncü koşuludur. Bu koşulu yaratarak uygulayacak siyasal iktidarı bu ulus yeniden 1930’lı yıllardaki gibi yaratabilir mi, bilemiyoruz. Hedef:Kırsal Alanda Sanayi Havada çözüm aramak zaman kaybı havanda su dövmektir.

Şekil 2.Kırsal nüfusun kentlere göçü GSMH içinde Tarımın ağırlığının %5'in altına inmesi felaketine neden olmuştur. Kıtlık ekonomi böyle başlayacak.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail