Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 105 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

ABD EMPERYALİZMİNİN TÜRKİYEYE GİRİŞİŞ

ABD EMPERYALİZMİN TÜRKİYEMİZE GİRİŞİ

Ali Nejat Ölçen

1.3.2015 günlü bir e-mail iletisinde çok yanlış bir sav,

80 senedir TC’de iktidarı da muhalefeti de CIA oluşturur, diyor ve bundan parti liderlerinin de memnun olduklarını vurguluyordu.

O yanlış sava ilettiğimiz karşı yanıt aşağıdaki gibiydi:

“Mustafa Kemal Atatürk-İsmet İnönü” dönemine yönelik haksız, art niyetli saldırılara Kemal Kılıçtaroğlunun genel başkanı olduğu CHP’den yanıt gelmediği için öylesi görevi üstlenmemiz gerekti. 1930’ların CHP’si olabilseydi bugünkü CHP kendisini savunacak gerçekleri dile getirecek Öy-lesi yanıtı şimdi benim üstlenmem gerekmeyecekti.

1.80 yıl önce CIA’nin ülkemizde iktidarı da muhalefeti de oluşturmaya başladığı savı, Mustafa Kemal Atatürk’ün dö-neminde de iktidarı, CIA’nın oluşturduğunu düşünmek gibi çok yanlış bir kanıya yıl açar. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında Başbakan olacak kişiyi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk görevlendirir ve fakat Hükümet üyelerini Başbakan değil Türkiye Büyük Millet Meclisi seçerdi. O dönemde ulusal irade böylesi özgür ve bağımsız idi. Dünyanın hiçbir ülkesinde de böylesi özgür parlamento örneğine rastlanamaz.

Bir başka gerçeği açıklamanın zamanı da gelmiştir: Örne-ğin, TBMM genel kurulu Tokat milletvekilini hükümetin üyesi olarak seçmişti. Mustafa Kemal Hükümete Bakan olarak seçilen her üyeyi kutlamaktadır. Fakat bakan seçilen o milletvekili Mustafa Kemal tarafından kutlanma onuruna ulaşamaz ve istifa eder.

2.Sonradan adı Birleşmiş Milletler olarak değişen Cemiyeti Akvam’ın, Türkiye Cumhuriyeti Devletini müracaat ettiği taktirde üye kabul edileceği bildiren, yazısına Mustafa Kemal’in Dışişleri Bakanına iletmesini istediği yanıt şöyleydi: Müracat etmeyi düşünmüyoruz. Üye kabul ede-ceğinizi önerirseniz kabul etmeyi düşünürüz. Cemiyeti Akvam tüzüğünü değiştirir ve üye olmamızı dileyen yazıyı gönderir.

Özetle Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve hatta Adnan Menderes’in Başbakan olduğu dönemlerin hiç birisinde değil CIA, ülkemizde her hangi bir devlet, içişlerimize müdahale edememiştir.

3.CIA 80 yıl önce yok idi. ABD Başkanı Harry Truman döneminde 1947 yılında ”National Security Council’in (Millî Güvenlik Kurulu’nun) bir alt birimi olarak 68 yıl önce kuruldu. Uzun bir süre başka ülkelerin iç işlerine karışacak örgütlenme sürecini tamamlayamadı. Hatta o yıllarda, ABD’ de Senatör Mc Carthy (1947-1957) komünist bireyleri sanal suçlamalarla yargılayan bir komisyonun baş-kanlığını üstlenmişti yani ABD kendi iç sorunlarının çal-kantısı içindeydi. Dış ülkelere yönelik “istihbarat” işlevine CIA’nın bir alt birimi olan “National Clandestine Servis”in (Ulusal Gizli Servis’in) ancak 1970’li yıllarda kurulmasıyla girişilmiştir.

Kimi tarihsel gerçeklerden söz edilirken ülkemiz aydın-larının biraz daha dikkatli olmaları kulakta oluşan bilgileri sorgulama zahmetine katlanmaları gerekir.

4.Siyasal iktidarları CIA’nin oluşturduğu savı, sadece ve sadece 12 Eylül 1980 sonrası için gerçektir ve o yıldan bugüne kadar Beyaz Saray’da kabul görmeyen hiç kimse Başbakan olamamıştır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail