Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 106 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

SOKRATES İLE GÜVEN ÜZERİNDE SÖYLEŞİ

SOKRATES İLE GÜVEN ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Ali Nejat Ölçen

-Sokrates, bağışla bizi gene çözüme kavuşturamadığımız bir kavramın ne olduğunu nasıl tanımlandığını bilemez olduk. Güven duygusu bir nitelik mi ya da kavram mıdır? Neden giderek birbirimize güven duymayan, açıkçası güvenmeyen insanlar olduk! Bununla da yetinmiyor, bizleri yönetenlere de güvenmiyoruz, zaten onlar da bizlere güvenmiyor. Söyle bize Sokrates, aramızda güven duygusunu yeniden nasıl yaratabiliriz? Birbirine güvenmeyen insanların bulunduğu toplum kendisini koruyabilir mi?

Sokrates.

İlk kez sizlerden güven duygusu sözcüğünü işitiyorum. O nedenle anlıyorum ki, sizlerin birbirinize güvenmemenizin nedeni, sizlerin güvenilmez kişiler olmanızın sonu-cu değildir. Sizler ayrı ayrı güvenilir bireylesiniz. Güvenilir bireyler olmasaydınız

-Anlamadık Sokrates, birbirimize güvenen açıkçası, güveni-lir kişiler olsaydık, Araf’ta bu soruyu sana yöneltme gerek-sinimi duyar mıydık?

Sokrates

Haklısınız, güvenilir insanlar idiniz. Birbirinize güveniyordunuz. Birlikteliğiniz, barış içinde başarıyla sürüyordu. Fakat neler oldu da birbirinize güvenmeyen bireyler olabildiniz! Araf’a kadar gelerek bana böylesi güven sorusunu yöneltmeye gereksinim duydunuz? Bu soruyu yö-neltmenizden anlıyorum ki, yaşamınızda neler değişti ki, sizleri birbirinize güvenmeyen bireylere dönüştürdü!

-Evet Sokrates zihnimizi değil yüreğimizi de burkan bir soruya değindiniz. Çok değişimler oldu. Eski yaşam biçi-mindeki ortak bağlarımız koparıldı, bizleri sadece kendi çıkarını düşünen insanlara dönüştürdü, Eskiden bizleri yönetenlere saygı duyardık. O saygıyı da yitirdik. Bizleri yönetenlerin hiç birisine saygı duymadığımız için hiç birisine güvenmiyoruz. Onlara saygı duymamamızın en başta geleni bize saygı duymamaları, bize güvenmeme-leridir. Acaba doğru mu düşünüyoruz? Söyle bize Sokrates, bizleri yönetenleri nasıl güvenilir insanlara dönüştürebiliriz.

Sokrates:

Bu anlattıklarınızdan anlıyorum ki, bireysel davranış biçimi değişime uğrayarak, dürüstlüğün ve gerçekçi olmanın ötesinde “güvenilir olabilme” sorununu da etki-leyerek onun bireysel niteliğini toplumsal soruna dönüştürmüş. En sakıncalı olanı da budur. Her toplumda sö-züne güvenilmez kişiler bulunabilir ve öylesi kişiler toplumsal bütünlüğün içinde etkisizleşirler. Burada temel sorun, anlıyorum ki, Araf’a kadar gelip sorduğunuza göre, güvensizlik ülkenizde toplumsallaşmış. Bireysel davranış biçimi olmaktan çıkmış, toplumun ortak dav-ranış biçimine dönüşmüş. Bu böyle sürüp giderse, sizler bir gün Araf’ta beni görmeye de gelmezsiniz çünkü bana da güveniniz kaybolabilir. Bu sözlerimle şunu açıklamaya gereksinim duyuyorum: Güven duygusunu yeniden birlikte yaşamanın temel koşuluna dönüştürmeniz gerekir. Var olabilmenizin temelidir bu.

-Nasıl Sokrates, nasıl sağlayacağız bunu.

Sokrates.

Önereceğim çözümün en zor yanı da bu. Toplumunuzda birbirine güvenen bireylerin bulunmadığını ileri süre-mezsiniz. Eğer, birbirine güvenen bireyler var olmasaydı Araf’a gelip bana güven’le ilgili soru sormazdınız. Sizler birbirinize güvendiğinize göre, birbirine güvenen birey-leri ilk aşamada bir araya getirmelisiniz. Buna örgütlenme denir. O halde güven konusunda örgütlen-melisiniz. Örgütlendiğiniz anda sorunu çözmeye başla-mışsınız demektir. Güvenilmeyen ve sizlere güvenmeyen kişilerinin yönetimine son vermeyi amaçlamanız gerekir. Yani, birbirinize güvenmenizin kaynağı, kendine güvenen toplumu yaratmak olmalıdır Toplumun size güvenini yaratabilirseniz, bir süre sonra bu, toplumun kendisine güvenmesine neden olacaktır. Kendinize ve birbirinize güvenmeniz toplumun size güvenmesini sağlayacaktır. Çünkü her toplum ekmek, su ve güneşten önce kendisine güvenerek, güvenilir bireyleri yarattığı sürece yaşaya-bilir, gelişebilir ve tam bağımsızlığın erdemine ulaşabilir. Nesnenin varlığını nasıl “atom” sağlıyorsa, Araf’-tan önce benim ülkemde atomistler vardı. sizin toplumu-nuzun varlığını da güven sağlayacaktır. Güven duygusu toplumsallaştığında kurumlaşmış olur, kendisine güvenmeyen yönetimleri tarihin çöplüğüne süpürmenizin hiçbir engeli kalmaz. Güven toplumun yüreğidir, akciğeridir. Onun sadece temiz havaya gereksinimi var. O havayı sizler yaratacaksınız. Araf’a gelerek bana bu soruyu yöneltmeniz çözüme gereksinim duymanızın kanıtıdır. Çözüme gereksinim, bir gün çözümün kendisi olur.

-Sağol Sokrates, yüreğimize gene geleceğin aydınlığını aşıladın. Ülkemize dönünce güvenilir bireyleri bir araya getirmek birincil görevimiz olacak...

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail