Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 107 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

TBMM'NİN GİZLİ CELSELERİNDE MUSTAFA KEMAL

TBMM’NİN GİZLİ CELSELERİNDE MUSTAFA KEMAL

Ali Nejat Ölçen

TBMM’nin gizli celselerinde bir kişi var, sözlerini ve kararlarını acaba doğru mu, yararlı mı türü sorgulama sonucu uygulayan. Bunun sayısız örnekleriyle karşı-laşırsızın, O’nun kısa süren ve fakat büyük işler başaran yaşamında.

Fakat ne yazık ki, zihinleri acaba sorusuna yabancı kalanların O insanı tanımak istememeleri O’nun canlı kalan zihninden korkmalarıdır. Zihinleri acaba sorusuna kapalı kaldığı için donuklaşmış olan o kişilerin sayısı giderek çoğalmakta. Türkiye’mizin geleceğini tehlike sürükleyen sorunların başında böylesi zihinlerin siyasal iktidar ya da o iktidara yandaş olmalarından kaynak-lanıyor.

Türkiye Sorunları kitap dizisinin bu sayısını özellikle bu soruna ayırdık. Çünkü yaşanılan sorunların kaynağı ve çözümsüz kalmasının nedeni acaba sorusuna kapalı kalan zihinlerin siyasal iktidarda olmaları. Zihinleri acaba sorusuna kapalı kaldığı için eleştiriye de kapalı kalmak zorundadırlar. Acaba sorusuna kapalı kalan zihin şizofreni’den de kendisini kurtaramaz. Ne var ki acaba sözcüğüne kapanmayı siyasal amaç durumuna dönüş-türdükleri için bu durumu şizofrenizm olarak tanım-layabiliriz. Bu deyim, şizofreni’nin siyasallaşmasını betimlemektedir. O nedenle ülkemizin temel hastalığının şizofrenizm olduğunu düşünebiliriz.

Türkiye Sorunları kitap dizisinin bu 107. sayısına kadar Mustafa Kemal ve devrimlerine karşı çıkan kişileri nankör ve hain olarak suçlamakla yanılmış olduğumu anlayamamıştım. Ve şimdi anladım ki onların nankör ve hain olmalarının nedeni, yani kaynağı şiz-frenizm’ yani siyasallaşan şizofrenidir. Şizofrenik iktidarlar daima kendilerini haklı görür ve eleştiriye kapa-nırlar ya da aşırı tepki gösterirler. Bu tepki kimi zaman ölümcül olaylarla sonuçlanır.

Mustafa Kemal’in 11 gün süren yurtiçi incelemeleri sonucu izlenimlerini anlatttığı 9 Ağustos 1920 günlü TBMM’nin gizli celsesinde bir konuşmasını bugün-kü siyaset ve devlet adamları keşke izleyebilseler ya da bu satırları okumanın zahmetine katlanabilseler:

Adana vilayetini düşünecek olursak, vilayetin bu kısmında maatteessüf idarei mülkiye’nin teşekkül etmediğini gördük. Valisi, mutasarrıfı, kaymakamı

Adliyesi, polisi, jandarması yoktur.(Osmanlı böyle bir il bırakmıştı) Hiçbir şeyi yoktur. Ben doğrusu ahaliye karşı biraz mahcup oldum. İnsanların kanlar dökerek düşmanların elinden istirdat etmek istedikleri yerler elimizdedir. Bunu idare etmeyi unutmuşuz. Onun için derhal bir idarei mülkiye tesisi lâzım geldi. Bunun için vali ve kaymakamlar derhal tayin etmek lüzumuna kani olduk ve orada hazır bulunanlardan Büyük Millet Meclisi âza-sından İsmail Safa Beyi vekâleten vali tayin ettim. İcra Heyeti kanalıyla heyeti celilenize arz olunup kati karar alınıncaya kadar vekâleten tayin ettim. Kendisinin işe başlamasını emrettim ve derhal Adana’dan şuradan buradan hükümet teşkilatı vücuda getirmesine dair emir verdim.Ve şimdilik Pozantı’yı Adana’ya merkez olmak üzere tesise lüzum gördüm.

Yıl 1920 ve ülkenin dört bir yanı işgal altında. Mustafa Kemal Eskişehir’de başlayan inceleme gezisini Adana ve Mersin’de tamamlıyor ve bir milletvekilini kimseyi bulamadığı için Adana ili için geçici vali olarak görevlendiriyor.

Yıl 2015. Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez ABD’nin Suriye’yi hedef alan koridoruna savaş uçaklarıyla müd-hale ediyor, PKK mevzileri ve İslamın yüz karası men-debur IŞİD bombalanıyor. (27.7.2015) fakat TSK’-nın Başkomutanı R.T.Erdoğan Çin gezisine çıkıyor. BOP eşbaşkanı olarak ABD’nin milis gücü PKK ile açılım pazarlıkları sürdürülüp sözüm ona barışçıl ilişkiler kurulacağı söylenirken kitlesel cinayet örgütü şımartılıp daha fazla da azgınlaştırılıyor ve Çin gezisine başlarken açılım kapandı diyebiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde bugüne kadar böylesi çelişkili, tutarsız iki yüzlü siyaset hiçbir zaman uygulanmamış, devlet ciddiyetiyle bağdaşır görülmemişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün AKP iktidarı tarafından aşiret kültürüyle yönetiliyor.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail