Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 107 Geri Tavsiye Et Yazdır

TÜRKÇEYİ YADSIYARAK TÜRK ULUSU YOKTUR DİYEN BİR PROF:

TÜRKÇE’Yİ YADSIYARAK TÜRK MİLLETİ YOKTUR DİYEBİLEBN BİR PROF!

Ali Nejat Ölçen

O Prof’un soy adı Ak ve Tay Türkçe sözcüklerinden olu-şuyor. Fakat, dili Türkçe olan Türk Milleti yok, diyebiliyor Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesi olan Siirt doğumlu o Prof. Yeni Şafak Gazetesinde de köşe yazarı. Kişiye sorarlar sen hangi millettensin.

Bundan 2200 yıl önce Orta Asya’da taş dikitteki yazıttan işte bir bölüm:

Oşul ogul anasınıg kögüsünden oguz nu içip

mundın ardıkrak icmedi. Yig ed ,aş,sürme diledi.

dili kile başladı kırık kündin song

bedükledi yürüdi oynadı

2200 yıl önce taş dikite kazılan bu dizeler, Latince mi, Çince mi? Prof. Ak-tay yanıt ver: Çin Seddi hangi budun-’un (millet’in="Ulus’un)" saldırısına karşı inşa edildi. 2000 önce Türk budunu varken, yeryüzünde hangi kavim ulus olabilmişti?

Ey prof, anasının karnından çıkıp bir kez oguz’nu içtikten sonra bedüklemeye başlayan kişi kim? Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı sözcüklerini kim türetti ve ordu yapımına 10’lu düzeni kim getirdi, kaç bin yıl önce? Macaristan’ın adı niçin Hungaria idi? Estonya’nın gramer yapısının Türkçe’nin özdeşi olduğunu öğrenemedin mi? Almanca’da yan tümce (neben satz) yerine Türkçemizde o sorunu “mış” sözcü-ğüyle betimlediğimizi bilmiyor musun? Örnek mi: Alman bir bilgiyi birinci kişiden öğrenip ikinci kişiye yan cümle ile aktarabilir: “Prof Aktay hat gesagt, dass er dieses Buch nicht gelesen hat” gibi.. Fakat ben Türkçe olarak Prof,Aktay bu kitabı okumamış, derim. O yan tümcenin karşılığında benim Türkçem “mış” sözcüğünü kullanır. Batı dilleri kapalı mekânda gelişirken benim dilim doğada gelişmiştir. O nedenle kimi sözcükler nesnenin fiziksel yapısını betimler.

Örneğin: ip-iplik-sicim-kırnab-urgan–halat. Ya da çöp-deynek-çubuk-sopa-odun-kütük.

Nesne irileştikçe Türkçede ses de kalınlaşır. Güzel sesli kuş’a o nedenle ben “bülbül” demişim binlerce yıl önce. Alman “Nachtigal” diyor. O güzel sesli kuş bu denli kaba sözcükle anlatılır mı? Türkçem ince, şiirsel bir dil, ben Türkçem sayesinde Türk olduğumu düşünürüm...

Ve yer yüzünde hangi dil 2200 yıl öncesinin böylesi güzelliğini koruyabilmiştir? Biri sana Türk olmadığını söyleseydi kızman gerekirken sen Türk olmadığını söyle-yecek kadar bilim dışına çıkabiliyor ve “Prof”olmanı sana sağlayan bu ülkenin ulusuna karşı bu denli nankör olabiliyorsun. Şunu öğren Türk olmayan Prof.Ak-Tay

440 yıl önce Britanya Kraliçesi Elizabeth II, Kanunî Sultan Süleyman’a sunduğu yazıda ona, “Grand Turk” diyordu. Sen Türk değilsen açıkla hangi ulusun çocuğusun?Ulusunu yadsıyan kişilerin hain, alçak ve nankör olabilmelerinin nedenini siyasal ya da eğitsel sorun olarak ele almak gerekse bile böylesi varsayım eksik kalabilir. Aslında bu sorun tıp olayıdır ve psikiyatri alanı, bunu araştırma konusu yapa-bilmelidir. Çünkü normal olması gereken, psikolojik değer ve dengeleri tahribe uğramamış kişilerin, bu denli nankör, hain ve alçak olmaları düşünülemez. Zihinlerindeki ayrışım süreklilik kazanmış ve belli bir amaca güdümlü yönteme dönüşerek katılaşmış olduğu için, böylesi şizofreni’yi şizofrenizm olarak adlandırmaktayım. Ey Prof, sen Almanya’da olsan ve Alman ulusu yoktur deseydin kendini kapının dışında bulurdun ve suratın tükürük içinde kalırdı.

Oguz Kagan destanını oku ve biraz olsun kendi ulusunu yadsımanın utancını duy eğer o duyu sende kalabilmişse.

Oguz Kagan, künlerdin song (günlerden sonra):

Keçelerden song igid boldı. Bu cagda

Bu yirde bir ulug orman bar irdi....Oguz kagan anı kördükde usı kalmadı, kiddi sevdi anung birle yaddı dilegüsin aldı,döl bagaz boldı. Künlerdin song keçe-lerdin song yarudı üç irkek ogulnı dogurdı. Birincisige kün ad koydılar, ikincisige ay ad koydılar üçüncüsüge yulduz ad koydılar.

Soyadı Türkçe olan Prof. Ak-Tay, Türkçe’diye bir dil olmadığını söyleyebilmekte. Ben Türkçemi Türk olduğum için öğrenmişim.. Hiç bir dil benim Türkçem kadar ince ve şiirsel değildir. O güzelim Türkçe’yi 400 yıl yasaklayan Osmanlıca dedikleri uyduruk dili yaratan Osmanlı soyundan mı geliyor bu Prof ya da AKP’ye yanaşmayı mı amaçlıyor?

Soruyorum AKP’ye ne zaman yamandı?

Ve soruyorum, hangi ülkede hükümdarlar ulusun dilini yasaklamış, o ulusun bireyi olduğunu yadsımıştır? Bunun bir örneği var mı? Osmanlı’nın dışında? Onların zulmünde, Anadolu’muz türküleriyle ağladı. Acı doludur türkü-lerimiz. Anadolu’muzda acı ve göz yaşı bırakarak tarihin çöplüğünde kayboldu Osmanlı.

Burası Huş’tur

Yolu yokuş’tur

Giden gelmiyor

Bu nasıl iştir?

Yanıt ver bu dizeler hangi dil’de, bay prof.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail