Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 107 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

ÖĞRETİM ÜYELERİ SESİZ KALIRKEN BİR HEKİM (ERTUĞRUL AYTEKİN) DENG BÜTÇEDEN SÖZDEBİLMEKTEDİR:

DR . AYTEKİN ERTUĞRUL’UN UYARISI:

EKONOMİYİ ÇÖKERTEN SAVURGANLIK VE AÇIK BÜTÇE

Ali Nejat Ölçen

Değerli hekim uzman Dr.Aytekin Ertuğrul, ekonominin öğretim üyeleri sessiz kalırken israrla açık bütçelerin devletin en önemli sorunu olduğunu emperyalizmin güdümünden kurtulamayacağımızı bıkmadan usanmadan iler sürmüştü. Açık bütçelerin devletin savurganlığından, gösteriş amaçlı gereksiz harcamalardan kaynaklandığı yad-sınamaz. Bunun en sakıncalı örneğini 1100 odalı Kaçak saray olarak nitelenen yatırımda görüyoruz. Ulusuna hiz-meti ve ekonomik gelişmeyi amaç alan hiçbir siyasal iktidar böylesi gereksiz ve ekonomiye yük olan yatırıma başvuramaz eğer yurtseverlik ilkesini özümsemiş ise!

Böylesi gereksiz bir yatırım 1911 yılında Meşrutiyet döneminde söz konusu olsaydı Mebus Kozmidi Efendi, Meclis-i Mebusan’da,

“bu hatayı yapanlara merhametsiz, yüreksiz, canavar”, derdi.

Meclis-i Mebusan’ın 1911 yılı 48.Birleşiminde Kozmidi Efendi, İttihat ve Terakki Hükümetini, yüksek faizle Almanya’dan alınan dış borç nedeniyle eleştirmiş ve şunları söylemişti:

“Zannederim 200 bin lirayı muvazenesi (dengesi) temin edilmiş bütçeden kaybetmiyoruz. 6-7 milyon kadar açığı olan bir bütçeden kaybediyoruz. Bu gibi hatalar, muvazeneleri (dengeleri) temin edilmiş milletlerde olursa , bu hataların eshabına cani derler. Bendeniz de açık bütçemizde bu hataları yapanlara, merhametsiz, yüreksiz, canavar derim.” (Gürültü, sözünü geri al sedalar)

Maliye Nazırı:

“”Efendim bu sözü red ederiz (hepimiz red ederiz sedalar) Kendisine red ve iade ederiz. Burada terbiye dairesinde söz söylerler, böyle sözler söylemekten utanırım. Buna terbiyesizlik derler”.

Üyelerinin tümünün çok terbiyeli olduğu anlaşılan İttihat ve Terakki iktidarı, bütçe açığını kapatabilmek için ilk kez İstanbul-Taksim Kışlası’nı satışa çıkarmış ve bu kararı da Mecliste Kozmidi Efendi şu sözleriyle eleştirmişti::

Taksim Kışlası ve onun karşısındaki yerlerin 400 000 lira mukabilinde hatta Maliye Nazırı bey-efendinin rica etmesi suretiyle satılmakta olduğu görülüyor. Bendeniz bu meselede Cavit Beyefendi hazretlerinin büyük bir hata etmekte olduklarına itikat etmek-teyim (inanmaktayım) 600 000 liraya çıkardığı şu hesabı, devlet vergi alacak, rüsum alacak, bilmem ne alacak bu alacaklardan 1 milyon liraya çıkardı. Bunu Vallahülazim ne kadar cahil olursa olsun 50 bin müvekkil (seçmen’i kasıtlıyor) tarafından intihap olu-narak (seçilerek) buraya gönderilen bir mebus kabil değil yutmaz.

Kozmidi Efendi’nin bunları söylemekle yetindiğini sanmayınız bilinçli bir yurtsever olduğu için:

Ayrıca Nazır’ımızın dikkate alacağı şeyler var,diyor ve devam ediyor: Zira bugün kışla içinde askerimiz vardır. O asker topçu askeridir. Askeri oradan çıkarmak için yeni bir kışla yapmak lazım gelir. Bu kışla nerde yapılacak, kaça mal olacak? Acaba topçuların talimi için daha fazla yer ayırmak icap edecek mi? Biz bunları bilmeli idik. Ve o paranın sarfına mezuniyet vermeli idik.

Şimdi soruyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kozmidi Efendi gibi AKP iktidarının savurganlığını yut-mayan yurtsever ve yürekli kaç mebus var? Var ise neden susuyorlar?

Bütçesi sürekli açık verirken kaç-ak saray yapımı yanısıra, 1100 odanın cari harcamaları ve donanımının dışalımı için harcanan kaynak, nasıl karşılanmakta? İç ve dış borçların borçla ödendiği ve ekonominin belinin büküldüğü, yerli paranın sürekli değer yitirdiği bir ekonomiyi hiçbir önlem kapıda bekleyen çöküntüden kurtaramaz. Adaletsiz ve Kalkınmasız Parti AKP iktidarı ABD-AB’nin güdümünden kendisini kurtaramamanın, Büyük Ortadoğu Projesinin eşbaşkanlığını üstlenilmesinin, PKK’nın kan dökücü eylemlerine etkisiz ve seyirci kalmasının, Suriye’ye uzanan koridorda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hükümranlık haklarının çiğnenmesinin, temeldeki nedeni bütçe açığını yaratan savurganlık, üretimin belkemiği tesislerin yok ba-hasına satılması , dış borca avuç açmanın öylelikle ABD em-peryalizmine boyun eğmenin temeldeki nedenleridir

Böylesi sakıncaların hiç birisini Millet Meclisi içinde ve dışında ekonominin öğretim üyelerinden işitmemenin utancını Dr. Aytekin Ertuğrul hekim olarak gidermektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği aydınlarımızdan biri ve en yüreklisi olduğu için.

Borç yiğidin kamçısı olmaktan çıkmış, emperyalizmin kıçımıza vurduğu kamçı’ya dönüşmüştür.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail