Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 109 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

KİNDAR DİNCİ

KİNDAR DİNCİ

Ali Nejat Ölçen

Anadolu’muz insanı kin denilen duyguya tarih boyunca yabancı kalmıştır. Duygularını gizlemeyi de bilmez ve fakat düşüncesini belirtmekten de çekinmez. Hoş görülüdür, konuk severdir ve yüreğinde kin denilen ilkelliğe tutsak olmamıştır. Ne yazık ki, şimdilerde yüreği kin ile dolu biriler yönetiyor ülkemizi.

1.O kişi, nasıl bir insandır ki kin ile dini bütünleştiriyor ve gençlerimize “yüreğinizdeki kine sahip çıkacaksınız” diyebiliyor. Kime karşı? Ve niçin? Kinsiz insan olmak önemsiz mi? Bir başbakan, Anadolu insanına ve İslam dininin kutsal kitabına bu denli ters düşebilir mi? Bir baş-bakan nasıl olur da yürütme erkini kin ile hınç ile şiddet ile yönetecek düzeylere düşebilir? Konu, siyaset mi, faşizim mi, yoksa psikiyatri alanını mı ilgilendiriyor bilemiyoruz.

2.Kendisine anımsatalım. 25 yaşında (1558) kraliçe olan Elizabeth, “İngilterenin düşmanı yoktur, İngilterenin dostu yoktur. İngilterenin kendisi vardır” demişti. AKP iktida-rından birileri çıkıp:

“Türkiye’nin düşmanı yoktur, Türkiye’nin dostu yoktur, Türkiye’nin kendisi vardır” diyebilmeliydi. Neden mi? Çünkü Devletler kinle, husumetle yönetilmez. Akılla yöne-tidir, adaletle yönetilir, bilimle yönetilir. AKP hala ülkeyi nasıl yönetmek gerektiğinin bilincine ulaşamamış görü-nüyor. Bir zamanlar Suriye ile sarmaş dolaş iken ne oldu da kin duymaya başladınız?

3.İslam’ın kutsal kitabında bir ayet var: ”Bedevi Müslüman olduğunu söylerse inan-mayınız, İslam henüz onun kalbine girmemiştir” diyor. R.T.Erdoğan’ın da kalbine İslam girme-miş. Zaten girmesi de olanaksız. O’nun kalbi kin tarafından işgale uğramış; İslam’a yer kalmamıştır. Artık o kalpte, hoş görü bulamazsınız. O kalpte sevgi ve barışın kırıntısına rastla-yamazsınız. Onun kalbi belki de taşlaşmış ya da kerpiç’e dönüşmüştür.

4. İslam’ın Kutsal kitabına onun nasıl ters düştüğünü kanıtlamam gerekiyor. İşte Araf Suresinin 43.ayeti:

“Göğüslerinde kinden ve hasetten hepsini çıkarıp atmı-şızdır.”

AKP yöneticileri, göğsünden “kin ve hasetlerin” hiç birini henüz kalbinden atamamış.

O yüzden Felek Suresinin 5.Ayeti’ne göre, insanlarımız, “haset ettiği zaman, hasedinin şerrinden Tanrıya sığın-maya çalışacaktır.” İslamın kutsal kitabı böyle buyuruyor:

Mümin Suresinin 35.ayeti de: “Tanrı’nın her kibirli zorba-nın kalbini mühürlediğini” açıklamakta. Macide Suresinin 8.ayeti “Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletten sap-tırmamasını” koşul görüyor ve aynı Surenin 42.ayeti de “Tanrı ’nın adalet yapanları sevdiğini” açıklıyor;”Hüküm verirseniz adaletle hüküm veriniz” diyor. Şimdi soruyo-rum: AKP yönetimcilerinden hangisinin yüreğinde adaletin zerresi var mı? Kin olan yere adalet girer mi? Kin ile adalet bağdaşabilir mi? İslam’ın kutsal kitabındaki bu ayete göre, Tanrı’nın AKP’lileri sevdiğini söyleyebilir misiniz?

5.Aslında sosyal hukuk devleti olduğunu Anayasa’nın hükme bağladığı Cumhuriyetimizde, savcıları göreve çağı-sıyorum. Başbakan R.T. Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Toplumumuzun birliğini ve bütünlüğünü yok oluşa sürükleyecek biçimde, bir sınıfın diğer bir sınıfa kin duymasını önermektedir. Her hangi bir kişi olarak değil, Devlet Başkanı olarak toplumun bir kesiminin bir başka kesimine barışla, hoşnutlukla değil, kinle husumetle bak-maşını önermektedir ve anayasal suç işlemektedir.

6.CHP’nin Grup Başkanvekillerine buradan sesleniyorum. Ulusumuzun dirlik düzenini ortadan kaldıracak “kin” duygusuyla insanlarımızın birbirlerine düşmanca bakmasını öneren kişi kim olursa olsun onun için Gensoru önergesi veriniz; TBMM’nde bunun hesabını sorunuz.

Yurtta barış, Cihanda barış ilkesinin sahibi olduğunu CHP kanıtlamak ve bu temel ilkeye karşı çıkan kim olursa olsun onu sorguya çekmek zorundadır. CHP’nin görevi olmalıdır bu. Yalnız görevi değil, tüm yurttaşlarımızın birlik bera-berlik içinde barışçıl ve insancıl koşullarda yaşama hakkına saldırının da cezasız kalmamasını sağlayabilmelidir. Neden mi?

Çünkü:

Kin ahlaka karşıdır.
Kin insanl
ığa karşıdır.
Kin barışa karşıdır.

Kin adalete karşıdır.
Kin uygarl
ığa karşıdır.
Kin doğaya karşıdır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail