Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 109 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

GAFLET İÇİNDEKİ 1128 ADET BİLİMCİLER

GAFLET İÇİNDEKİ 1128 ADET BİLİMCİLER

GAFLET İÇİNDEKİ 1128 ADET BİLİMCİLER

Ali Nejat Ölçen

Büyük Orta Doğu Projesinde şu bilinmelidir ki:
Ortadoğu yöremizde “gerilla” savaşını yürürlüğe koyan PKK değil, onu kullanan ABD’dir. ABD’nin kimi zaman deneti-minden çıkarak, içinde öğrencilerin bulunduğu okulu yaka-bilmekte ve halkın göç etmesine yol açan yıkım eylemlerini uygulamaya koyabilmektedir. Ancak bu tür eylemlerin hiç bir başarı şansı yoktur. PKK’nın başarısızlığının temel nedeni yöre halkına da büyük zararlar vermesi ve ABD’nin taşeronluğunu üstlenmiş olmasıdır.

Önce onlara kimi gerçekleri anımsatmak gerekecek.

1.R.T.Erdoğan, başbakan iken kendisini BOP’ un eş başkanı olduğunu ve de kendisine görev verildiğini açıklamış ve ne yazık ki, CHP ve MHP’den hiç kimse, genel başkanları dâhil “TBMM dışında Size hiç kimse görev veremez ve de kimin görev verdiğini açıklamalısınız” diyememiştir!

2.Bir süre sonra Çankaya’da Abdullah Gül, konuyu “iyi şeyler olacak” diye açıklamış ve Başbakan R.T.Erdoğan de bunu “açılım” olarak çadır içinde yargı yoluyla PKK’nın silahlarını bırakacağını müjdelemişti. Açılımı korumak amacıyla PKK’nın kimi tahripkâr eylemlerine müdahale edilmemesi kararını veren kim di?

3.Aynı Başbakan R.T.Erdoğan, PKK ile masaya oturul-duğunu söyleyenleri şerefsizlikle suçlamış ve kısa bir süre sonra buyruğundaki MİT başkanıyla görüşme yapıldığı anlaşılmıştı.

4.ABD kökenli açılımı kolaylıkla yürütebilmek için yasa-larda değişiklik yapılmalı, bilgisayarlara yapıştırılan uydu-ruk belgeler suç kanıtı olmalı, gizli tanıkların kim olduğu bilinmeden yapılan açıklamaları el arabasıyla yargıya taşınmalı ve Genel Kurmay Başkanının terörist olduğu kanıtlanırken (!) Ordu Komutanları, Parti Başkan ve Genel sekreteri, aydınlar, iktidar karşıtları tutuklanıp Silivri zindanlarına atılırken, gizli tanığın bilinmemesi için Devlete kimlik değişikliği yapması biçiminde sahtekârlık hakkı tanınırken (5726 sayılı yasa ile) sizler 1128 kişi nerelerdeydiniz? ABD Dışişleri Bakanı Bayan Clinton “aşırı” gitmişsiniz dediğinde neredeydiniz!

5.ılımın, Güney Doğuda, Diyarbakır’ı, Şırnak’ı Cizre’yi, Sur, Nusaybin ve Silopici harabeye çevirirken Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde patlayıcı bomba 1 polisin, 3 küçük çocuğu ve 2 yurttaşımız can verirken bildirinizdeki imzalarınızın utancını duyabildiniz mi?

6.Bugün ABD’nin milis gücü PKK ile BOP’ un uygulanma-sını üstlenerek “gerilla” savaşını başlatmıştır. Güney Doğu’da ABD ile Türk Ordusu hesaplaşmaktadır. Sizler hangi taraftasınız? Böylesi hesaplaşmanın bir tek sorumlusu vardır: Açılım’ın mucidi AKP iktidarı. Cemaatle elbirliği içinde Ordumuzu kendisini koruyamaz, aydınlarımızı konuşamaz duruma getiren AKP iktidarıdır. Bu iktidar PKK karşısında, “Devletimiz kendisini koruma hakkını kulanmaktadır” deme hakkını yitirmiştir, çünkü bugünkü sonucun baş sorumlularından biridir AKP iktidarı.

7.Yeryüzünde hiçbir ülke Türkiye’miz kadar kendi içinde hain yetiştirememiştir. Şunu biliniz ki Güney Doğu Anadolu’muzda ABD’nin kara gücü PKK tükenip yok oluncaya kadar Türk Ordusu üzerine düşen görevi başarıyla sürdürecektir. Çünkü bu bir savaştır ve savaşı başlatan ABD’nin güdümündeki PKK’dır. Kürt yurttaşlarımızı PKK’nın elinden ve onun TBMM’deki uzantısı büyük toprak ağalarının ikiyüzlü partisinden kurtarılacaktır. Çünkü:

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devletine çizdiği Misak-ı Milli Sınırları içindeki yurttaşlarıyla birlikte bölünmeksizin barış içinde yaşamalarının tüm gerekleri yerine getirilecektir.

Böyle Biline Çare Buluna.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail