Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 110 Geri Tavsiye Et Yazdır

DEMOKRASİ HANGİ TOPRAKTA YEŞERİR

DEMOKRAS İ HANGİ TOPRAKDA YEŞERİR

Prof Dr.Coşkun Özdemir

Demokrasi bir tramvaydır. Ben istediğim yerde biner istediğim yerde inerim. Bu söz “isteseniz de istemeseniz de Osmanlıca öğretilecektir” diyen bugünün otoriter cumhurbaşkanına ait. Çok açık bir gerçeği vurgulayalım: Demokrasi, aydınlanmanın , aklın , bilimin ve laikliğin benimsenmediği bir toplumda var olamaz. Böyle bir toplumda sandıktan kolay kolay demokrasi çıkamaz.

Türkiye bu sava iyi bir örnek oluşturuyor .Yüzlerce yıldır ve tüm Osmanlı döneminde bu toplum, bu halk, hümaniz-madan, reform, rönesans ve aydınlanmadan uzak kalmıştır. Bu kavramlarla ilgili kişisel çabalar doğaldır ki sonuç veremezdi. Demokrasi, insan hakları, kadın hakları onu benimsemeyenlerin elinde ve dilinde onların aykırı amaçları için kullanıla gelmiştir. Laikliği ve tanımını AKP iktidarının nasıl içeriğinden soyutlayarak yozlaştırdığı iyi biliniyor. Ilımlı laiklik, hoşgörülü laiklik sözcükleri, bu uydurma kavramlar böyle yaratıldı. Kurtuluş savaşından sonra Ata-türkün en büyük devrimi aydınlanma ve laikliktir. Bağnaz dincilerin, dindarlara zulüm dediği şey işte bu aydınlanma ve laikliktir. Onlar ve Erdoğan önderliğindeki AKP nin istediği aydınlanma değildir, laiklik değildir.Aklın ve bilimin önceliği değildir. Aydınlanmanın içselleştirilmediği bir toplumda prof ünvanlı insanlar örtünmeyen kadınları fahişe, müziği günah ilan ederler,töre cinayetleri sürege-liyor. Oysa 12-14 yüzyıllarda Avrupa karanlıkta iken bir İslam uygarlığı vardır ve İbn Rüşt İbn Haldun , İbn Sina, Farabi felsefe yapmakta ve akıl ile vahiy çatıştığında aklı tercih etmek gerektiğini söylemektedirler Ebu Evran, Ebu Cafer o günlerin bilim insanlarıdır. .Bugün iktidara sahip bulunanlar o İslam bilginlerini de tanımıyor, anlamıyor adlarını anmıyorlar. Laiklik demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Cumhuriyetçi ve aydınlanmacılar ancak bu zeminde aklın öncülüğü ilkesini benimseyen inanç sahip-leri ile sorunların tartışmasını yapabilirler. Cumhuriyet devrimlerini, laikliği benimsemiş Atatürkü anlayan sağ duyu sahibi milyonlarca insan yaşıyor bu ülkede…Erdoğan yurttaşlığı yapay bir din olarak tanımlıyor ve anayasada belirlenen yurttaşlık kavramını ret ediyor ve adeta cihat çağrısı yapar gibi “çıkın, ileri koşun her zaman arkanızda olacağız, teşvikçiniz olacağız” diyor. Bu çağrı bana 70 li 80 li yıllarda öğretim üyelerine gönderilen bir mektubu hatır-latıyor.“ Sayın öğretim üyesi, Türk milleti Atatürk’ün önöncülüğünde Allahın yolundan sapmıştır. Yeniden Alla-ın nizamı kuruluncaya burası bir darülharp bölgesidir”. Mektubun özeti kadar bu idi.

.AKP iktidarına egemen olan ideolojinin bu paralelde oldu-ğunu söylemek sanırım abartma olmaz. Tayyip Erdoğan muhalifleri tasfiye edilmesi gerek birer düşman gibi görüyor. Bu nedenle bu ülkede demokrasi ciddi bir çık-mazdadır. TV ekranlarında cumhuiyetçi ve aydınlanmacı konuşmacılarla iktidar yandaşlarının bir sağırlar diyalogu sergilemeleri bu yüzdendir. İnançları bilinçsizce önde tutan bir tartışmacı ile ortak zeminde buluşmak ve birlikte doğru-ları aramak imkanı yoktur. Atatürkün o benzersiz iradesi ile yüz yıllar sonra ona inanlarla birlikte gerçekleştirdiği aydınlanmacı laiklik, çok partili düzene girişle birlikte çok gecikmeden, karşı devrimle karşılaşmış ve yarıda bırakıl-mıştır. Darülharp, Işidçılar gibi laikliği, aklı bilimi bilim-sel düşünceyi yok etmek amaçlıdır. Türkiyeyi bu güzelim ülkeyi cephelere bölen, darmadağın eden, uygarlık ve çağdaşlık yandaşları ile onun karşıtlarının çatışmasıdır .Bugün yıllarca işbirliği ve suç ortaklığı yapan iki güç AKP ve cemaat bu toplum üzerindeki egemenliklerini kaybet-medikçe bu ülke huzura ve aydınlığa kavuşama-yacaktır. Günde birkaç kadının saldırıya uğradığı öldürüldüğü, çok sayıda gökdelen ve AVM ye sahip ama ilkellikten kurtu-lamamış bir toplum bu. .Cumhuriyetçi aydın kişilerin bu gerçekleri çok iyi algılayarak sürekli bir mücadele vermeleri seçimlerde başarısız olsalar bile hukuk devletini, laik düzeni cesaretle, yoğun tepkilerle savunmaları gerekiyor.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail