Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 111 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

SOKRATES İLE KORKU ÜZERİNE SÖYLEŞİ

SOKRATES İLE KORKU ÜZERİNDE SÖYLEŞİ
Ali Nejat Ölçen

-Sokrates ARAF'ta seni sık sık sorularımızla rahatsız ettiğimizin ayırdındayız. Bu kez korkmadan bir soru yöneltmemize iznini alabilir miyiz? Korku insanlarda ve de tüm canlılarda var olan bir duygu biçimi midir ya da bizler mi zihnimizde “korku”yu yaratıyoruz? Bu konuda aramızda düşün birliğine ulaşamadığımız için huzuruna çıkarak bu sorunun yanıtını öğrenmeye gereksinim duyduk!

Sokrates:
İnsan dışı tüm canlılarda korku bir algılama biçimidir. O canlıda uyanan korku duyusu, onun kendisini savunmaya ya da kaçıp kurtulmaya çalışacaktır. Biz insanlar, korkuyu öteki canlılardan farklı olarak kendimiz de yaratmaktayız. Korkudan korkmak biçiminde bu duyu biçimini algılayabiliriz. İnsan dışı canlılardaki korkudan farklıdır bu. İnsan dışındaki yırtıcı canlılardan korku bizleri kendimizi savunma araçları edinmemize neden olabilir. Fakat bizleri yönetenlerin bizde yarattığı korku biçimi, hak adalet ve hukuktan ayrılmalarının sonucu olabilir ve çaresiz kalabiliriz..

-Evet Sokrates, duygularımızı bizler açıklamadan önce senden işitmiş oluyoruz. Ülkemizdeki siyasal iktidarların sürekli bizleri yönetmeye alışkın olmaları, önemli ölçüde hukuku ve adaleti yok eden karar ve eylemlerinin sonucu yarattığı korku duyusunun toplumsallaşması sürecini yaşamaya başladık. Korkunun toplumsallaşması deyimi-ni özellikle kullanmaya gereksinim duyuyoruz. Ülke-mizde toplum kendi kendisinden korkar duruma getiril-miştir.

Sokrates:
Bizlerin antik çağında da korkunun toplumsallaşma-sının çaresini demokrasi ile çözebildik. Demokrasi aslında korkunun toplumlaşmasını önleyen en etkin araçtır. Demokrasinin hukukunu yaratabilirseniz yalnız hukukunu değil ondan önce kültürünü yarata-bilirseniz, korkunun toplumsallaşmasını önlemiş olur-sunuz.

-Nasıl Sokrates?

Sokrates:
Bu sorunun yanıtını oysa sizlerin yaratması gerekir-di.Korkudan korkmamanızı gerektirecek olan sizler-siniz. Sizleri yönetenlerin iktidar olabilmesi ancak demokrasiye sahip çıkmanızla olasılık kazanır. Onları demokrasye ve hukukuna, kurallarına sahip çıkmaya gerekirse direnerek ve de zor kullanarak zorlama-lısınız. Bunu başarabilmenizin gizi korkudan korkma-manızdır. Öyle sanıyorum ki, sizler demokrasiye nasıl sahip çıkacağınızı henüz yeterince öğrenememişsiniz. Demokrasinin eşitlik ilkesi ortadan kalktığında hemen gereken kitlesel direnci göstermeniz gerekirdi. De-mokrasiye ters düşen, onu ortadan kaldıran eylem ve kararlara yeterince karşı çıkmadığınız anlaşılıyor. Korkunun toplumsallaşmasında öyleyse sizlerin de sorumluluğunuz var.

-Evet Sokrates, sorumluluğumuzun geç ayırdına vardığı-mızın farkındayız. O nedenle huzuruna çıkarak bizleri yönetenlerin demokrasiye saygı duymasını acaba nasıl sağlayabiliriz?

Sokrates:
Sizleri yönetenlerin demokrasiye saygı duymasını sağlamaya başladığınızın ayurdına vardınız mı? Toplumun her katmanı bunun gereklerine uymaya başladığında sizleri yönetenlerin de sizlere saygı duymaya başladığını göreceksiniz. Toplumun tepkisi-nin kütleselleştiği dönemi yaşamaya başlarsınız. Sizleri yönetenlerin, sizlerden korkamaya başladığını görmelisiniz. Onlar, sizleri yönetmenin sorumluluğu-nu yaşamaya başlamalıdırlar. Toplumun her kesimi, genciyle yaşlısıyla, Cumhuriyete sahip çıkmanın sorumluluğunu sergilemeyi bir an için unutmamanız gerekir. Ülkenize sizleri yönetenler değil, sizler sahip çıkacaksınız ve çıkmalısınız. Aslında yakın tarihinizde bunu başaran büyük kahramanlar yetiştiren bir ulusun bireyleri olduğunuzu yeniden sizleri yöne-tenlere anımsatmalısınız.

Sizler onlardan korkmayacaksınız, onlar sizlerden korksunlar. Çünkü sizin Cumhuriyetiniz, Secular Dev-letiniz sayesinde var olan Laiklik ilkesi ve başarıyla gerçekleştirdiğiniz demokrasi deneyimi, bu güçü kullanmanızın temelidir, kaynağıdır.

-Evet Sokrates, bizlere güç verdin ve yolumuzu aydın-lattın. Korkuyu yenecek ve korkudan kormayan top-lumun sürekliliğini sağlayacak inançla yurdumuza dönüyoruz. Teşekkürlerimizi sunarak.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail