Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 111 Geri Tavsiye Et Yazdır

VER DE KURTUL
KEMAL GÜRBÜZ

VER DE KURTUL

Türkiye Sorunları kitap dizisine gelen bu yazı “konu birliği” nedeniye bekletilmiştir. Sayın Kemal Gürbüz’den özür diliyor, bu davraşımızı hoş görüyle karşılacağını umuyoruz. AKP iktidarının, Ege Denizinde 17 kara parçasını ve Kıbrıstaki sorunu umursamazdan gelişine Sy.Kemal Gürbüz Osmanlı Devletinde Sadrazam Mah-mut Şevket Paşa’ı örnek olarak göstermektedir.

Kemal Gürbüz
17.4.2014

Tarih, ver kurtul diyenlerimizle doludur. Bunlardan biri de Osmanlı Sadrazamlarından Mahmut Şevket paşadır. 11 Mart 1913 tarihli olay ibret vericidir. O günlerde Bakanlar Kurulu’nda İngilizlerin Kuveyt’den başka Katar’da da gözü olduğu konusu görüşülüyordu. Sadrazam M.Şevket Paşa, o yöreleri gözden çıkarmış olmalı ki defterine şunları yazmıştı:

“Bu toprakların İngiltere’ye değilse bile İngiltere’nin nüfuz ve himayesine bırakılnasından başka çare göre-miyorum” diye yazmıştı çünkü o günkü güncesi Kuveyt ve Katar gibi çölden ibaret iki kaza yüzünden İngiltere ile itilaf (anlaşmazlık) çıkaramazdık. Bu gibi ehemiyet-siz topraklardan ne gibi istifademiz (yararımız) olabilir-di. Kuveyt ve Katar’ı İngiltere’ye bırakmaya karar ver-dim.” (Bakınız.Durmuş Koray, Neden Atatürk ve Niçin Laiklik, s.314)

Yazar Durmuş Koray, “Kuveyt ve Katar’ı ehemmiyetsiz toprak, çöl parçası gören kafa ile Kıbrıs’ın Türkiye’nin güvenliği ile bağlantısı yoktur diyen kafanın benzerliği yokmudur, diye sormaktadır.

(Bakınız, Hasan Pulur, Milliyet gazetesi, 12.2003)

Dün olduğu gibi bugün de yeni Osmanlıcıların da dedeleri -nin beyinlerinden hiçbir farklarının olmadığı görünmekte-dirler. Osmanlının geri bırakılmasında etkili olan neden, öngörüsüz, gerici ve çıkar düşkünü devlet adamlarının yöne-timi ele geçirdekten sonra koca imparatorluğu nasıl batırdık-ları ortadadır! Kişisel çıkarları için tebaası olan milletlerin, o İmparatorluğu kuran Türk’leri nasıl yüzüstü, acılar içinde bıraktıklarını tarihimiz yazmaktadır. Bugünkü torunları da, kendi yurttaşlarını yoksulluk ve acılar içinde bırakmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Onlar için ülkemizin bağımsızlığı, halkın özgürlüğü, gönenci önemli değil. Emperyalistlerle işbirliğine devam eden, yeni Osman-lıcılar, kendi çıkararını kullanmanın yolundasırlar. Siyaset-çilerimiz ve devletimizi yönetenler Kıbrıs’ta izlenen oyunu görmeli, ona göre karar almalıdırlar.

Yedi düvele karşı bağımsızlık savaşını veren bu ülke hiçbir zaman yıkılmayacak yeter ki, kendi kendimizi bizler yıkmayalım. Ülkeyi yönetirken, ulusumuzu ayrıştırmayalım, bölmeyelim. Büyük Önder Mustafa Kemal’in dediği gibi “Mutlaka şu veya bu sebeple milleti savaşa sürüklemek taraftarı değilim. Savaş zorunlu ve hayatî olmalıdır. Öldü-receğiz diyenlere karşı “ölmeceyeceğiz” diye savaşa girebi-liriz. Ancak, ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir.”(Adana 1923).(Kaynak: Atatürk’ün Söylem ve Demeçleri. Atatürk Ararştırma Merkezi, C11, Ankara 1997,s.128)

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail