Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 112 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

-
-

HALKINDAN KORKAN İKTİDAR: AKP

Ali Nejat Ölçen

82 yaşında başbakan İsmet İnönü, Yeni Meclisin Senato bölümündeki Devlet Planlama Teşkilatına Opel marka bir arabayla gelir ve çoğu zaman evine yürüyerek giderdi. Süleyman Demirel Güniz sokaktaki evinden Devlet Planlama Teşkilatına yürüyerek gelirdi, genç yaşta başbakan olduğunda. AKP iktidarında şimdi başbakan olan kişi İzmir’e 2000’in üzerinde polisle gidiyor ve kentin trafiği altüst oluyor. Cumhurbaşkanı olmadan önce R.T.Erdoğan da başbakan iken 4000 üzerinde polisler giderdi bundan az nüfuslu bir İlçeye gitmekteydi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün bir gün, Çankaya’dan ayrıldığını öğrenirler. Araştırma sonucunda Ankara’nın Bağlum’un ona yakın bir yerinde onu bir ağacın gölgesinde yere bağdaş kurmuş biçimde bulurlar. Bunu e-mail iletimde, adını söylersem beyaz kâğıdım kirlenecek, (sadece e-mail adresi gtiecer@aol.com’dur) bu haberimin kendine özgü çirkinliğiyle uydurma olduğunu söyleyebilmişti. O ve ona benzerlerin Mustafa Kemal karşıtlığı görevinin nedenlerini anlamak olanak dışıdır. Mustafa Kemal Ata-türk’e ilişkin kanıt ve belge ileri sürmeden devrimlerini küçümsemeyi, yadsımayı görev kabul ettikleri içindir ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün o köyde tek başına bir ağaca sırtı dayalı bağdaş kurmuş fotoğrafını şimdi yayınlıyorum: Adını andığım kişi, bu gerçeğin yalan olduğunu ileri sürdüğü 27.6.2016 günlü iletisinden acaba utanç duyacak mıdır, sanmıyorum. Mustafa Kemal Atatürk halk adamıydı ne yapmışsa halkın gönenci ve halkın geleceği için yapmıştır. O’nun ulusalcı ulus devletine o devletin Cumhuriyetine ve o Cumhuriyetin laiklik ilkesine, o ilkenin kimsenin inancına hiç kimsenin karışmaya hakkı olmadığı ahlâkına karşı çıkan çağ dışı ilkelliklere karşıt aşağıdaki bilgileri sunuyorum:

Osmanlı devleti, tarihin karanlığına gömülünceye kadar ülkeye ne kadar yağmur yağdığını, hava ısısının eyaletlerde ne derecede olduğunu bilmeye gereksinim duymamış ve de nehirlerimizde saniyede kaç metre küp su akımının geçtiğiini bile merak etmemiş ve 1881 Muharrem Kararnamesine imza atarak devlet maliyesini Duyunu Umumiye İdaresine (Dış Borçlar Yönetimine) teslim etmiş ve para basma yetkisini bile kullanma hakkından yoksun bırakılmaya boyun eğmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 25 Nisan 1926 yılında 3517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Merkez İstatistik Teşkilatı”nı kurmuştur. Türkiye o sayede ırmaklarımızın debisini, ne kadar yağmur yağdığını en az ve en yüksek ısının ne düzeyde olduğunu ölçmeye ve öğrenmeye başlamıştır. Olanaksızlıklar içinde kurduğu Devletin ilk işi Düyunu Umumiye İdaresi’nin elinden para basma yetkini almış ve Cumhuriyet Merkez Bankasını kurmuştur. Osmanlı’nın boyun eğdiği kapitülasyonları kaldıran Mustafa Kemal Atatürk’dür. Bununla da yetindiği sanılmamalı. Sovyet Rusçadan tarım uzmanları getirterek ülkemizin 885 sayfa binlerce fotoğraf ile “Türkiye’nin Zirai Bünyesi” kitabı 1925–27 yıllarında hazırlanmıştır. Bununla da yetindiği sanılmamalı Osmanlı devletinin 7,5 milyon altın lira olan dış borçlarını Mustafa Kemal’in ekonomisi geri ödemeyi başarmıştır. Onu uyduruk savlarla eleştirenlere sesle-niyorum, Onu eleştirirken sizlerin Türkiye’ye ne katkınız oldu, laf üretmenin dışında ne yaptınız? Birinci (1932) ve İkinci (1935) Sanayi Planlarını hazırlatarak Türkiye şekerini, bezini, çimentosunu ve kâğıdını üretebilir duruma gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’e eleştiri yöneten sizlere soruyorum. 1932 ve 1935 yıllarında hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik ve siyasal bağımsızlığını sağlayan o sanayileşme planlarını merak edip okudunuz mu?

Alkoloid yatırım projesini, linyit kömüründen benzin üretimini, Kütahya Azot Tesisleri projesini, merak ettiniz mi. O sanayi planlarını Millet Meclisinde İktisat Bakanı Celal Bayar’ın savunduğunun ve 1950 sonrası Demokrat Parti döneminde Cumhurbaşkanı olduğunda niçin anımsamadığını merak ettiniz mi? Nede-nini öğrenmeye gereksinim duydunuz mu? Geçmişin ilk 25 yılını karalarken onu izleyen 75 yıl içinde neler olduğunu ve emperyalizmin kucağına ülkenin nasıl yerleştirildiğini aranızda merak edenleriniz oldu mu? Ey AKP’nin arka bahçesindeki gericikere soruyorum. Laf üretmek dışında bu ülkeye ne katkınız oldu? Bugün yabancı ülkelerde Türkiye’ye saygı duyan bir ikinci ülke varmı? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı seçilen kişi, Nuhammet Ali’nin ABD’deki cenazesine (davet almadan) torunu da dahil gitmesi, isteklerinin geri çevrilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin saygınlığı ile bağdaşıyor mu? Mustafa Kemal Atatürk’ü eleştirmeyi bırakıp onu örnek alabilselerdi bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti saygınlığını korumuş olabilirdi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devletti. Böyle biline çare buluna. Dr. Ölçen

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail