Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 113 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


Ali Nejat Ölçen

SOKRATES İLE KURUMLAŞMA ÜZERİNE SÖYLEŞİ

-Sokrates ülkemizle ilgili bir sorunu görüşmeye gereksinim duymaktayız. Sivil Toplum Kuruluşlarının aslında ülkemizde gerçek anlamda kurumlaşma kül-türüne sahip olamadıklarını gözlemlemekteyiz. Her sivil toplum kuruluşunu ele geçiren kişi, o kurumun mülkiyetini de üslendiğini sanıyor. Yönetim Kurulu gös-termelik olarak var ve fakat hiçbir etkinliği ya da tasarım üretme gücü yok; o kurumun başındaki kimse onun sözü geçerli. Siyasal partilerde olduğu gibi. Dernek ve Vakıflarda da durum böyle.

Sokrates:

Çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz. Bunun kökte yatan nedeni, sivil toplum kuruluşlarının yönetimine gelen kadrolar, o kurumun amacını, kuru-luşundaki ilkeleri ve kararların ortaklaşa alınması gerektiğini sanıyorum dikkate almıyorlar. Yönetime gelmiş olmakla yetiniliyor.Yönetiminin tek kişiliğe dönüşmesinin nedenidir bu. Kanımca sizler bu eksik-liği ya da bu olumsuzluğu “kurumlaşma kültürü”nün gelişmemiş olması biçiminde yorumluyorsunuz. Böylesi yorumda haklı da olabilirsiniz.

-Evet Sokrates bir sivil toplum kuruluşunun başındaki kişinin şün, söylem ve kararları, yönetim kurulunun kararıymış gibi kabul ediliyor. Sivil Toplum Kurulu-şunun başkanı olan kişi, o kurumun mülkiyetini üstlen-miş gibi davranıyor, Yönetim Kurumlarının adı var fakat kendileri yok. Yönetim Kurulunda hiçbir karar görüşülmeden, bir konu hakkında açıklama yapma hakkı kimse tarafından kullanılmamalıdır. Bizler kurumlaşma kültürüne halâ yeterince ulaşamadık?

Sokrates:

Demek ki, sizlerin yönetim kurullarını bilinçli ve amacına yönelik deneyimli kişilerden seçmesi becerisine ulaşmamış olduğunuz anlaşılıyor. Kanımca burada yetkisini kötüye kullanan o kurumun başındaki kişi değil o kişinin kötüye kullanmasını sağlayan sizlerin seçtiği yönetim kurumlarıdır. Kanımca bunu kurumlaşma kültürü’nün gelişmemiş olması biçiminde genelleştirmeniz konuyu çözümsüzleştirir. Kanımca her sivil toplum kurumunun yönetim erki, konuya egemen olabilmeli ve kendi aralarından seçtikleri başkan denilen kişiyi denetleyebilmelidir. O kişi eğer kurumun kurultayında seçiliyorsa, o zaman onun karar ve demeçlerini denetleyebilecek yönetim kurulunu oluşturmak sizlerin görevi ya da işlevi olmalıdır. Ve bunu başardığınızda kurumlaşma kültürünün doğuşuna da katkıda bulunmuş olursunuz.

-Haklısınız Sokrates, bizler yönetim kurumlarını oluş-tururken o kuruma kimleri getirmemiz gerektiğinde özenli davranmadığımız anlaşılıyor. Önerilerinizin ne denli gerçek ve doğru olduğunu şimdi daha iyi görmekteyiz. Teşekkürlerimizi sunarken ülkemize döndüğümüzde bu önerileri ilk uygulayan bireyler olarak kurumun başındakini denetleyecek etkinlikler sağlamaya çalışacağız.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail