Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 117 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


TAYYİPİST M İLİTANLAR’A YANIT VE UYARI

Ali Nejat Ölçen

Tayyipist militanların adlarını kullanarak bu yazıyı kirletmek istemiyorum. Tayyipist militanlar, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye ne denli saygısız iseler İslam’ın Kutsal kitabına da o denli say-gısız-dırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yaratan ve koruyan bu iki büyük devlet adamına duydukları öfke ve kin için o kutsal kitaptaki Ayetlere bakınız;

1-Tövbe Suresinin 15’nci Ayeti: Ve kalplerindeki öfke ve kini yatıştırsın, diyor: Cumhuriyeti kuran ve koruyan iki büyük devlet adamına bunlar öfke ve kinlerini acaba yatıştırdılar mı?

Kutsal kitabın Münafıkün Suresinin 3 sayılı Ayeti mümin geçinenlerin kimler olduğunu açıklıyor : Onlar imana gelmişler, sonra küfür’e gitmişlerdir de o kalplerine tab’olunmuş (mühürlenmiştir) ve artık anlamaz olmuşlardır.

İşte ülkemizdeki Tayyipist militanlar’ın kalpleri mühürlenmiştir ve artık anlamazlar. Şimdi onların neyi anlamadıklarını açıklamanın zamanı gelmiştir. Ve de Kutsal kitabın Nahl Suresinin 105’nci Ayeti Tayyipist militanları şöyle tanımlıyor: O kizb (yalan söylemeyi) ve iftirayı irtikâb edenler, ancak Allah tealânın âyetlerine inanmayanlardır.Yalancıdırlar onlar.

Tayyip’ist militanlara iki önemli Ayet’i anımsatalım: Maide Suresinin 42.Ayeti:Şayet hükmedersen adaletle hükmet. Necm Suresinin 39.Ayeti: Sayi'nden (emeğinden) başkası senin değildir, hükmüne saygı duyuyorlar mı bunlar? Şimdi soruyorum: R.Tayyip yönetimindeki AKP iktidarı adaletle mi hükmetmektedir ve içine üç Tır kamyonu giren gemicik hangi emeğin karşılığıydı?

2-Gaflet, dalâlet ve ihanet içindeki Kadir Mısırlıoğlu, Yunanlılar galip gelseydi diyor. Validesi acaba kim olabilirdi? Nikâhının Kilisede kıyılmayacağını nereden biliyordu? Mustafa Kemal ve İsmet İnönü döneminde, Ezanı Müezzinler okurdu ve de insanlar huşu içinde dinlerdi o Ezanı. Arabada olanlar arabadan iner saygı duruşunda Ezanı dinlerdi. Şimdi, Müezzinler yok edildi, yerini Gavur icadı dedikleri araçlar aldı ve de bir kez okunan ve hoparlörlerle nakledilen ezan ile namaz kılıyor mümin geçinenler. Nakli ezan ile kılınan namazların fasık sayılmayacağını kim söyleyebilir onlara? İlk ezanı okuyan İmam Habeşi, iki elini dudaklarına götürdüğünde cemaat karşı çıkmıştı ezanın bozulmaması için. Kim kaldırdı Müezzinleri kim kaldırdı? Hangi iktidar ey Tayyipist militanlar!

3-Nankör ve kindar Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısırlıoğlu bir iletisinde İsmet İnönü’nün ölüm döşe-ğinde Ermenice sözcükler söylediğini açıklıyor. Bir de Kemal Satır’ın Hatıraları adlı kitabını kaynak gösteriyor. Kemak Satır’ın böyle bir kitabı yok. Acaba sahaflarda bulabilirmiyiz diye düşündük: Hiç kimse böyle bir kitabın varlığından söz edemedi. Ayrıca Mısırlıoğlu merak edip te İnönü’nün öldüğü 1973 yılında Kemal Satır’ın nerede olduğunu da merak etmemiş. Onun yazdığı bir tek kitabı var: 1972 yılında yayınladığı “CHP’de Bunalım”. Kemal Satır, 1972 yılında CHP’den ayrılmış kurduğu Cumhuriyet Partisi ile Güven Partisinin birleşerek oluşturduğu “Cumhuriyetçi Güven Partisi’nde Başbakan Yardımcısı olmuş ve 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında 1972-1974 döneminde Naim Talu Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olmuştu. CHP ile ipleri tümüy-le koparmış ve İnönü’nün vefatında da ondan çok uzaklarındaydı.

4-Türkiye’nin ekonomisini anlamazlar ve o ekonominin nerelere sürüklendiği onları ilgilen-dirmez. Ulusal gelirin % 80 dış borç ta, onları ilgilendirmez. ABD kredi borçlarını durdurursa, akaryakıt ve tüp gaz sıkıntısı, 1977-78 yıllarını yaşatır ve bu sıkıntıyı hiçbir siyasal iktidar önleyemez, çare bulamaz. Milli gelir içinde Tarım sektörünün payının %7’ye kadar düştüğü ve Türkiye’nin saman ithal ettiği, pirinç, buğday ithal edemezse aç kalacağımızı düşünmezler. Okumuş insan topluluğunun yüzde 35’inin işsiz kaldığı onları ilgilendirmez. Ve Recep Tayyip’in sınır komşumuzdan 3.5 milyon Suriyelinin ülkemize göçmesi de onları ilgilendirmemektedir. Bugün 6-8 yaşındaki 1 milyon Suriyeli göçmen çocuğun 18 yaşına geldiğinde, iş bulamazsa terörist olacağını düşünen var mı? R.T.Erdoğan Türkiye’nin geleceğinde de terör ithal etmiştir.

5-AKP iktidara geldiğinde 1 ABD doları 671 TL idi. Ne oldu da, ekonomide ne tür savurganlıklar oluştu da, 1150 odalı saray nasıl finanse edildi, o sarayın içindeki donanım için ne denli harcama yapıldı ve kaç adet uçak satın alındı da altı ay içinde 1 ABD doları 1 milyon 228 bin liraya yükseldi. Türk Lirası %100 değer kaybına uğradı ve Türk lirasından 6 sıfır silindi. Ve bir gün ekonomi toplumun açlık sıkıntısına uğradığında Tayyip’ist militanlar nereye uçacaklar?

6-Ve nasıl oldu da Genel Kurmay Başkanı R.T.Erdoğan’a bağlandı ve Ege Denizinde 18 adamız Yunan ordusu tarafından işgal edildi? Ve nasıl oldu da Askeri Birliğimiz Suriye topraklarındayken sınırımızda 5 ABD zırhlı aracı mevzilendi. 7-Bu sorunların hiç birisi Tayyip’ist militanları ilgilendirmemektedir. Onların bir tek amaçları var, Mustafa Kemal Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye nasıl saldırabiliriz. Türkiye’nin hiçbir sorunu bunları ilgilendirmemektedir. Çünkü onlardan biri ABD yurttaşıdır ötekisi de kim bilir Arap yarım adasının hangi ülkesindedir?

İsmet İnönü 1973 yılında vefat etti. Sadece Yeşil Köşk’ü vardı. O arsada apartman inşaatı 1973 sonrası Toker’in uğraşısının sonucudur. İnönü’nün serveti konulu iletiler uyduruktur, belgesizdir ve yanlıştır.

Ve şimdi Tayyip’ist militanlara soruyorum: Feza Kutanoğlu Yalçın’ın Hangi Lider Daha Zengin kitabını okudunuz mu? (Bakınız: Öteki Yayınları 1998). Turgut Özal, Semra Özal’ın Efe Özal’ın mal varlığını merak ediyor musunuz. ABD’de tutuklu Zarrap’ın kimlere ne miktar rüşvet verdiği ortaya çıkınca acaba ne düşüneceksiniz? Pazarlıklar o nedenle mi gizli yürütülüyor?

Ey Tayyip’ist militanlar, doksan yıl öncesinde kusur ararken gözlerinizin önündeki kusurları da görmeye başlamalısınız. Ölülerle hesaplaşmadan önce canlılarla hesaplaşmayı öğrenmeniz gerekmez mi? Bu e-mail iletisini iki ayda bir yayımını sürdürdüğüm ve 1250 okuyucu olan Türkiye Sorunları kitap dizisinin 117.sayısında yayınlayacağım. İleriki dönemde Cumhuriyete ve Onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye karşı çıkmanın sosyal psikolojik nedenlerini araştıran bilim adamlarına canlı kaynak iletmiş olacağım. Hiçbir ülkede böylesi nankör, kindar, cahil ve de ard niyetli kişiler türeremiştir

Böyle biline. Çare buluna. 4.5.2017

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail