Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 118 Geri Tavsiye Et Yazdır

SAYIN ENGİN ÜNSAL'IN YAZISI HAKKINDA
Mehmet Erol Mahmutoğlu

SAYIN ENGİNÜNSAL'IN YAZISI HAKKINDA

Mehmet Erol Mahmutoğlu

Türkiye Sorunları kitap dizisinin 11?.sayısında sayın Engin Ünsal'ın CHP Genel Başkanı Sy.Kılıçdaroğlu'nun "Yürü yüşü Gerekli Ama Yetmez" başlıklı yazısına yer verildi. Sayın Engin Ünsal eski CHP Milletvekilidir. Ondan daha da önemlisi aydın kimliğini her zaman takdir edilecek değerli bir düşünürdür. Onun Aydınlık Gazetesinde ki köşe yazılarını beğeniyle izliyorum.

• Sayın Engin Ünsal haklı olarak yazısının bir bölümünde "Bu yürüyüş politik yaşamımıza hareket canlılık getirdiği için olumlu bakmak gerektiği" düşüncesindedir ve de CHP bilmelidirler ki, bu yürüyüş AKP'yi girdiği totaliter yoldan acabıı geri döndürecek mi, kendi iktidarına bağımlı yargı hukukuna tam bağımsızlık ögesini kazandıracak mı ve demokrasinin kurum ve kurallarını gün ışığına ulaştıracak mı? Bunlar hala bilinmezlik içindedirler.

Sayın Engin Ünsal bu düşüncesiyle son derecede doğru saptamalarda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı'nın "Adalet Yürüyüşü" hakkındaki düşüncelerinin doğru da olsa eksik kalmış olduğunu düşünmekteyim; çünkü, bu yürüyüş CHP'nin bağışlanamaz durgunluğuna biraz olsun devinim kazandırmış, toplumun kimi kesimlerine "otoriter AKP iktidarı"na karşı direnme gücü ve cesareti vermiştir. Fakat, "Adalet" için yürüyüş aynı zamanda kimi yanlışlıkları da bünyesinde barındırmaktaydı, bunlara değinilmek gerekirdi. Şöyle ki, "Adalet" için yürümek AKP iktidarında hukukun katledilmesi nedeniyle çok yerinde ve doğru bir devinimdir. Ancak çok geç kalınmış bir eylemdir. "Adalet" yürüyüşü yapılacaksa, düzmece gerçek dışı suçlamalarla Ergenekon ve Balyoz davaları sürecine karşı yapılmalıydı. O davalarda bütün yurtseverlere, Ordunun etkin komuta kadrolarındaki subaylarına düzenlenen tertiplerine, yapılan haksızlıklara, kumpaslara ve yurt ihanetine varan "adalet" dışı uygu lamalara, CHP o zamandan böylesine bir tepki gös termeliydi! Oysa sayın Kılıçdaroğlu, o günlerde suçlu olanlar cezalandırılsın söylemiyle hukuksuzluğun üstünü örtmüş olduğunun ayırtında değildi! Yıllar sonra hukuk suzluğu yapanların bir kısmı yargılanıp tutuklanmaya baş layınca da birden "Adalet" aklına geliverdi. "Adalet" yürüyüşünden sonraki İstanbul mitinginde sayın Kılıç daroğlu'nun "Adalet"i kimler için istediğini açıklamasıyla (tutuklu bulunan FETÖ ve PKKIHDP yandaşları), bu yüce kavramın nasıl kötüye kullanıldığı da ortaya çıkmış oldu.

Bu yürüyüşün bir başka . kabul edilemez yanlışı da hapislerdeki PKK/HDP ve FETÖ yandaşlarına da "Adalet" istenmesi ve onların temsilcileri ile kol kola yürünmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kimi yanlışlarını ve iyi niyetli yurttaşlarımızı "Adalet" duygusunu istismar ederek yanıltabilir ancak herkesi yanıltamayacağını da bilmek zorun dadır.

ENGİN ÜNSAL'IN YAZISI: CHP'NİN İNTİHAR HAZIRLIGI

1973-77 döneminde Sy.Engin Ünsal, emekçilerin örgüt lenmesini sağlayan CHP 'nin ilk İstanbul Milletvekili idi. O dönemde İstanbul 'dan ayrılarak Ankara ya yerleş mişti, Meclis 'te daha etkin olabilmek için. Ararımızdaki dostluk öyle başladı. O güzel insanın Aydınlık gaze tesinin 19 . 7.2015 günlü CHP'nin İntihar Hazırlığı yazısının bir bölümünü paylaşmaya gereksinim duymaktayım.

7 Haziran Seçimleri sonrası ülke siyasetini "çok bilin meyenli denkleme" benzeterek başlayan yazısında, CHP'yi en gerçekçi biçimde eleştiriyor;

" Koalisyon hükümetinde görev almayı, açıkça söylemese de can atan bir CHP var" diyor ve devam ediyor: "CHP'nin başında girdiği hiçbir seçimi kazanmamış, son seçimde, ortamın çok uygun olmasına rağmen partisine oy kaybettirme başarını göstermiş bir genel başkan var. Etrafına . topladığı üst yöneticilerin ve danışmanların hepsi devşirme. CHP'nin tabanında ter dökmemiş, geldiği yeri hak ederek değil, paraşütle inerek işgal etmiş insanlar CHP'yi yönetiyor. Bunlar siyaseti CHP'yi yücel tmek için değil kendilerine ikbôl yaratmak için yapan insanlar. Oportünist oldukları için CHP'nin özünü, temel ilkelerini kendi çıkarları için yok etmekte bir sakınca görmediler. Başarısızlar ve bu halde Aralık ayında kurul taya gidilirse kaybedeceklerini biliyorlar bunun için Başbakan Yardımcısı, Bakan olmak ve kurultayı böyle etkilemek zorundalar. Yoksa sonları hazin olacak. Bunu çok iyi biliyorlar. "

TÜRKİYE SORUNLARI KİTAP DİZİSİNİN YORUMU:

Böylesi gerçekçi ve de gerekli eleştiriyi temel alarak, CHP'nin tabanı ve tabandaki gençleri, CHP'yi bu işgalden kurtarmayı görevleri olarak kabul etmeli; CHP'yi, kendisini yaratan altı okuyla bütünleştirebilmelidirler. CHP, yeniden CHP olabilmelidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusalcı ulus devletine, o Devletin Cumhuriyetine, o Cumhuriyetin Bilimi En Gerçek Yol Gösterici ve tam bağımsızlığı temel alan üretken reel ekonomisine, o ekonominin dış krediye gereksinim duymayan planlı sanayileşmesine yeniden kavuşmasını sağlayabilmelidirler. CHP'nin tabanında bunu başaracak fakat uzaklara itilmiş kadrolar vardır. Değerli düşünür Engin Ünsal'm o yazısı örnek alınarak CHP' terk edilmekte olan tarihsel kişiliğine yeniden kavuş malı ve kendi değerlerini kendi içinde yaratmasının yönte mini, çaresini bulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti CHP'nin ilkelerine sahip çıkmanın olmazsa olma koşulu karşısında kalmıştır. Bu koşul, CHP tabanına CHP'yi yeniden yaratması görevini vermektedir . . Bu bilinçle CHP altı okuna kavuşabilmelidir. Bunun için•kendisini, devşi rilmiş asalakların işgalinden kurtarmalıdır. Sayın Engin Ünsal'ı candan kutluyor onun bu yazısının CHP'yi kurtarmaya yönelik girişimi başlatmasını Türkiye' mizin esenliğe kavuşmasının olarak koşulu görüyorum. Türkiye'mizin kurtuluşu CHP'nin kurtuluşuna bağlıdır. Böyle biline çare buluna.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail