Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 43 Geri Tavsiye Et Yazdır

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ ve NATAŞA SORUNU

Sacit Somer
E.Elçi
Kaynak: International Report,15.2.2002

Dünya'nın en eski mesleğini yürüten ve gittikçe artan sayıda, Türkiye'ye akın eden Rus ve Ukrayna'lı kadınlar, izlenmeye alındılar. "Nataşa" olarak adlandırılan bu kadın-lar, ilk kez Rusya'nın Doğu Bloku ülkelerinin ekonomi-lerinin bozulmasından sonra, Türkiye'ye geldiler ve Türki-ye'nin hemen hemen tüm kentlerine yayıldılar. Rus fahi-şelerinin bu ölçüde yayılmaları ve bunların suç gruplarıyla bağlantılı olmaları, Türk İstihbarat Örgütünün (MİT'in) hazırladığı gizli bir "Nataşa Faaliyetleri Raporu"ile Milli Güvenlik Kurulu'nun dikkatine sunuldu.

Nataşa Raporu, Türk Genel Kurmayı'na bağlı iki albay ile uzun araştırmalar sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından uzun araştırmalardan sonra görevlendirilen bir vali'den oluşan grubun çalışmasıdır. Rapor, "Nataşa ticareti"nin Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden boyutlara ulaştığını yazmaktadır. Araştırma grubu, fuhşu yöneten suç sendikalarının çalışma yöntemlerini, ekonomik, toplumsal ve güvenlik yönünden incelemiştir.

"Nataşa"ların faaliyetlerinden parasal yarar sağlayan kişi-lerin çoğunluğu, bu kadınları kağıt üzerinde evli olarak gösterip, Türk yurtdaşlığına geçirmektedirler. Bu biçimde, Türk yurtdaşlığını elde edenlerin sayısı, seçim döneminde çok daha fazla artarak, Türkiye için tehlike oluşturacaktır.

Bu kadınların çoğu, üniversite mezunudur ve çeşitli konu-larda ülkelerinin istihbarat kurumlarına bilgi sağlamak-tadırlar. Bu kadınlar, ülkelerine döndükten sonra, kimile-rinin günlerce İstihbarat Örgütü tarafından sorguya çekil-dikleri söylenmektedir.

Rapor, Rus fahişelerinin Türk ekonomisine verdiği büyük zarara da değiniyor. Aylık ortalama kazançları (ki sayı-larının yüz binlerce olduğu söylenmektedir) 2 000 $ dır

Basit bir hesap, Türk erkeklerin bu fakişelere yılda 2 milyar $ ödediğini gösteriyor. Rapor, söz konusu fahişelerin genç-ler üzerinde ki zararlarına da ilgiyi çekmektedir."Özellikle Karadeniz sahilinde, her gün binlerce genç bu faaliyetlerin yürütüldüğü otellerden geçmektedir. Geleneksel Türk aile yapısı zarar görmektedir". Uyuşturuculukla fuhuş el ele git-tiği için, fuhuş şebekelerinin faal oldukları yerlerde suçların ve suçluların da arttığı görülüyor.

Karadeniz sahilinde Trabzon kenti, Rusya'dan Ukrayna'dan gelen fahişeler için bir giriş kapısı oluştururken, Gürcis-tan'dan ilk kez gelen yeni fahişeler de Sarp kentinden girmektedir.

Nataşa ticareti, artık günlük olaylar arasına girmiştir. Daha nadir etnik gruplardan gelen fahişeler, Rus ve Ukray-na'lılardan daha fazla para getirmektedir. Örneğin, bu işte aracılık mesleğini yürütenler Tatar, Başkır ve Türkmen kız-

larından daha çok para kazanmaktadırlar. Kızlar bir kez teknik olarak evlendikten sonra, sınır dışı edilmeleri son derece güçtür.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail