Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 42 Geri Tavsiye Et Yazdır


BİZ BU KRİZİ ATLATIRIZ ; FAKAT

Zeki Kutay
Y..İnşaat Müh.

Zeki Kutay, İstanbul Teknik Üniversitesini 1946 yılında bitirdi. Kendisi yalınız mühendislik alanında değil, fakat aynı zaman da toplumsal konularda da düşünen, çözümler üreten, tartışmaya ve eleştiriye açık üretken bir temiz yürekli uzman. Türkiye'de ilk kez, kendisinin buluşu olan, tünel yapımında uygulama alanı yaratan çelik kalıp yapımının kurucusu. Bu alanda "spiral kalıp" ve "yürüyen kalp" konulu iki patenti var. Onu, tesisinde gördüğünüz zaman, ileri yaşına karşın, bir işçiden ayırt edemezsiniz. Türkiye Sorunları kitap dizisinin düzenli oku-yucusu. Yalnız okumakla da yetindiğini sanmayınız. Tüm rastladıklarına okutuyor.

Bu krizi kolaca atlatabiliriz diyor gönderdiği yazıda, fakat.Bu fakatın ne olduğunu öğrenmek istemez misiniz. Şöyle düşünüyor:

***

Adım adım boçlanarak daha kötü bunalımlara doğru sürük-leniyoruz. Bir kişi ya da devlet, kendi sorunlarını kendisi çözemiyorsa ve başkasından yardım bekliyorsa, sorunlarının üstesinden gelmesi olanaksız gibidir. Türkiye'nin şu anda içinde bocaladığı bunalım, çözülemeyecek bunalım değildir. Yeter ki sorunun üzerine ciddilikle gidilsin. Doğal kaynak-larımızı, iş gücü potansiyelimizi harekete geçirmek zorun-dayız. Ticareti dibe vurmuş bir ülkeyi, vergi arttırımı ve dış borç beklentisiyle esenliğe kavuşturmak olanaklı değildir.

Ekonomi daha da fazla dibe batar. Hazine arazilerini satarak bu hantal devlet yapısını sürdürmek te çıkış yolu değildir. Yapmamız gerekeni şöyle özetleyebiliriz:

1.Dış borç almayı durdurmak.

2.İç borç üretmekten vaz geçip, banka mevduatlarının yatırıma dönüşmesini sağlayan kanallara işlerlik kazandırmak.

3.sanayinin, ne KOBİ'lerin ve ne de tarım sektörünün dev-letten yardım beklediği sanılmamalı. Devleti kendisini kurtarması yetecektir.

Bunları gerçekleştirebilmek için kimi sıkıntıları göğüslemek gerekecektir. İvediyle önce devletin kemerleri sıkması gerekir. Ülkemizin en büyük olanağı, elli yıldan daha uzun süre ile, verimli yatırım kaynaklara sahip olmasıdır. Gelişmiş ülkeler-den daha fazla bu olanaklar üzerinde hareketsiz kalan ekonomi anlayışımız var. Bu yanlışlığı bir an önce bırakmak zorundayız.

Hazine ya da Merkez Bankası, örneğin, 2 yıl vadeli % 5 faizli (dolara endeksli de olabilir) tahvil ihraç ederek bunu sadece istihdam yaratacak, verimliliği yüksek projelerde kullanılması koşuluna bağlayabilir. Bu kağıt parçalarının kullanım alanını geniş tutmak da olanaklı olmalı. Örneğin, vergi karşılı, teminat mektubu, sigorta primi gibi ödemelerde geçerli olması sağlanabilir. Tasarrufları harekete geçirmenin ve yatırıma dönüşmesini sağlamanın en yararlı yöntemi olacağını düşünüyoruz.

Hazinede devletin fazla aktifi belki yok ama bireylerin hareketsiz duran tasarruflarının olağanüstü fazla olduğu açık. Büyük sermaye birikiminin hareketsiz, sıcak para olarak kullanılmasının önüne böyle geçilebilir. Öyle sanıyoruz ki, devlet bu kağıt parçaları karşılığında sağlayacağı aktifleri cari harcamalarında kullanmadığı takdirde, ekonomik bunalımdan çıkışın yolunu ulusumuz kendisi yaratmış olacaktır.

·

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail