Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 32 - YAZAR : Sacit Somer Geri Tavsiye Et Yazdır

CLİNTON'UN KONUŞMASI
Sacit Somel
Em.Elçi


ABD BAŞKANI CLİNTON'UN KONUŞMASI

Sacit Somer
Emekli.Elçi

ABD Başkanı Clinton'un T.B.M.M' nde yaptığı konuşma geniş yankı uyandırdı ve büyük bir kesimde kıvançla karşılandı. Basınımızda onu öven yazılar birbirini izledi. Onun Atatürk'e hayran olduğu, ABD ile ilişkilerimizin bundan sonra daha da iyileşeceği söylendi. Ancak övgüler yağdırılırken, konuşmasının değerini düşüren iki yanlışın gözden kaçırıldığı görülmektedir. Konuşmasının bir yerinde şöyle demişti:

Atatürk,1927 yılında bu Mecliste verdiği bir söylevde,Türkiye'nin öteki ülkelerle ilişkilerini göz-den geçirirken, Amerika'nın ötekilerden daha çok kabul edilebilir,olduğunu söylemiştir. Bunu Amerika'ya yapılan bir kompliman olduğuna inanıyorum. Ben size daha da kabul edilir olmak için 6 gün konuşmayı vaad ediyorum.

Tümüyle yanlış bilgiler içeren bu söylediklerinde, Atatürk,büyük söylevini T.B.M.M'de değil,Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci büyük kongresinde yapmıştır. İkincisi Atatürk ne büyük söylevinde ve ne de öteki konuşmalarında "ABD' nin ötekilerden daha fazla kabul edilebilir" türünde bir söz sarfetmiş değildir.

Bilindiği gibi, böyle bir söz, 1919'da Sivas Kongresinde Vasıf Bey tarafından ileri sürülmüş ve Atatürk tarafından eleştirilerek geri çevrilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, ABD Başkanının konuşmasını hazırlayan danışmanları Ata-türk'ün büyük söylevini incelerken Vasıf Bey'in söylediklerini Mustafa Kemal Atatürk'e mal etmenin yanlışlığına düşmüşlerdir.

Clinton, 1863 yılında ABD dışında ilk kez Türkiye'de açılan Robert Kolej'in Türk gençlerini yetiştirmek için kapılarını açtığını, bu okulun Boğaz'ın kıyılarında açılmasına izin verilen tek yabancı okul olduğunu,izin veril-mesinin nedeninin de geçmişte ABD'nin hiçbir zaman Türk egemenliğine tecavüz etmemesinden kaynaklandığını sözlerine eklemiştir. Oysa, Robert Kolej'in amacının Türk halkının üstünde, elit bir ermeni sınıfı yetiştirmek olduğu bilinmektedir. Robert Kolej kurucusu ve ilk müdürü rahip Hamlen,Ermeni kökenli Osmanlı uyruklularını askerlik gibi konularda korumaya ayrıcalıklar sağlamaya girişmiş,bu yüzden de Osmanlı yönetimi ile arasında sık sık sürtüşmeler yaşanmıştır. Rahip Hamlen, hatta bir aralık küstahlığını arttırarak,o dönemde ABD Başkanına tel-grafla baş vurarak,Türklerin hizaya getirilmesini için İstanbul'a savaş gemisi gönderilmesini istemiştir.

Pontus devletini yeniden kurmayı amaçlayan Rum gençle-rinin de Merzifon Amerikan Kolejinde eğitildikleri bilinmektedir. Görülüyor ki, Clinton'ın konuşması incelendiğinde, acele ile yazılmış olduğu ve ABD'nin ikilemli stratejisinin ürünü olduğu kolayca anlaşılacaktır.

ABD ile ilişkilerimiz son 50 yıl içinde inişli çıkışlı olmuştur. Değişen dünya koşullarında ABD ,ne zaman Türkiye'ye gereksinim duymuşsa,o zaman dostluk gös-terisine bulunmuş,gereksinimi kalmadığı zaman da sırt çevirmiştir. Ulusal davalarımız karşısındaki tutumu ile Sevr'in hükümlerini bize empoze etmek istediği kuş-kularını uyandırmıştır. Bu kuşkular bugün de gücünü yitirmiş değil. Dileğimiz ABD'nin sözünün eri olması ve davranışıyla Türk halkının kuşkularını giderecek politika izlemesidir.

Burada esefle karşıladığımız husus, ABD başkanının T.B.M.M' ndeki konuşmasını milletvekillerinin ayakta, ay-rıca coşkuyla alkışlamalarıdır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail