Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 30 - YAZAR : Sacit Somer Geri Tavsiye Et Yazdır

YARDIM EDİYORUZ DİYE
Sacit Somer
Em.Elçi.

YARDIM EDİYORUZ DİYE

Sacit Somer

Amerika'nın kullanmak istediği üçüncü Dünya Devletleri politikacılarını ülkesine davet ettiği, beyinlerini yıkadıktan sonra geri gönderdiği öteden beri bilinmektedir. Sayın Cumhur Ersüner de: "Amerika ile anlaştık. Türkiye'de ne kadar çok fabrika kurarlarsa iki ülke için o kadar iyi" biçimindeki konuşmasını geçen yıl Amerika dönüşü yapmıştı. Sayın Ersümer şu sıralarda Tahkim Şartını kabul ettirmek için gecesini gündüzüne kattı. Ne var ki, sözlerinden, savurmakta olduğu kurumlar hakkında en ilkel bir bilgiye dahi sahip olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, kendisini ve onun gibi düşünenleri uyarma umudu ile, Amerika'nın ve ona bağlı sermaye kurumlarının art niyetlerini gözler önüne seren "SÜPER İMPERİALİSM The Economic Strategy of American Empire" başlıklı kitaptan bazı alıntılar yapacağız. Kitabın yazarı Dr. Michael Hudson, emperalizme isyan eden bir Amerikalı düşünür. Yayımcının önsözünde de, kitabın yüzyılımızın en önemli kitaplarından biri olduğuna ve beşinci baskısına girdiğine işaret ediliyor.* Kitaptan okuyalım:

1. 1968 yılında Dünya Bankası'nın Amerikan Hükümeti'ne yaptığı bir telkin: "...Kredi alan (gelişmekte olan) ülkelerin büyüme alanları yabancıların ellerine geçmelidir. Kar, faiz, değer yitirme ile Amortisman bedellerinin dışarıya akmasıyla kronik ödeme açıkları arttırılmalı, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma gayretleri baltalanmalıdır. (Sahife 111)

2. Dünya Bankası'nın gelişmekte olan ülkeler hak kında önerdiği nüfus politikası • Dünya Bankası'na göre: "Yerel nüfus, o ülkenin son madenleri de batılılar tarafından kurutulduktan sonra, biraz ziraat yapabilecek ve kendi yağlarıyla kavrulabilecek kadar olmalıdır. Kısa vadedeki nüfus miktarları ise, Batılıların o ülkede işletecekleri madenlerde çalıştırabilecekleri kadar olmalıdır. (Sahife 125)

3.Askeri yardım hakkında hükümete yapılan öneriler.
...Hür dünya ülkelerine yapılan askeri yardım artık durdurulmalıdır. Çünkü Amerika Savunma Bakanlığının vaktiyle açtığı ucuz kredilerle hür dünyanın büyük bir kısmı zaten Amerikan silah sistemine bağlanmıştır. Artık bizden kopmalarına olanak yoktur. (Sahife 159)

4.Amerika'nın niçin gelişmekte olan ülkeleri sömür mesi gerektiği hakkında .
Amerika'nın aşırı derecede sanayileşmesi, (Öz) kaynaklarını silah ve lüks eşya gibi gerekli olmayan yerlere sarfetmesi, Amerika'nın gelişmekte olan ülkelerin insanlarını da, kaynaklarını da sömürmesini zorunlu kılmaktadır (Sahife 126).

5.Amerika ve Dünya Bankası'nın izledikleri politikaların gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri.
(Dr. Hudson'un kişisel görüşleri ve gelişmekte olan ülkelere öğütleri) "Yukarıdaki politikalarla fakir fakat barışsever ülkeleri savaşsever, etrafa düşman ülkeler haline getirilmiştir. Bu ülkeler artık kaynaklarını sadece askeri gereksinimleri için kullanmaktadırlar. Yabancı ülkelere yardım, artık yalnız Amerika'nın siyasi ve askeri nüfusunu yaymak amacıyla kullanılmaktadır." Yapılan yardımlarla faiz borcu yaratılarak yardım alan ülkelerin ellerindeki olanaklar ipotek altına sokulmuş ve yardım alan ülkeler köleleştirilmiştir. (Sahife 132)

6.Amerika geri kalmış fakir ülkelerin kalkınma ham lelerine düşmanca bakmakta ve bu düşmanlığın bütün dünya tarafından da paylaşılmasını istemek tedir (Sahife 130 ve 131).

7. Dünya Bankası, sınai altyapıların şehirlerde kurulmasını teşvik etmek suretiyle, gelişen ülkelerde
köylerden kentlere insan göçünü hızlandırmış pahalılığa ve değerli dövizlerin gıda maddeleri ithalinde kullanılmasına sebep olmuştur. Dünya Bankası, bu suretle, istikrarlı bir programla ekonomik gelişmeyi destekleyeceğine, kredi alan ülkelerin ekonomilerini istikrarsız hale getirmiş, zayıflatmıştır. (Sahife 95).

8. "Üçüncü Dünya Blokü'nun gelişmesi elbette Amerikan ulusunun yararına olamaz. Dolayısıyle bu ül
keler için güzel programlar yapılsa bile, Dünya Banka'sı veya Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanmasını beklemek hayaldir. Dolayısıyle, bu ülkelerin yapmaları gereken şey, Dünya Bankası'ndan, Gatt'dan ve IMF'den tamamen çekilmek ve kendi çıkarları için kendi aralarında kendilerinin uygulayacakları kalkınma programlan yapmaktır" (Sa-hife 1l9).

Dr. Hudson'un sadece birkaç özet cümlesini verdiğimiz kitabı, yardımına başvurduğumuz memleket ve kurumların gelişen ülkelere karşı besledikleri emperyalist niyetleri açıkça ortaya koymaktadır. Durum böyle iken, bu kurumlarla bağlantılı tahkim kurullarına güvenmekte ve koşullarını kabul etmekte ısrar edenler için söylenecek bi tek söz var "gaflet, dalalet ve ihanet" içinde oldukları.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail