Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 52 - YAZAR : Prof.Dr. Mustafa Altıntaş Geri Tavsiye Et Yazdır


MUSTAFA ALTINTAŞ'I HAKLI ÇIKARAN DANIŞTAY KARARI

Türkiye Sorunları kitap dizimizin 51.sayısında, Prof.Altıntaş'ın" Kamusal Kaynakların Özel Eğitim Kurumlarına Aktarılması" na ilişkin Kararnameyi eleştirmekte ne denli haklı olduğu, o Kararnameyi yok sayan Danıştay Kararıyla ortaya çıkmaktadır. Yurtsever ve yürekli bir bilim adamı olan Prof. Altıntaş, özel eğitim kurumlarının desteklenmesi olanakları yasalarımızda yer almışken, ayrıca kararname çıkarmanın gereksizliğini ileri sürmüş kararname çıkarmanın üstü örtülü bir amacı gizlediğine ilgimizi çekmişti. Gerçekten de "Türk İslam Devleti" biçimlemesine adım adım yaklaşıldığı bir süreci yaşamaya başladık. Zaten AB'nin kimi sözcüleri de şimdiden Türkiye'yi "Türk İslam Devleti" olarak nitelemeye ve AB mozayiğinin AB üyeliğiyle zenginleşeceğini ileri sürmeye başladılar. Almanya Hıristiyan Cumhuriyeti deyimini kullanıyorlar mı?

21. yüzyılda batı dünyasının temel stratejisinin ülkemize vermeye çalıştığı görev, Türk İslam Devleti ile İslam dünyasını yönlendirmek, uysallaştırmak olsa gerek. Bu politikanın bir ucunda AB varsa öteki ucunda da ABD var

Kararname'nin Danıştay tarafından yok sayılmasının gerekçesi tam bir örtüşme içindedir. Danıştay da 2003/2504 esas sayılı kararında Kararnamenin iptalini şu gerekçelere dayandırıyor:

*Gerek özel okullara kaynak aktarımı, gerekse eğitim sisteminde oluşan durum ve harcama kaleminde yeni giderlerin, yasal bir dayanağı olmadan idari işlemlerle düzenlenebilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.
*Belirlenen yasal boyut içinde Devlet, ancak hukuk sınırlarda kalarak mali kolaylıklar ve yatırım kaynakları geliştirebilir. İdari genelgelerle sorunun çözümü olanaksızdır.
* Özel okul kavramı yanında, öğrenciler arasında ücret konusunda olacak farklılıklar eğitim ilkeleri ile bağdaşmayacaktır.
* 625 sayılı yasanın Ek 4.maddesi yanında, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 8.maddesinin 2.fıkrasında, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunda ve Anayasanın 42.maddesinde, Devletin maddi olanaklarından yoksun başarılı öğrencilere parasız yatılı ve diğer sosyal yardımları sağlayacağı öngörülmektedir. . Özel okullara ilişkin yeni ve ayrı destek olanakları getirmek ve bazı öğrencilere uygun eğitim ortamı sağlamak, Devlet okullarındaki öğrenciler açısından daha önce vurgulanan Anayasal eşitliğe aykırı bir olguya etken olacaktır.
* Özel eğitim kurumlarına bütçeden kaynak aktarılması yolundaki işlemde gerek hukuka ve gerekse eğitim hizmetinin eşit yürütümü ilkesi yönünden kamu yararına aykırılık bulunduğunda kuşku yoktur.

Prof. Altıntaş da söz konusu Kararnameyi eleştirisinde bu temel sakıncalara yer vermişti.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail