Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 17 Geri Tavsiye Et Yazdır

KARŞIMIZA ÇIKAN TARİHSEL FIRSAT
A.Erdoğan Vata
Y.Mimar (D.G.S.A)


KARŞIMIZA ÇIKAN TARİHSEL FIRSAT

A.Erdoğan Vata
Y.Mimar,DGSA

Hıristiyanlığın 8 ana kutsal makamı vardır ve bunların sadece iki tanesi Anadolu dışındadır. Vatikan da, Kudüste. Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncilin yazılması da Anadolu'da gerçekleşmiştir. Meryem ananın mezarı Selçuk'ta Aziz Nicolas ve Noel babanın mezarı Derme'de ve Konsül toplantı merkezleri de Tarsus,İskenderun,İznik ve Kapadokya'da. Tüm bu merkezlerden daha başka, Süryaniliğin kabesi Mardin' de "Darülzaferan Kilisesi" ve Ortodoksluğun en büyük dini merkezi de İstanbul'daki Fener Patrikhanesidir. Bu tarihsel oluşumların tümü Türkiye için önemli ekonomik bir potansiyel ve tanıtım, banş,dostluk olanağı olarak değerlendirilebilir.

3 yıl sonra Hıristiyanlığın (İsa'nın) 2000 ci yılı kutlanacak. Bu nedenle ülkemize özellikle milyonlarca katoliğin gelmesi söz konusudur. Bu dev hacımda turizm potansiyeli Istanbulda gerçekleşmesi istenen olimpiyad spor yarışmalarından daha fazla turisti hem de yıl boyunca yaygınlaşarak çekebilir. Üstelik bu turizm konuklan, ülkemiz düzeyine yayılmış bulunan merkezleri bir baştan bir başa dolaşacaktır. Konaklama geceleri de daha fazla olacak. Daha şimdiden bunun hazırlıklar çalışmalarına çeşitli kuruluşların eşgüdümü içinde başlanmalıdır. Çevre düzenlemeleri , konaklama tesislerinin kapasitelerini,turist akımının hacmini tahmin ederek yeniden düzenlemeli ,yol bağlantıları,gerekli onarımlar yapılmalıdır.

Bu dev turizm potansiyeline yani onlara Yunan sanatının aslında ION sanatı olduğu, temelinde Frig sanatının bulunduğu ve Hitit, Proto-Hitit kültürlerinin kaynak oluşturduğu gerçeği, el işi ürünleriyle gösterilebilir,gösterilmelidir. Ancak bu gerçekleri önce kendimize sonra da onlara öğretebilir sergileyebiliriz.

Orta Asya Türklerinin "Şamanizm'i ,tek ve çok Tanrılı dinleri ve islam dinini de etkilemiştir. En azından kendi to raklarımız p- üzerinde bu etkinin yaşayan kanıtlarını hala tamaktayız. Mevlevilik , Bektaşilikte bir elin göğe bir elin yere doğru yönelimi gibi.

Niçin, ION sanatının Anadolu sanatı olduğunu,Yunan sanatı dediğimiz kültürün niçin ION kültürü olduğunu karşılaşacağımız bu tarihsel fısatı değerlendirerek tüm dünyaya açıklamayalım? ION kültürünün temelinde Frig, Hitit ve proto-Hitit kültürlerinin yeraldığını göstermeyelim Bu düşünceyi sözle değil ,fakat niçin seramik sanatı, cam ürünleri ve karton piyerlerle, alçı işlemeciliğiyle ve heykeller ve resimlerle,raks ve folklor ile tanıtmayalım. Bu tanıtımın planlamasını devlet üstlenmelidir. Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlığı eş güdüm içinde bu hizmeti üstlenmesinler. Geç kalmadan ve bu fırsat kaçırılmadan.

Sayın A.Erdoğan Vata'ya bu yazısındaki önerileri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Önerilerinin düzenli biçimde gerçekleşmesi hem önemli ekonomik yarar sağlayacak ve hem de Anadolu insanını ve kültürünü tanıtmak kolayla şacaktır. Gerekli planlama yapılmaz ve Türkiye böylesi büyük bir turizm akımına uğrayıpta gelenler geldiklerine pişman olursa neler kaybedeceğimiz de gözden uzak tutulmamalı.


 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail