Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 63 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


ÇANKAYA’NIN GÖREVİ
Ali Nejat Ölçen.

Çankaya’nın en başta gelen görevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Anayasa’da yazılı koşullar altında sahip çıkmak ve buna ters düşen karar ve devinimleri önlemektir. Buna ilişkin yetki de mevcuttur. Bugün bu yetkinin kullanılıp kullanılmadığı sorunsalıyla karşı karşıyayız. Bu satırları yazan kişi, Devlet Planlama Teşkilatında görevliyken, zamanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ülkenin en kritik ve rejimin bunalımlı döneminde Bakanlar Kurulunu Çankaya’da toplar ve başkanlık ederek alınması gereken kararın yürürlüğe konmasını sağlardı. Çankaya’nın o güzelim alanı şimdiki gibi mermer kaplı binalarla betonlaşmamıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışma odasının yanındaki salon, ülke için kararlar almaya yetiyordu. Kapının sağında dar bir masa bulunur ve oraya konunun ilgili müsteşarı ya da genel müdürü yanında getirdiği uzmanla birlikte yerini alırdı. Basının kendisine ısınmadığı Cumhurbaşkanı Cevdet Subay ise, eleştiri konusu yapılan davranışlarının yanı sıra tam bir devlet adamıydı, yetişme biçimi ve aldığı eğitimin gereği olarak devlete nasıl sahip çıkılacağını biliyordu.

Bugünlerde Türkiye tüm ulusa umutsuzluk ve karamsarlık aşılayan bunalımın içine sürüklenmektedir, görünüm odur ki, rastlantısal olmaktan uzaktır. Beceriksizliğin ürünü olduğu da savunulamaz. Doğrudan doğruya Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine ve onun kazanım-larına meydan okumanın kendisidir. Bu aşamada görev Çankaya’nın omuzlarındadır. Sayın Cumhurbaşkanı, Hü-kümet kararlarını ya da çıkarılan yasaları geri çevirmekle görevinin sınırlı olduğunu sanmamalıdır.

Devletin başı odur ve başka hiç kimse değildir. Çankaya sadece hukuk ile yönetilemez.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın hukukçu yanının ve bu alandaki uzmanlığının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sürüklenmekte olduğu bunalıma çözüm arayışı için yetmeyeceğini göreceği umudunu taşıyoruz.. Bakanlar Ku-rulunu Çankaya’da toplantıya çağırarak başkanlık etmeli ve alınan kararları ulusumuza açıklamalıdır.

Van kentinde kendini bilmez bir savcının duyumlara dayanarak Kara Kuvvetleri Komutanına ilişkin suç fezlekesi hazırlamasının akıl ve mantıkla açıklanamayışının nedenleri çok daha derindedir. Suçlama üst düzeyde bir komutanın gizli çete kurduğunu da içermektedir. Eğer bir Kara Kuvvetleri Komutanı gizli çete kurmuşsa, (ki buna inanacak kadar saf olduğumuzu sanmıyoruz) bir saniye bile yerinde kalmamalı ve eğer bu suçlama gerçek dışıysa Cumhurbaşkanı, Anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak gereğini yerine getirmeliydi.

Bu Hükümet görevden alınma noktasına gelmiştir.

Anayasamızın Cumhurbaşkanına yemin ettirerek, ”Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini” koruma görevini vermiştir. (madde 103) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varlığını koruma sorunuyla karşı karşıya getirilmiştir ve ulusun vatanıyla bölünmez bütünlüğü tehlike altındadır. Anayasamız, Cumhurbaşkanına “Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetleme” görevi de vermiştir. (madde 104). Bu gözetimin uzaktan teleskopla yapılması olanak dışıdır.

Bugünkü siyasal iktidarın Hükümeti, anayasal kurumlarla kavgalıdır. Bu kavga, Hükümet üyelerinden kimilerinin hırçın olmalarından kaynaklandığını düşünecek kadar saf değiliz. Aradaki anlaşmazlık ve kavgaya dönüşen çelişkiler, aslında Cumhuriyetin kazanımlarıyla, bu siyasal iktidarın amacı arasındaki çatışmadan kaynaklanıyor. Türkiye’deki çatışma “cumhuriyet-şeriat” çatışmasıdır. Bu çatışma “ulus- ümmet” çatışmasıdır, etnik bölünmeyi beraberinde getirmektedir. Bu çatışma “bilim ile inanç” çatışmasıdır. O yüzden üniversite ile, Türk Silahlı Kuvvetleri ile, basının yurtsever kadrolarıyla barışık değildirler, barışık olmaları da olanaksızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ulusu ve toprağıyla bölünüşün içine sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya getirilmektedir. Bu sorunun yanıtını Çankaya aramaya başladığı anda tüm ulusu yanında bulacaktır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail