Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 73 Geri Tavsiye Et Yazdır


KİŞİYE ÖZEL YASA OLUR MU?

Gürkut Acar
Avukat.

Anayasamızın 10. Maddesine göre, herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din,mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Bu nedenle, hiç kimse hakkında özel kanun çıka-rılamaz. Bir kişinin durumuna yasa uydurulamaz. Kişiler daha önce kabul edilmiş yasalara göre yargılanır. Yargılama sırasında, o kişinin durumu nedeniyle özel olarak yasa çıkarma hukuka temelden aykırıdır.

Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı, mutlak çoğunluğa dayanarak, bu temel hukuk kuralını sürekli ihlal etmektedir. Adam kayırma yasalarının sayısız örneklerini sayabiliriz.

Bunlardan birisi, pirleri Necmettin Erbakan hakkındaki yasadır. Fazilet Partisinin kapatılması sırasında, 1 Tril-yon 236 milyar TL. Hazine yardımının geri ödenmemesi üzerine hakkında dava açılan Erbakan, hapis cezasına ve parayı ödemeye mahkum olmuştu. Ceza kesinleştikten sonra, infaz edileceği (uygulanacağı) sırada AKPiktidarı çıkardığı bir yasa ile, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı” kakındaki yasanın 110.maddesine ekleme yaparak:

-Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere;

a)Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları altı ay,

b)Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkım oldukları bir yıl,

c) Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları üç yıl,

veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine; hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir.

-Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi kararı, infaz başladıktan sonra da verilebilir,

hükmü getirilmiştir. Böylece, Necmettin Erbakan, Hazine’ye kayıp Trilyonu ödemediği gibi, hapiste yatmaktan da kurtulmuş oldu. Çünkü infaz sırasında yetmiş beş yaşını geçmişti.

Bir yasa uygulaması olmasa da, Maliye Bakanı Unakıtan’ın oğlunun mısır ithalatıyla ilgili olarak gümrük vergi ve rüsumlarının indirilmesi, ithalatı yaptıktan sonra yeniden eski durumuna getirilmesi de özel bir uygulama yani “adam kayırma” kararlarından biriydi.

26 Aralık 2006 tarihinde; YİMPAŞ davasında; patronu ile birlikte 10 kişi, 2’şer yıl hapis ve 10’ar bin YTLpara cezasına çarptırıldılar. Daha önce kabul edilmiş yasa ile, bir yılı aşan suçlarda, “yargılamanın ertelenmesi” mümkün olmuyordu. Ancak, bu kararın kesinleşmesinden sonra, ”yargılamanın ertelenmesi” iki yıla kadar suçlara uygulanacak biçimde değişiklik yapıldı. Yasa çıktığı zaman özel af yasası olarak değerlendirilmişdi. Böyle-likle, YİMPAŞ’ın cezalarını çekmemesi özel yasa çıkarılarak sağlanmış oldu.

AKP iktidarı, “yap kanun, yok kanun” anlayışını TBMM ’ne getiren, yaptığı işin sorumluluğunu düşünmeyen bir anlayışın içindedir. Hukuku böylesine tepeleyenlerin tarihte hangi hüsrana uğradığını uzun uzun anlatmaya gerek yok.

Cumhuriyet Başsavcılığının kapatma davasından kendisini kurtarmak için Anayasa değişikliğine yönelmesi de aynı mantıktan kaynaklanıyor. AKP’nin Anayasa’mızın 10. maddesini şu şekilde değiştirmesini öneriyoruz:

“Hiç kimseye, aileye, zümreye, veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”hükmü değiştirilmeli, bunun yerine gerçekleşeni yazmalıyız :”AKP‘li olanlara, AKP‘ yi destekleyen tarikatlardan olanlara, tarikat şeyhlerine, Devlet katlarımda öncelik tanınır.

Ayrıca Anayasa’nın “Başlangıç” bölümünün de değiş-mesini öneriyoruz: “Kuvvetler ayırımının, Devlet organ-ları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği, belli Devlet yetki ve görevlerinin kulanılmsından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu”na ilişkin hükmü de değiştirmek gerekir. B-nun yerine: “Kuvvetler ayırımı yoktur. Bundan böyle, yasama gücü, bütün öteki güçlerin üstündedir, hükmü getirilmeli.

Yargı organı, kayıtsız koşulsuz yasama organına bağlanmalı, İmam-Hatip mezunu olmayan hiç kimse yargıç olmamalı, eğer olmuş ise, söz konusu okulun sınavından geçebilmelidir.vs.vs.

***

Türkiye Sorunları kitap dizisinin yorumu
Gürkut Acar’ın önerdiği Anayasa değişikliği yapılırsa, AKPiktidarının hukuk dışı uygulama ve kararları hukuk içine çekilmiş ve öylelikle ülkemizde hukuksuzluğun hukuku yaratılmış olur. AKPde rahatlar.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail