Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 75 Geri Tavsiye Et Yazdır

ATAOL

ATAOL BEHRAMOĞLUNA MEKTUP

Mehmet Erol Mahmutoğlu

MEDYA’mızda yazarlarımızın hemen pek çoğundan bir yazınıza yanıt alamazsınız. Bu yazarlar eğer bir gazetnin köşesine yerleşmişse, ona yönelen yazılara yanıtları, Batı’da gazetenin sekreteryası üstlenir. Örneğn, biriniz AB’nin bir birimine mektup yazınız ya da bir gazetedeki yazara mektup gönde-iniz,kesinlikle yanıt alırsınız.
Değerli arkadaşım Mehmet Erol Mahmutoğlu, Cumhuriyet yazarlarından Ataol Behramoğluna ilettiği yazıya yanıt alamamıştır.
O mektubu bir belli amaç için okuyucularımızla paylaşmaya gereksinim duyduk. Bakınız Mahmutoğlu, Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu’na nasıl ses-leniyor:

. ***

Ülkemizin nitelikli aydınlarından birisi olarak, değerli bir şair ve düşün insanısınız. Cumhuriyet gazeteindeki yazılarınızı beğeniyle okumaktayım.

15 Kasım 2008 günlü “Hırsız Kapıya Dayanmışsa” başlıklı yazınızı da ilgiyle okudum. Söz konusu yazınızla ilgili düşüncelerimi, hoş görünüze sığınarak sizinle paylaşmak istiyorum.

Makalenizde “Kemalizm’i aydınlanma düşüncesinin bir ürünü olmakla birlikte, aydınlanmayla bire bir aynı şey olmadığını” yazmışsınız.

Aydınlanmayı evrensel boyutta değerlendirdiğimizde, söylediğiniz doğrudur. Ancak, bu ifadenizin, Kema-lizm’in ülkemiz için özgünlüğü ve gerekliliği düşül-düğünde, geçerliliği olmayacağı kanısındayım.

Sanayileşmeyi başaramamış, feodal kültürün egemen- liğinde olduğu, geri bıraktırılmış ülkemiz için, Kemalizm tam bir aydınlanma projesidir.

Ümmet toplum yapısından, laik toplum yapısına geçişi sağlayan bu proje, karşı devrimle ihanete uğramasaydı, bugün, aydınlık bir Türkiye’de yaşıyor, bu olumsuzlukları konuşuyor olmayacaktık.

Yine yazınızın devamında, günümüzde “Kemalist olmak” bana çok anlamlı görünmüyor, diyorsunuz.

Ülkemizin bugünkü durumunun 1919 koşullarından pek farklı olmadığı apaçık ortada iken, bu sözü söylemiş olmanız, ülkemizin bugünlerinin geçmişle benzer-liğinin olmadığı kanısını uyandırmaktadır.

Küreselleşmenin (emperyalizmin) dünyada egemenliğini sürdürdüğü bir dönemde, düşüncem odur ki, ülkemiz dahil, şimdi Kemalizm’e gereksinimi vardır.

Sayın Behramoğlu, belli ki, Atatürkçülüğü Kemalizm’e tercih ediyorsunuz. Atatürkçülükten Kemalizmi ayrıştırdığınızda, ne Atatürkçülük kalır, ne de Atatürk’ün kendisi. Kalsa kalsa Can Dündar’ın Mustafa’sı kalır.

Bugün Atatürk’ün laik demokratik Cumhuriyetine karşı olanlar bile, yeri geldiğinde Atatürkçü olduk-larını söylüyorlar! Ancak, bu kesimlerin bir tekinin bile “ben Kemalist’im dediklerine tanık olmadım.

Kemalist politikalar, Atatürk’den sonra terk edilmeyip bugünlere taşınabilseydi Türkiye, Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefini çoktan yakalayıp, geçmiş olurdu. Böylesi bir hedef yakalandıktan sonra, Kemalizm’e gereksinim kalmamış olabilirdi. Sizin söylediğiniz gibi, ancak o zaman “Kemalist olmak” çok anlamlı olmayabilirdi.

Bugünün Türkiye’sinde her zamankinden daha çok, Kemalizm’in gerekli olduğunu düşünüyorum. (Tabii ki, günümüz koşullarına göre, revize edilerek)

Sayın Behramoğlu, siz de takdir edersiniz ki, Kemalizm, emperyalizmin pan zehiridir. Emperyalizm yer yüzünden yok olmadıkça, Kemalizm de güncelliğini hatta zorunluluğunu koruyacaktır.

Bana göre, ülkemizde Kemalist olmak, sosyalist olmanın ön koşuludur. Kemalist devrim tamamlanmadan ülkenin sosyalizme geçisini olanaklı görmüyorum. Geçmişte Kemalizm’i red eden sosyalistlerin günüüzde ikinci Cumhuriyetçi ve liboş olduklarını görünce, bu öngörümün doğruluğuna daha çok inanmaya başladım. Saygıları, 25 Kasım 2008.

***

Mahmutoğlu’nun bu mektubu, başlı başına bilimsel bir makale niteliğindedir ve en gerçekci, can alıcı tümcesi de “Çağdaşlaşma hedefi yakalandıktan sonra, ancak o zaman Kemalist olmak çok anlamlı olmayabilirdi” sözünde düğümleniyor.

Mahmutoğlunun ideolojilerdeki diyalektiği çok özlü biçimde yakaladığını görüyoruz. Zaten Behramoğluna gönderdiği mektuptaki ona yönelttiği temel soru, Mustafa Kemal’in Türk ulusu için öngördüğü çağdaşlaşma hedefine ulaşıldı mı ki, Kemalizm “anlamını yitirmiş olsun”

Mahmutoğlu’nun ona gönderdiği bu yazıya, ayrı bir makale ile yanıt verebilirdi, eğer yanıt verecek donanıma sahip olabilseydi Behramoğlu..

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail