Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 75 - YAZAR : Dr.Hüseyin Pekin. Geri Tavsiye Et Yazdır


TÜRKİYE’NİN ADI TÜRKİYE KALACAKTIR.

Dr. Hüseyin Pekin

Shov TV’de Siyaset Meydanı programına çıkan Korkut Özal’ın söyleşideki ağabeyi Turgut Özal’ın kimlik, konusuna nasıl çözüm bulduğunu şöyle açıklamıştı:

Ağabeyim, eğer Türkiye yerine Anadolu denilseydi, herkes Anadolu’luyum der, Türk mü, Kürt mü,şu mu, bu mu, o dinden mi,bu dinden mi demez, herkes o kim-liği benimserdi.

Önce bir konuyu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Korkut Özal’ın değindiği ABDörneği, tüm dünya için geçerli değildir. Kendine özgü nedenler söz konusudur o ülkede. Avrupa’ya benzemez ve Türkiye, coğrafyası, tarihi ve sosyal yapısı bakımından Avrupa’nın bir parçası gibidir.

Avrupa’nın üç büyük ülkesinden örneğin İngiltere, kuzey İrlanda, İskoçya, Galler bölgesi gibi ayrı etnik grupların yaşadığı yöreleri coğrafyasında barındırmaktadır. Bu yörelerin halklarına sorulduğunda, İngiliz olduklarını söyleyecektir. Resmi dil de İngilizce’dir.

Fransa’da da, ona bağımlı Korsika’da kime sorarsanız, “Fransız’ım yanıtını alırsınız.

Ancak AB üyesi olan Yunanistan’ın ilginç bir durumu var. Bu ülkenin resmi dili Yunanca’dır. Çoğunluğu Yunanlılarla birlikte, Türkler, Makedonlar, Bulgarlar (Pomaklar) yaşar ve fakat, istatistiklerde halkın yüzde yüzü Yunanlı olarak gösterilir. (Bakınız:Der Fischsr Welt Almanach, 2008,s.198)

Türk olmak yerine Anadolu’lu olmak, konusunun neden gündeme getirilmesinde, özel bir amaç mı var. Federatif düzene geçiş projesinin gereği mi bilemiyoruz. Yanlış ve sakıncalı olduğu tarihsel dokuya zarar vereceği açık.

Tüm dünyanın kabul ettiği gerçek şudur: Türkçe konuşan Türk halkları, Altay bölgesinden kaynaklanmış Göktürk,Uygur,Oğuz, Selçuklu, Osmanlı, devletlerini kurarak bugünlere gelmişizdir.

Anadolu, Yunanca Anatole sözcüğünden türemiştir, “güneşin doğuşu” anlamındadır. Anadolu’muza,”Küçük Asya, Asya Türkiye’si gibi adlar da verilmiştir. Haçlı seferleri sırasında eski adı “Rum ülkesi” olan Anadolu’ya Frenkler, “Turcia” adını verdiler. Bu sözcük “Türkiye”ye dönüşmüştür.

Türkiye, en çok Türklere yakışan bir nitelemedir.
Korsikalı, nasıl Fransız’ım diyorsa, kendisinin Türk olmasından mutlu olanlar da Türküm diyeceklerdir elbet.

Ülkemizi bölüp parçalayarak yutmaya çalışan emperyalizmin tuzağına düşmememiz gerekir.

***

Dr.Pekin, ne denli haklı. Hem de çok haklı.Almanya’da kuzeyde yer-leşmiş olanlar, evlerinde Plat-Deutsch ko-nuşurlar, belki de Wiking’in torunlarıdırlar ,fakat Alman oldukarını söylerler.

Yüzyılların Türkiyesini, unutmanın gerisindeki amaç art niyetin, federatif sisteme iteklenmeni ürünü değilse, neyin nesidir. Ben niçin kendimin Türk olduğunu söyle-mekten vaz geçecek, Anadolu’luyum diyeceğim. Kürt olan da kendisinin kürt olduğunu söylesin ve fakat aynı devletin yurttaşları olarak birlikte yaşayabilelim.

Bir gerçeği açıklamanın sırası gelmiştir. Osmanlı padişahlarından hiç birisinin “Türk” sözcüğünü kullandığına tarih tanık değildir. Bu sözcüğü ilk kez Kanıni Sultan Süleymana sunduğu resmi yazıda “Grand Turk” olarak 1570 yılında Kraliçe Elizabeth, kullanmıştı. Acıı olan da bu.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail