Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 76 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


DIŞ POLİTİKAMIZDA KARMAŞA

Ali Nejat Ölçen

Dış politikada Türkiye’miz kadar kararsız bir başka ülke var mıdır bilemiyoruz. Aslında bu önemli politik alan, siyasal iktidarların keyfine göre değişmemeli, tutarlı, yararlı, kararlı nitelikte devlet politikası olarak belirmeli tarihsel yanılgılardan yararlanarak o yanılgıları en aza indirgeyen içerikte olabilmelidir. Dış politika her hükü-metin anlayış biçimine göre içerik değiştiren, ne zaman nasıl belireceği belirsiz alan olmaktan çıkarılmalı ve de dış güçlerin etkisini en aza indiren gerçekçiliğin siyaseti olabilmelidir.

Dış ilişkilerde öteki devletlerin kendi dış politikalarının yansımasına karşı nasıl savunma araçlarının kullanı-lacağı, kararlılık ve tutarlılık ekseninde gelişebilir.

Bu önemli konuya değinmemizin bir nedeni var: Çanka-ya’da Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdullah Gül’ün, Kuzey Irak’ta Talabani ile görüşmeye giderken, Hükümetle düşün ve karar birliğinde olması gerekmez miydi?. Hükümet ile düşün ve karar birliğini bir yan bıra-kıp, Ankara’ya ABD Başkanı Barack Obama’dan önce gelen Dışişleri Bakanı Bayan Clinton ile karar birliğine varıldığı kuşkusunun zihinlerde dolaşmasına neden olmaması gerekmez miydi?

25 Ekim 2007’de basına yansıyan sözleriyle “Hiçbir kürdü Türkiye’ye teslim etmeyiz. Hatta bir kediyi bile vermem”diyen Talabani’nin ayağına Türkiye Cumhur- başkanı olan kişi nasıl gidebilir? Onun uçak’ta “Bölgesel Kürdistan Yönetimi” deyimini kullanmasından daha sakıncalı değil mi bu? Kuzey Irak Yönetimi’nin anaya-sasında bulunduğunu belirterek “Irak’ın kuzeyinde bir Kürt yönetimi vardır bunu söyledim” demekle hatasını düzeltmiş olmuyor ki. Kuzey Irak’taki kukla devletin (nasıl bir devlet, belli değil) anayasası Türkiye Cumhu-riyeti Devleti’nin kullanacağı deyim olabilir mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deyimi anayasada olmasına karşı, bunu söyleyen bir Batı’lı siyaset adamına rast-ladınız mı? Bir süre sonra, Onun bu sözü Türkiye’nin karşısına nasıl ve ne amaçla kimler tarafından çıkarı-lacağını bu günden kim bilebilir?

Cumhurbaşkanı katına yerleşmiş olan Abdullah Gül, kendi düşündaşı olan Başbakan R.T.Erdoğan’ın Barzani ve Talabani için,“muhatabım değildir” dediği o kişileri nasıl ziyaret edebilir, anlamak olanaksız. Irak’a gitmeden önce, Başbakan ile görüştü, karar birliğine ulaştı mı? Hayır. Kuzey Irak’ta ABD’nin yamağı olan bu iki kişinin bugüne kadar değişmeyen hangi tutarlı sözüne tanık olabildik. PKK, onların ABD tarafından desteklenen “milis gücü” değil mi?

Hürriyet gazetesi 2 Kasım 2007 günü haber veriyor:

”ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice, Ankara’ya eli baş inmeyecek. Çantasında PKK’yı yok etme planı var”. İki hafta sonra da bizin Dışişleri Bakanı Babacan, “ Ku-zey Irak, terör yuvası olmaktan çıkacak”,diyor.. On gün sonra da Başbakan R.T.Erdoğan’ın kükreyen sesini işiti-yoruz. Muhalefete çatıyor:” PKK kuşatıldı neden ra-hat-sız oluyorsunuz. Mahrem plan açıklanmaz. (25 Kasım 2007. Kim kimi kandırıyor bu orta oyunda belli değil.

.Sokrates’le mantık konusunda söyleşi yapmamızın bir nedeni var. Bizleri yönetenlerin doğuştan mı mantık yoksunu oldu-larını sonradan mı mantıksızlaştıklarını öğrenmek istedik. Hak-sız mıyız?

.Mustafa Kemal’in devrimleri nasıl gerçekleştirdiğinin gizini öğrenmek istiyorsanız, TBMM’nin gizli celselerinde onun konuşmalarını incelemeniz gerekir. Hiçbir eleştiriye öfkelenmemesinin nedeni, ken-disinin matematiksel mantık gücüyle, eleştirilerdeki mantık nok-sanlığını ortaya çıkarabilmesidir..

.Mustafa Kemal’in devletinin, “Mahdumlar ve Mahkumlar Cum-huriyetiéne dönüşmesinin nedenini düşündünüz mü? O halde bu konudaki yazımızı okumalısınız.

.Malediv Adalarında başkanlık seçimini Muhammed Naşid’in kazanmasının nedeni, başkan Abdu Gayum’un akıl almaz yolsuz-lukları idi. Benzetmek gibi olmasın, Dr.Pekin’in İsviçre’den gönderdiği bu yazıyı okumanızı öneriyoruz.

.Monetarizm çöküyor, neden mi? Küresl krizi yarattığı için. İktisadın, bu tutkudan kurtulması zamanı gelmiştir. Prof. Dr.Erdinc Tokgöz, genç bir iktisatçıyken (şimdi de genç) Manshold raporunu bundan 37 yıl önce bizlere tanıtmış ve bugünki kirizin uzakta olmadığını açıklamıştı.

.Trakya Üniversitesinde, Atatürkçü Düşünce Topluluğu’nun Çalıştay sonuç bildirgesini okumanızı öneriyoruz. Onlara bıraktığımız sorunlarla yüklü ülkemizi nasıl esenliğe kavuşturacaklarına ilişkin düşüncelerini merak ediyorsanız.

.Güneşimiz varken, neden akarsularımıza el konuluyor, anlamsak olanaksız. Güneş enerjisinden yararlanmayı sağlayacak, bilimsel ve teknolojik potansiyelimiz var. Fizik Y.Mühendisi Ümit Önel, bunlardan biri. Yazısını okumanızı öneriyoruz.

.ABD Başkanı Barack Obama, neden ilk gezisine Türkiye’yi kattı? M.Emin Değer’in yazısını okuyunca Abdullah Gül’ün Talabani’nin ayağına kadar gitmesinin nedenini de görmüş olacaksınız.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail