Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 78 Geri Tavsiye Et Yazdır

MHP GRUP BAŞKANVEKİKİ OKTAY VURAL'IN KÜRT AÇILIMINA BAKIŞI
Oktay Vural
MHP Grup Başkanvekili
(CNN-Türk,10.8.2009 Soru-Yanıt )

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ OKTAY VURAL’IN KÜRT AÇILIMINA
YAKLAŞIMI

10 Ağustos 2009 günü CNN-Türk TV. ekranında Milli-yetçi Hareket Partisi (MHP)Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın, “Meclis ve Kürt Açılımı” adlı programdaki ko-nuşması, tüm öteki siyasal parti sözcülerinden çok daha etkili, çok daha gerçekçi ve çok daha geniş kapsamlıydı. O nedenle kendisine aşağıya aktardığımız yazıyı sun-maya gereksinim duymuştuk.

Göndermiş olduğu CD kaydını yazıya dönüştürerek oku-yucumuza sunuyoruz:

***

Sayın Oktay Vural
MHP Grup Başkanvekili

10 Ağustos 2009 günü CNN-Türk’ün saat13 haber programındaki konuşmanızı hayranlıkla izlediğimi telefonda Size sunmuştum. Değerli vaktinizi almamak için sadece bir tümceyle, o kunuşmanızı disket ya da ses bandı olarak temin etmeniz ricasında bulunmakla yetinmiştim. İzin verirseniz bu ricamın nedenini Size sunmaya gereksinim duyuyorum:

1.Demokratik açılım maskesi altında, Türk-Kürt İslam Sentezi modelinin yürürlüğe sokulmak istendiği gerçeğini o konuşmanızda duyumsadım.

Böylesi bir senaryo, ABD-AB ekseninde programa alınarak bunun uygulayıcısının da AKP olacağı çok öncelerden saptanmıştı. Bunu sizin kadar yüreklice ortaya koyan bir başka siyaset adamına rastlamadığım için Sizi kutlamama izninizi rica ediyorum.

2.AB’nin Türkiye’ye ilişkin gelişme raporlarında 1990’dan 2004 yılına kadar, sadece azınlık sözcüğü kullanılmış ve azınlık haklarından söz edilmişti. Türk kamu oyu öylelikle “azınlık” kavramı”na alıştırıldı ve de MEDYA’mızın kimi kalemleri de buna yardımcı oldular.

2004 yılı AB gelişme raporunda azınlıkların “Kürt” ve “Alevi” yurttaşlarımız olduğu açıklandı. Bugün AKP’nin uygulamayı görev olarak üstlendiği tasarımın senaryosu AB-ABD ekseninde yazılmıştı. O senaryonun inşası, 1983 yılında Turgut Özal’ım Başbakan Yardımcısı ve sonrasında Başbakan olduğu, kardeşi Yusuf Bozkurt Özal’ı DPTMüsteşarı olarak atadığı dönemde hazırlanan “Milli Kültür Raporu”nda yönerge olarak gerçekleşti. O raporda devlete “din haritası’nın çıkarılması” görevi verilmişti. AKP, o çalışmanın uygun uygulayıcısı olarak siyaset alanına sürülmüş olabilir.

3.Türkiye Sorunları kitap dizisinin 77.sayısını örnek olmak üzere Size sunuyorum. 78.sayıyı“Demokrasi Saçılımı” başlığı altında yayımlarken o yazının odak noktasında sizin konuşmanızın yer alması çok uygun olacaktır. İzin verirseniz. Kanımca, Türkiye’mizin coğrafyasının bir büküm noktasındaki yazgısına karşı çıkan sav sizin konuşmanızda mevcut. Gelecek yılların tarihsel belgesi olarak kayda geçmelidir, diye düşünüyorum.

4.Sekreteryanız, 10 Ağustos 2009 günü “CNN-Türk” ın saat 13-TV programındaki konuşmanızın ses kaydını temin ederse sevinirim. Bu yazıma son verirken: Keşke Abdullah Gül’ün Çankaya’ya çıkmasına Partinizin yardımcı olmaması gerektiğini düşündüğümü de Size arz etmekte sakınca görmeyeceğinizi ve beni bağışlayacağınızı umuyorum. En derin saygılarımla.

CNN-TÜRK TV KANALINDA OKTAY VURAL SORULARA YANIT VERİYOR:

MHPolarak bu açılıp saçılma döneminde ortaya koydukları sorun ve çözümle ilgili görüşlerimizi, şeffaf bir şekilde ileri sürüyoruz. Bu konuda bin yıllık kardeşliğimizi, üniter devlet yapımızı ve PKKterör örgütünü muhatap alacak süreçlere karşı kapalı olunması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve dolayısıyla, bunun bir ihanet konusu olduğunu ve bu ihanet konusuna MHP’nin çekilmeyeceğini açık, seçik bir şekilde ortaya koyduk. Dolayısıyla, bu tür açılımlara MHP’ nin kapalı olduğunu, Türk milletinin kapalı olduğunu Genel Başkanımız da yeterince ifade etti.

CNN-Açılıma kapalıyız, diyorsunuz. Peki, görüşüp, biz açılıma kapalıyız, kendi görüşümüz budur, der misiniz?

Oktay Vural-Etnik kimliklere göre bölmak isteyen, et-nik kimlik haline dönüştürenlerle neyi müzakere edeceğiz. Yani, meseleye bakış açıları yanlış. Dolayısıyla bu konunun açıkçası gündemimizde olmadığını ifade ediyoruz. Kapalı kapılar ardında, çalışma yapmıyoruz

Demokraside şeffaf bir şekilde ne yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve bu çözümlerin Türkiye’nin çözülmesi olduğunu söylüyoruz.

Artık, görünen köy kılavuz istemez. Başbakan, bizi bu konuda değerlendirenlere karşı İçleri Bakanımızı göndermeyeceğiz demişti. Böyle diyen Başbakan vardır. Bu konuda bizim kapımıza, bu milletin kardeşliğine, fitne, fesat sokan, alt kimlik, üst kimlik tartışmalarını sokacak ulus felsefemizi ve kurtuluş mücadelemizi ortadan kaldıracak ırkçı yaklaşımlarla bizim kapımıza gelmeyin, milletin kapısından dönersiniz, açık seçik cevabımız budur. Türkiye, kendi kimliğini tartışacak ve kendi kimliğini ayrıştıracak çözümler arayışında olamaz. Ortak değerleri, kardeşliğimizi güçlendirecek değerleri günde-me getirmeliyiz. Bu etnik ve ayırımcı bir yaklaşım (dır). Siyasal kürtçülüğün adresi haline gelmiş bir partidir.

CNN-Bizden randevu istemeyin mesajı mı vermek istiyorsunuz?

Oktay Vural-Açık, seçik bunları ifade ediyoruz. Bunları milletin huzurunda tartışmalıyız. Millete açık, seçik görüşlerimiz ifade edilmeli. Terörist başının yol haritasından hareket ederek, Bülent Arınç, diyor ki, bizim yol haritamız hazır, neymiş sizin yol haritanız?

CNN-Tamam, ben de onu soracaktım; henüz birliktelik yok, açılımdan söz ediliyor ama, bu açılımın içinde ne var, sonuç olarak söylenmiş değil. Kısa, uzun, orta vadeli adımlar atılacak, yasal düzenlemeler yapılacak, bildiklerimiz bu. Ama, bazı ip uçları var. Örneğin, üniversitelerde kürtçe bölüm açılacak, İstanbul Üniversitesi’nde kürtçe araştırma merkezinin kurulması onayı çıktı. Diğer yandan, taş atan çocuklara ait düzenlemeler, bazı köy isimlerinin geri verilmesi, gibi ip uçları görebiliyoruz. Bunların tamamına mı karşısınız?

Oktay Vural-Önce, talep nedir, talep’e bakalım. Türkiye’nin daha demokratik olduğunu ispat etmek için, İstanbul’un adına Kostantinopol mu diyelim? Sy.Baş-bakanın bulunduğu Güneysu, doğduğu yer Rum açılımı diye “Potamya” mı diyelim. Ne oluyor? Kendinize gelin. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bunların yerine ne yapmalı, amaç nedir? Amaç, Türkiye’yi etnik kimliklere göre bölmek, Türkiye’nin siyasal coğrafyasını bölünük hale getirmek suretiyle bu coğrafyayı vatan kılmış bu milleti ayrıştırmak ve bu yöre de Irak’ın kuzeyinde oluşmuş bir bölgesel yönetimi Türkiye’nin garantörlüğü altında yeni bir devlet oluşumunu sağlamaktır.

Amaç ve hedef budur. 1920’lerde bakınız, o zaman Londra Konferansında “Kürt meselesi” vardır diye dayatmışlardı. Hatırlayalım. Bu Kürdistan meselesini çözmek gerekir diye dayatmalar vardı. O zaman ne oldu? Doğu ve Güneydoğu’da ileri gelenler, bir araya gelerek TBMM’ne bir telgraf sundular ve dediler ki “TBMM, ayrı bir unsur olarak telakki edilemez, doğru değildir, Kürdistan diye bir mesele yoktur, Kürdün, Türk’ün kaderi aynıdır” dediler. .O zaman Sevr ile kabul ettiremediler. Kürt sorunu vardır, demek suretiyle amaç ve hedef milleti bölmektir.

CNN-Bölmek, diyorsunuz, Başbakan’ın bir açıklaması olmuştu, Kürt açılımı ile ilgili olarak: Anayasal vatan-daşlık önemli, etnik kimlik sonra gelir. Konu başlığı buydu, yani, bölünme, bölücülük burada amaç değil, diyor.

Oktay Vural-Anayasal vatandaşlık, ayırımcılık mı var (dı)? Doğuda bir ayırımcılık, söyleyin bakayım, aklını başına alsın, bunlar siyasal kürtçülük yapıyorlar. Bunlar muhafazakar değil, cahiliye dönemindeki ırkçı yak-laşımla, milleti ikiye bölmeye çalışıyorlar. Ortak değer-ler ekseninde birlikte, beraber olmamızı güçlendirmek gerekirken, etnik kimliklere göre ayırımcılık getirmek istiyorlar. Avrupalılık adı altında, Avrupa kimliği ek-seninde bütünleşmeye sahip olan AB, bu milletin birlik ve bütünlüğünü ayrıştırmak istiyor. Bu milletin adı, Türk milletidir, demek rahatsızlık mı? Benim kültürüm, benim inancım, benim yargılarım, sezgilerim, ezgilerim, tarihin bizi birbirimize bağlayan network değil midir. Yani çeşitli halklardan Anayasa’nın bir araya getirdiği insan-lardan mı olacağız. Bu coğrafya böyle vatan yapıl-ma-mıştır. Binlerce yıllık mihnetler, sıkıntılar, ızdıraplar çekmişiz, böyle bir araya gelmişiz. Hepimiz Türk mil-letinin ailesiyiz. Bugün Horan çaldığı zaman benim demiyor muyuz, üç mum çaldığı zaman benim demiyor muyuz? Bu onların, bu şunların gibi bir miras paylaşımı mı yapacağız. Biz, yüksek bir medeniyet oluşturmuşuz. Bunun için içimizde ayrımcılık olmamış. Çok kültürlü toplum olarak kardeşliğimizi böyle kurduk. Onun için Güneyden, Kuzeyden, Doğudan, Batıdan göçler esna-sında insanlar aşlarını paylaştılar. Etnisiteye göre ayrıl-mamış okullarımız, evlerimiz, sınıflarımız. Şimdi bunları ayırmanın projeleri yapılıyor. Bölücü düşüncenin siyasal kültürünün yerleşmesine yönelik adımlardır

CNN-MHP’ye göre bir sorun yok mu?

Oktay Vural-Sorun var, deniyor.Nedir? Sorunun adını koyun. Teşhis olmadan tedavi olmaz. Önce teşhisi ko-yun. Sorun nedir? Türkiye’de silahla birlikte bu milletin birlik ve bütünlüğünü bozmak, siyasal kimliğini değiştirmek isteyenler var. Ve bu, dış güdümlüdür. Bu dış güdümlü silahlarla bunu dayatmak isteyenler, silahları bırakması karşılığında bütün bunlara evet mi, diyeceğiz? Ne yapacağız, el mi sıkışacağız? Çanakkale savaşında yapmak istediler, Sevr ile yapmak istediler.

Bu coğrafyada huzur ve beraberlik içinde gelişmeyi istiyorum. Ailemizi bölmeyin, okullarımızı bölmeyin, dilimizi bölmeyin, diyorum. Farklılıklarımıza göre, sşiyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel bölünme, siyasal bölünmeye doğru götürür, bunlar yanlış şeylerdir.

Avrupa ortak değerler ekseninde bütünleşmeyi hedefliyor, biz ortak değerlerimizi ayrıştırmak istiyoruz, buna kardeşlik projesi diyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun, bu millet birbirini boğazladı mı?

CNN-Ama bu noktada Cumhurbaşkanı, en yüksek kademedeki kişi, başınızı kuma gömmeyin, diyor.

Oktay Vural-Asıl kendisi başını kuma gömmüş. Asıl tehlike budur. Alt kimlik, üst kimlik, kimlik paylaşımına götürmez, kimliklere göre siyasal paylaşımı sağlamak, otorite paylaşımı sağlamak, sapkın düşüncelerdir. Ortak değerlerimizi oluşturmamız lazım. Arnavut ciğeri de benim, Boşnak böreği de benim, Çerkez tavuğu da benim, Lahmacun da benim. Bu coğrafyada binlerce yıl yaşamış bir milleti yeniden oluşturmak isteyen kimlerin oyunu? Afrika kabilesi miyiz?

CNN-Peki, Doğu, Güneydoğu’ya yönelik bir takım sosyal ve ekonomik yatırımlar, projeler, bunlara nasıl bakıyorsunuz?

Oktay Vural-Son bir yılda, Doğu ve Güneydoğu’da, 1.5 milyon insan işsiz. Tarımcılık bitmiş, hayvancılık bitmiş. Günde 20 liraya fındık toplamaya gidiyorlar. Bu sorunları, refahı, artı ekonomik entegrasyonı, artı daha büyük projelere imza atalım.

CNN-Yani,diyorsunuz ki, bölgede aslında etnik bir sorun yok.

Oktay Vural-Bir sorun tanımlamamız için, Anadolu’un her yerinde etnik farkı olan insanlar yok mu?

CNN-Var

Oktay Vural-Bir problem mi var? Aslında, böyle bir problemi oluşturmak isteyenler var. Yanlıştır. İnsanları birbirine karşı, kendi kimliklerini ayırıştırmak istiyorlar. Kürt sorunu vardır diye, Kürtleri sorunlu insanlar olarak göstermek istiyorlar. Bugün PKK, değil midir kundaktaki bebekleri öldüren. O bebeler, kimin çocukları? Doğu, Güneydoğu’daki insanların çocukları. Dolayısıyla, sorun, silahlı terör örgütün dayattığı bir takım siyasal girişimlere Kürt sorunu diye teslim olmamızdır.

CNN-MHP’nin önerisi nedir?

Oktay Vural-Terör örgütü tasfiye edilmeli. Barış ortamı tesis edilmeli. Halkın güveni kazanılmalı.

CNN-Nasıl yapacaksınız bunu?

Oktay Vural-Terörün hayat damarlarını ortadan kaldıracağız. Bunlar besleniyorlar. Lojistik destekleri var. İletişim destekleri var. Siyaseten cesaretlendiriliyorlar. Bakın, dağdakiler amaçlarına ulaşıyorlar. Bunları kesecek,bu süreci tıkayacaksınız.

CNN-Bunun yolu nedir?

Oktay Vural-2002 yılında size göstereyim, bitmiş olan terör, buyurun bir sorun muydu?

Terör örgütü siyasallaşıyor muydu? Terör örgütü bugün silah bırakılması karşılığında siyasal amaçları gerçekleştirilmek isteniyor. ABD’nin Irak’tan çıkması karşılığında, Türkiye’nin etnik kimlikli millete dönüşmesinin yolları aranıyor. Terörle mücadele edeceksiniz. Türkiye’de suç var, diye, suçlunun arzu ve isteklerine teslim mi olunması gerekir. Türkiye’de hırsızlık yapmak isteyen var. O halde ne yapalım, anlaşalım mı? Nedir bu gaflet. Alan hakimiyeti konseptinden vaz geçeceksiniz. Bu konuda mücadele edecek gruplar oluşturacaksınız. Terör örgütünü yürütenleri hedef alacaksınız. Kuzey Irak’ı üs olmaktan çıkaracaksınız. Irak’ın sınırlarının Irak’ın askeriyle korunmasını için bir takım projeler yapacaksınız.

CNN-Yani askeri müdahele

Oktay Vural-Hayır, tek başına olur mu? Sosyal ve ekonomik gerçeklerin süreçlerine ağırlık vermekle olur. Ortak bir kaderin, ortak bir geleceği paylaşanlar millet olabilir. Ortak kaderi ret ediyorsanız, ortak bir gelecekte birlikte olmak konusunda süpheler uyandırıyorsanız, bu, Türkiye’nin bölünmesi, ayrışması olur.

CNN-Kültürel entegrasyon diyorsunuz, Hükümetin söz ettiği açılım kapsamında bunlar var aslında.

Oktay Vural-Bu bizim ortak kültürümüz. Etnik kültürlere göre değerlendirmek mümkün değil. Dolaysıyla, kültürü etnisiteye göre tanımlamak , bir ayrışma ve yerelleşmedir. Bunlar yanlış şeylerdir. Yerel seçimlerde Kürdistan sınırını çizdik diyenlere karşı, şimdi Hükümet, isimleri de mi değiştirecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar oldu diye mi, dağa çıkartılmışlar? Kendimizi kandırmayalım.

2002 yılından bu yana bir takım gelişmeler oldu.Yerel dillerin öğrenilmesi, tarihi adımlar, reformlar, nereye vardık? Nereye gideceğiz? Bundan sonra ne olacak? MHPGenel Başkanı bunları yaparsanız terörü cesaretlendirirsiniz, demişti. 2004 yılında uyarısı vardı. Ne oldu şimdi? MHP, haklı çıktı.

Terörle mücadelede yanlışlıklar yapıldı. Kürtçe şarkılar yasak. Bu gibi yanlışlıklar var. Bir milletin dilini bölmek, çok dilli toplum olmak, demokrasi değildir. Bunlar, bizim ailemize huzursuzluk getirir, birbirimizi anlamamızı, birbirimizle iletişim kurmamızı ortadan kaldırır. Sınırlarımızı ayıralım, üniversitelerimizi ayıralım, özerklikleri tanıyalım, böyle bir şey olur mu? Bu coğrafyadaki insanı, bölgelere göre ayırmak, camileri ayırmak, korkunç şeylerdir. Ortak değerlerimizi güçlendirmemiz lazım. Onun için terör örgütünün siyasal amacı, bu bölgede açıkça kürtçülük , bölücülük yapmak, bu milleti bölmektir; bunun da dayanağı dış mihraklardır. Bugün, Irak’ın kuzeyinde bir yönetim vardır. Bu yönetime Türkiye’nin garantörlüğünü sağlamak amacıyla Türkiye’nin siyasal yapısına dönüştürülmesi istenmektedir. Tehlike budur. Demokratik bir ortamda silahı elinde tutanla el sıkışmak, demokrasinin gereği midir?Terörle mücadele antidemokratik, teröristleri af etmek demokratik çözüm oluyor. O zaman, sorarlar, bu polis, bu ordu niye var? Yani bu ülkeye kurşun sıkarak mı, siyasal amaçlarınızı gerçekleştirirsiniz mesajı verilmek isteniyor? Türkiye’de demokrasi varsa, millet oyunu verir, ama % 3-4’lük bir azınlığın istek ve arzularını yerine getirmek demokrasinin bir gereği olarak kabul edilebilir mi? Hani Türkiye’de demokrasi var dı. Bu ayırımcı unsurların Türkiye’yi teslim almaması gerekir. Özellikle terör örgütünün siyasal araçlara ulaşması süreci ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye’de tarihi bir fırsat var.

CNN-Sayın Oktay, diyorsunuz ki, terör örgütü ortadan kaldırılmalı, siyasal amaçları ortadan kaldırılmalı. Kuzey Irak

Oktay Vural-El sıkışarak mı? Terör örgütü mensupları ile el sıkışarak müzakere ile mi yapılır? Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, binlerce yıllık Devlet, nasıl yapılacağını bilmiyor mu? Devlet olarak yanlışlar var, terörle mücadelede; Irak’ın kuzeyinde 36.paralel diye tanımlama getirdiniz, ne yapıldı? 1984’de 85’de üç beş çapulcular dendi, millet bedelini ödedi. Bu millet hep bedel mi ödeyecek?

Yani çözüm, Barzani ile Talabani’yi barıştırdılar. Sonun-da bir devletin oluşmasını sağladık. Kim sağladı. Türkiye, sağladı. Bu yanlışlık, Türkiye’nin terörle mücadele-sinde büyük bedeller ödenmesini sağladı. MHPolarak, bununla ilgili tedbirlerimiz var. Şimdi soruyorum. Tali-ban’la mücadele için el mi sıkışıyorlar?

Türkiye’nin silahla, bölücülükle el sıkışması çözümü, Türkiye’nin çözülmesidir. Bakın fırsat şudur: ABDIrak’tan çıkmakta. Dolayısıyla, Irak’ın kuzeyindeki yönetim artık, Türkiye’nin terör örgütü münasebetiyle orada etkili olabileceği bir dönem gelmektedir. ABD’nin çıkışı, Türkiye için bir fırsat olduğuna göre,134 tane terörist başı var. 134 tanesine gazeteci ulaşabiliyor da, bizim devletimiz ulaşamıyor mu, adalete teslim ettiremiyor mu? Bunların yapılması lazım. Bunun askeri yönü de var ama, ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlayacak ortak değerlerimizi, ortak kimliğimizi de güçlendirecek, birlikte yaşama arzusunu sağlayacak bir değerlendirmeye ihtiyaç var.

CNN-Son söz olarak

Oktay Vural-Son sözüm, ayırımcılık, ırkçılık doğru değildir, bakınız ne denmiş: Birlik, rahmet, ayrılık azab-dır. Biz birlik ve rahmetten yanayız.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail