Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 80 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


TEKEL EMEKÇİLERİ’NİN ONURLU ve HAKLI DİRENCİ

Ali Nejat Ölçen

TEKEL emekçilerinin haklı ve onurlu aynı zamanda barışçıl ve erdemli direnişini, bugünkü siyasal iktidarın çözmesini beklemek, gece güneşin doğuşunu beklemek kadar olanaksızdır. Olayın kaynağı, Cumhuriyet Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan TEKEL’in özelleştirme adıyla bir Amerikan firmasına yok bahasına satılması sonucu açıkta kalan emekçilerin sorununa, AKP değil hiçbir iktidar çözüm getiremez, getirilen çözüm yapay olur, TEKEL, yeniden devletin sahipliğine alınmadıkça.

Hiçbir ülke, özelleştirmeyi Türkiye’deki siyasal iktidarlar kadar çığrından çıkarmamış, kötüye kullanmamış, işsizliğin artmasına, sağlanan gelirden daha fazla harcama yaparak savurganlığa yol açmamıştır. Bir bakan özelleştirme nedeniyle işine son verilen 17 440 kişinin devlet tarafından istihdam edildiğini söylemişti. (Bu sayının çok üstün-de işten çıkarmalar söz konusu olacak, Bakan farkında değil) Buna da 675 sayılı yasanın 4-C maddesinin olanak tanıdığını dolayısıyla emekten yana ne denli yararlı bir madde olduğunu kanıtlamaya çalışmıştı. O zaman kişiye sormazlar mı, özelleştirdiğiniz tesisleri satın alan firmaların ödemesi gereken (madem ki ayda 850 TL ücret söz konusu):

17440x12x850="177.8" milyon TL. lira’yı devletin sırtına yüklemeye ne hakkınız var?

Özelleştirerek sattığınız tesislerin her yıl işten çıkardığı emekçileri istihdam ederek 177.8 milyon lira ödemekten o firmaları kutrararak hazineyi zarara sokma hakkını kimden aldınız? Bu soruyu Yüce Divan’da sanık olarak nasıl yanıtlayacak, kendinizi nasıl savunacaksınız. Hani TEKELemekçilerini geçici emekçi olmaya hangi hakla zorlayabilirsiniz? Anayasada angarya yasakanmadı mı?

AKPolarak ülkenin en verimli sektörünü özelleştirme adı batlında başkasına satınız ve o satınalan da emekçileri kapı dışarı etsin, sonra da iktidar olarak 4-C maddesine uymazsanız sokalardan da sizleri kovarım deyiniz. Türkiye’nin buna razı olacağını mı sanıyorsunuz. TEKEL’in direnişi haksızlığa Türkiye’nin direnişidir. Bu direniz siyasal iktidarınızın sonu olabilir. TEKEL emekçileri güzelim tesisleri özelleştirilirken karşı çıkmalıydılar. Geç uyandılar. Fakat iyi ki uyandılar. Türkiye’nin de uyanmasını sağlayacaklar.

Direniş alanında bir özdeyişi okuyucularımızla paylaşmaya gereksinin duyuyorum. O özdeyiş şöyleydi :İktidar dışında her şey hiçbir şeydir. Bu, AKPiktidarına hak vermek anlamına da gelebilir..Sizleri kış ortasında aç ve susuz bırkması mı hiçbir şeydir? AKPiktidarı dışında her şey, hiçbir şeyolabilir mi, olmalı mıdır. Bu, demokrasi-nin ve de emeğin bugünkü koşullardaki hiç bir şey olduğunu kabul etmek anlamına gelmez m?. Yukarıdaki özdeyişin karşıtı şu olmalıdır. İktidar dışında her şey çok şeydir. O çok şeyin tümü, iktidara karşı olabilir. Çünkü, siyasal iktidarlar, devletin kendisi değildirler. Demokratik araçlarla devrilmesi için örgütlenmek demokrasinin gereğidir. Hiçbir ulus kendisine zarar veren siyasal iktidarları sırtında taşımk zorunlu değildir.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail