Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 80 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ KILIÇDAROĞLU’NUN SOLU, SAĞINDA MI?

Ali Nejat Ölçen

Kılıçdaroğlu, CHP’nin neden iktidar olamadığının engelini solda görmesini önemsemezdik eğer o partinin Grup Başkanvekili olmasaydı. Aslında ne sağda ve ne de solda duruşu değildir CHP’nin iktidar olamayışının nedeni. İde-olojik duruştaki belirsizliktedir. İktidarın kararlarına karşı çıkmakla yetinmenin bir siyasal partiyi iktidara taşımayacağının bilincine ulaşamamış görünüyor bugünkü CHP’nin yönetici kadrosu. Bunun en yakın örneği: Kara çarşaflı kadınlara takı-lan CHProzetinin kısa bir süre sonra geri atıldığı ne çabuk unutuldu.

İdeolojik bütünselliğin Türkiye’nin geleceği için nasıl tanımlanacağı, sosyal demokrasinin nesnel boyutlarından hangisine öncelik tanınacağı, işsizliğin nasıl giderileceği, ağır dış borç yükünden nasıl kurtulacağı, özelleştirme adı altında stratejik önemdeki üretim ve hizmet sektörlerinin nasıl geri alınacağı, teknoloji tercihinde hangi ölçütlerin uygulanacağı ya da, eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin toplumsal yarar ölçütüne göre nasıl düzenleneceği, AB-ABDkıskacında kalan ülkenin tam bağımsızlığını sağlamak için nasıl bir yöntem ve strateji yaratılacağı, dış ilişkilerdeki dar boğazların nasıl aşılacağı ve dıştan gelen baskılara nasıl karşı konulacağı konularında CHP’nin yönetim kadrolarından bir sağlıklı ses işitebilmeliyiz.? Ülkemizi federatif sisteme doğru kaydırmayı amaç alan sinsi siyasete karşı devlet ve ulus bütünselliğinin korun-masını öngören önlemler hazırlanmalıdır.

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun oluşturduğu “Ekonomi Masası”nı CHPiçinde anımsayan var mı? Sy.Deniz Baykal bir zamanlar “sosyal piyasa ekonomisi’nden söz etmişti. Bunu anımsayan bir CHPüyesi nerede? Başta, Sy. Deniz Baykal anımsıyor mu?

ABD’de başlayan tüm ülkeleri kuşatacak olan ve bu arada ülkemizi de onarılması güç ve olanaksız sıkıntılara ve sosyal kargaşalara sürüklemesi olası ekonomik bunalıma nasıl çare aranacağı ve monetarizmden kurtularak yeniden planlı ekonomiye nasıl geri dönüleceğini ve karma ekonominin işlerlik kazanmasının nasıl sağlanacağı laiklik ilkesinin temel dayanağı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün sekular devlet yapısına nasıl yeniden ulaşılacağı amaç alınmalıdır..

Türkiye’nin Kemalizm çizgisinde O’nun ulus devletine, planlı sanayileşme ilkesine, karma ekonomisine, tam bağımsızlığın sağlayacağı onura ve erdeme gereksinimi var. O’nun sekular devletini yıkmaya çalışanlara dur deyecek yöntemlerin yaratılmasına gereksinim var. Bunu ancak CHPbaşarabilir, eğer Mustafa Kemal-İsmet İnönü sentezine sahip çıkabilirse.

Kılıçdaroğlu’na 34 yıl önce yayımladığım “Demokratik Sosyalizme Giriş” kitabımı, Türkiye Sorunları kitap dizi-sinin bu sayısı ile birlikte göndereceğim. O, CHPGençlik Kollarının yaptığımız konuşmalardaki sorularına verilen yanıtlardan doğmuş bir kitap idi. Kitabın 15-21. sayfala-rında yer verdiğim öylesi soruları yönelten bir gençliği bağrında koruyabilmiş midir CHP? Temel soru budur. Gençliği olmayan siyaset, dallarındaki yapraklarından yoksunlaşan ağaçlar gibidirler, günün birinde kururlar.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail