Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 81 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


ÜÇ BÜYÜK DEV: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK- KARL MARX- ALBERT EİNSTEİN

Ali Nejat Ölçen

Bu üç büyük dev’in ortak niteliği üç boyutlu evrendeki tüm olayların dördüncü boyutunu görebilmelerinde gizlidir. Albert Einstein, o dördüncü boyutu “zaman-uzay” ekseninde; Karl Marx “tarih” in diyalektiğinde, Mustafa Kemal Atatürk’de “toplumsal gelişimde” aradılar. Zamanın yaratıcı gücünü gördüler, kanıtladılar. Mustafa Kemal’ in ulusların doğasındaki devrimsel gelişimin emperyaliz-me karşı çıkacağını, Karl Marx, tarihi, ekonominin yazdı-ğını, Albert Einstein da, doğadaki enerji kaynağının zaman olduğunu kanıtladılar. Birbiriyle,“uzayda, tarihte, toplum da” birleşen bu üç kuram, aslında kimse farkında var-madan uygarlığın yapı taşlarını oluşturmaktaydı. "Fizik-Tarih-Toplum " olgularının bütünselliğidir bu üç devleşen kişinin kuramı.. Bir bakıma aradaki zıtlıkların ya da sentezlerin yasalarının öğretisini vermişlerdir.

Einstein’da “uzay-zaman”, Karl Marx’da “tarih-zaman” ve Mustafa Kemal’de “toplum-zaman”denkleminin çözümü ya da zıtlığı söz konusudur. Burada çözüm ya da çözüm-süzlük üzerinde egemen olan güç, “zaman” faktörüdür. Zamanın değişimini, nesnenin hızına (Einstein) , tarihin diyalektiğine (Karl Marx) ve toplumun devrimine (Mustafa Kemal) bağlayan kuramları betimlediler. Bu bütünün dışında kalan her düşünce ve bakış açısı, sadece ayrıntıdır o nedenle de zamanı boşa kullanmaktır.

Zamanı ne zaman etkin duruma getirebilirseniz olumsuzluğun çözümünü bulabilir, çaresizliğin çaresini yakalayabilirsiniz. O halde var oluşun ve var oluştaki değişimlerin yapımcısı zamandır. Bu düşüncemiz ya da sezgimiz eğer doğru ise, bir adım daha ileriye gidebiliriz. Evreni yaratan ne astroloji uzmanlarının örneğin Stephen Hawking’in sandığı gibi “büyük patlama” ve ne de dinlerin varsaydığı gibi Tanrı kavramıdır.

Eğer "zaman-uzay" bütünselliğini yarabiliyorsanız teknoloji gelişmesine adım atarsınız, eğer, zaman ile tarihsel değişimlerin yönünü, içeriğini görebiliyorsanız emperyalizmi tanıyabilirsiniz ve eğer “zaman-toplum” çelişkisini yakalamışsanız bir köhnemiş imparatorluğun enkazından yeni bir toplum yaratabilirsiniz. Einstein’de “Fizik”, Karl Marx’ da “Tarih”; Mustafa Kemal’de “Toplum” kavramları öz-dedir, belirleyici etkinliktedir. Üstelik, Mustafa Kemal’de “toplum-tarih” sentezinin bütünselliğini de görürüz.

Zaman olmasaydı, evren olamazdı. Evreni yaratan zaman ve zamanının değişimini sağlayan evrendir, diyebiliyorsak, aslında bu üç büyük dev’i anlatıyoruz demektir. Çünkü birinde evren-zaman, ötekisinde “tarih-zaman” ve Mustafa Kemal’de de “zaman-toplum” uzlaşımı ya da zıtlığı söz konusudur. Zaman olmasaydı hiç kimse, kendisinin var olduğunu da göremezdi.

İnsanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk-Karl Marx-Albert Ein-stein kadar akıllı olsaydı bugün ne bireyler birbirini boğazlar, ne doğayı tahrip eder ve ne de bu kadar üreme ve üretme gereksinimi duyardı.

Üç Büyük Dev’i, yer küremiz 21.yüzyılda örnek alabi-lirse, kendisini, yaklaşan yok oluştan kurtarabilir.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail