Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 84 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


TBMM’NİN GİZLİ CELSELERİNDE İSMET İNÖNÜ

Ali Nejat Ölçen

Batı dünyasında hiçbir aydın kendi tarihiyle yüzleşirken, o tarihi biçimlendiren kahramanlarını küçümsemez, onları küçümseyerek kendisini küçük düşürmeye kişiliği izin vermez. Oysa ülkemizde, ne yazık ki, üniversitelerin kiminde öğretim üyeleri de yakın tarihimizi çarpıtmaya, o tarihi biçimlendiren büyüklerimizi küçümsemeye girişmektedirler. Bunun ahlak erozyonundan mı, yoksa etnik ve siyasal tercih ve çıkar sorunundan mı kaynaklandığını söyleyebilir miyiz bilemiyorum.

Şimdilerde, özellikle AKPiktidarında Cumhuriyetimizi ve onun ulusalcı laik ulus devletini küçümseyici akımlar, boy göstermeye başladı. Yurt dışında ve hatta Islam dünyasında bile saygıyla anılan Mustafa Kemal ve İnönü, ülkemizde ne yazık ki, yadsınır, küçümsenir hatta suçlanır oldular. Bu akımı nankörlük olarak nitelemek eksik kalır, yanlış olur. Bunu yeni Osmanlılık akımının ve federatif sistemin kamusal payandalarını oluşturma amacına hizmet olarak uygulandığını kabul etmek, belki de en gerçekçi tanı olacaktır.

İsmet İnönü’nün TBMM’nin 29 Mayıs 1936 (1920) günlü gizli celsesindeki konuşmasını acaba onu küçümseyenlerden kaç kişi okusa, anlayabilir ? Onu küçümseyenlerden kaç kişi ülkemiz işgal altındayken, ayaklanmalar yurdun her bir köşesinde ortaya çıkarken, İsmet İnönü’nün o konuşmasında kim bir tek tümce söylemeyi becerebilir? İsmet İnönü’den önce kendilerini sorgulamalı, ve tarih bilincinden yoksun kalmanın utancını duymalıdırlar. 29 Mayıs 1920 günlü gizli celsede yani Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 37’nci günü yaptığı konuşmada İsmet İnönü, bakınız neler söylemiş ve kurtuluş savaşının sonucunu nasıl öngörmüştü:

Antep şehri civarındaki Fransız kuvvetleri Fransız ordugahına gidecek. Fransız üserasını iade edeceğiz. ( Fransız işgal ordusundan kimi askerlerini savaş tutsağı olarak esir almışız, onları teslim edeceğiz.a.n.ö) Buna mukabil gerek asker olarak ellerinde esir bulunan ve gerek sair suretlerle götürülenleri iade edecekler. Biz, Fransız kuvvetlerini Adana ve Tarsus’a salimen göndereceğiz. İstanbul’un işgal olunduğu günkü vaziyetten bugünkü vaziyetimiz daha muvaffakiyetli ve daha kuvvetlidir. İşgal günü düşmanlarımız hiçbir mevcudiyeti olmayan ve bütün merkezi faaliyeti ellerine geçirerek perakende ve düşük bir halde bulunan bir millet karşısında idiler. Dahili harekat için uzun müddetten beri ihzar ettikleri gerek Anzavur ve gerek Düzce harekatı ve saire için kuvvetli ümitleri vardı. Eskişehir’de idiler ve Konya’ya kadar elleri vardı. Bugün hareketi dahiliye ile bizi yere vurmak için besledikleri ümitler bertaraf edilmiştir. Harekâtı askeriye-i hariciye noktai nazarından onların bekledikleri inhilal ( çöküntü) şöyle dursun, bilakis bizimle vuruşan düşmanlar bizim şeraitimizi kabul edecek vaziyete girmiştir.

Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı Erkan-ı Harbiyeyi Umu-miye Vekili İsmet Bey,. 29 Mayıs 1920 günlü o , konuşmasını 4167 sözcükle açıklamış ve henüz sonuçlanmadan savaşın yazgısını açıklamıştı. Neler söylemişti, merak mı ediyorsunuz? Tarihimize altın harflerle yazılması gereken o ko-nuşmasını şu sözlerle sonlandırmıştı. Sıcak savaş içinde psikolojik savaşı ilk uygulamayı öneren kişiydi o:

Fransızları bu müddet zarfında daha ziyade hazırlıklarını hatırdan dur tutmamakla beraber, böyle bir tevakkuf devrinde bizim daha ziyade müstefit olacağımızı tahmin ettik. Dünyada bizim canımızı elimizden almak için aziz olan bir çok hayatlarını feda etmek mecburiyetinde olduklarını anlattığımız gün hayatımız, istiklalimiz ve her türlü mukaddesatımız emindir. Bütün cihana karşı hayatımızı elimizden almak için pek çok hayat feda etmek lazımdır iddiasındayız. Bu iddiamızı ispat edeceğiz.

İsmet İnönü, o genç yaşında sıcak savaş ile psikolojik savaşı bir arada yürüten üstün kişiliğini de sergilemiş oluyor bu konuşmasında. Düşman’a bizim canımızı almak için sizler daha çok canlarınızı yitireceksiniz diyor.

O söylediklerinin bir süre sonra gerçekleşeceğini Mustafa Kemal’den başka kimse bilmiyordu.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail