Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 84 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


TOKİ, DOĞAYA SAYGISI YOK Kİ

Ali Nejat Ölçen

Niksar’ın akciğerleri olan Derebağ’daki yeşil örtüyü katlederek, çirkin yapılarla betonlaştıran hangi kurum:TBaşbakanlığa bağlı TOKİ.

Bu kurumuna doğaya saygısı olduğu söylenebilir mi?Akarsuları u kurumunkurutulan denizleri kirletilen, vadileri betonlaşan Anadolu’muza kim sahip çıkacak? Devlet yurttaşlarını korumaktan yoksun düşürülürken, doğasını da acımasızca yok oluşa sürükleyen siyasal iktidarlara kim dur diyecek. Gelecek kuşakları Andolu’muzun beslemekten yoksun düşeceğini göremiyor mu, böylesi siyasal iktidarlar? Niksar, doğanın tahrip edilmesinde başta gelen ilçelerimizden biri. Tokat ilimizin bağları nasıl betonlaşarak yok edildiyse, Yeşil Irmağın rengi grileşmişse, şimdi sıra Niksar’a geldi. TOKİ adındaki kuruluşun, Derebağdaki güzelim vadiyi nasıl betonlaştırdığının kanıtlarını ekli fotoğraflarda göreceksiniz.

Derebağ girişinde sağ yamaç örtüsüne yerleştirilen yaklaşık 150 konutluk beton yığının karşısına bu kez 296 konutluk bir başka beton yığını yerleştirmek üzeredir (Şekil 1). Bununla da yetinilmiyor. Derebağ vadisinin içinde inşa edilen (şekil 2) betonarme yapıların, çirkinliği bir yana, Çanakçı deresinin kaynağındaki bu tıkanıklığın, ilerde taşkın sularıyla nasıl ölümcül felakete yol açacağını TOKİ yönetimi, neden düşünmüyor? Düşünmüyor mu, düşünmek mi istemiyor, bilemiyorum.

Küresel ısınma, yağışların düzensizliğini de birlikte getirmiştir.Bunun başta gelen nedeni, sıcak iklim kuşağından harekete gecen su buharı yüklü bulutların, serin vadiler üzerinde tüm suyunu boşaltması olayıdır. Halk arasındaki deyimi bulut çatlaması. Bir gün, Derebağ girişindeki vadide bulut patlamasının olmayacağını hiç kimse ileri süremez. 1958 yılında Konya girişindeki bir köy, üzerindeki bulut patlamasıyla tarihten silinmek üzereydi. Ülkemizdeki akarsu yatakları yerleşim birimleriyle işgal edildiği içindir ki, kent ve ilçelerimizin bu tür yöreleri, bir örneğine rastlanmayan taşkın suları altında boğulmaktadır. TOKİ yönetimi, Derebağ girişindeki betonlaşmayla ve vadi içindeki yapılarla, Niksar’ı sel sularının saldırısıyla karşı karşıya getirebilir. Tek bir çözüm vardır, akarsu yataklarını özgür bırakmak. Bunu sağlayacak DSİ nerede? Çevre Bakanlığı ne amaçla kuruldu?

Şekil 2’de Derebağ’ın başlangıcındaki güzelim vadiye yerleş-tiğini gördüğünüz beton yapının, bol yağışlı bir dönemde, su altında kalmayacağını bugünden hiç kimse ileri süremez. 1940’lı yıllarda, Çanakçı deresinin taşkın debisinin, Ayvaz girişindeki Kireç köprü’yü nasıl kum çakıl yığını altında bıraktığını ve bugün Jandarma Birliği’nin bulunduğu mevkide bu satırları yazan kişinin dededen kalma Emmoğlu bağının nasıl ikiye bölüp götürdüğünü anımsayanlar olacaktır elbet.

Şekil 1.Derebağ’ın sağ yamacına 150 konutluk bu çirkin yapılar yerleştirilmişti. (2008). Şimdi sıra 296 konut yapı mıyla sağ yamaçtaki doğayı yok etmeye geldi. O yamaç ta betonlaşmakta..Başka yer mi yok,bu güzelim vadi yok ediliyor! (Temmuz 2010)

Geniş bir vadinin iki yamacına yerleşen Niksar ilçesi, kuzeyden gelen hava akımından da yoksunlaşacak ve mikro klimanın tahrip ediliş süreci başlayacaktır. İl olmaya özenen Niksar’ın bir süre sonra köyleşmesi önlenemeyecek gerçeği çıkacaktır.

Şekil 2. Vadi içine yerleştirilen bu yapı, bir gün ölümcül su baskınına uğrarsa bunun sorumlusu kim olacak ? (Temmuz 2010)

Doğaya saygı duyan ve peyzaj mimarisinde uzmanlaşmış kadrodan yoksun mu bu TOKİ ? Var da, sesiz kalmayı mı yeğliyolar? Geleceğin kuşakları, güzelim doğayı böylesine acımasızca yok edenleri lanetle anacaktır. Ülkemizde felaketler kendiliğinden gelmiyor. Çoğu, cehaletin, art niyetin değil, soygunun , çıkar ilişkilerininde, sonucu.

Not:Türkiye Sorunları kitap dizisinin bu sayında yer verdiğimiz yazı, bundan 7 ay önce Niksar’ın Danişment gazetesinde yayımlandı ve TOKİ dahil, kimse tarafından umursanmadı. Acı olan bu.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail