Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 87 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


BOP’UN YOL HARİTASI: ORDUSUZ DEVLET, DEVLETSİZ MİLLET;
MİLLETSİZ ÜMMET.

Ali Nejat Ölçen

Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP’un) yol haritasını bir tek tümceyle özetliyoruz: “Ordusuz devlet, devletsiz millet, milletsiz ümmet

BOP’un eşbaşkanı, aslında bu yol haritasını uygulamaya çalışmaktadır. Başarabilmesi için, yol haritası zerindeki engellerin kaldırılması gerekiyordu. Hukukun hukuk-suzlaşması, Ergenekon, Balyoz türü sanal (dijital) suçlamalarla bir yandan korku toplumu yaratmak öte yandan ulusun can damarı dinamiklerinden yoksun bırakmak gerekiyordu. Seçkin yazarların, öğretim üyelerinin, ordunun komuta kademelerinin tutuklanmaları, ordunun saygınlığı ve güvenilirliğini yok etme girişimleri, kozmik odaya giren yargıcın neyi aradığını ne bulduğunu kendisinden başka kimsenin bilmemesi, seçildiği anda dokunulmaz olması gereken milletvekillerinin tutukluğunun sürmesi, yayınlanmayan el yazması kitaplara el konulması nedensiz değildir. Hiç kimse bu operasyonların “hukuk-suz” olduğunu da ileri süremez. Çünkü hukukun hukuk-suzlaştırılmasıyla, “iktidar hukuku” yaratılmıştır. Hukuk, öylelikle ele geçirilmiş, zapt edilmiş, işgale uğramıştır. Bugün Türkiye’nin yargı sisteminde adaleti aramak ve bulmak artık olanaklı değildir. Bir süre sonra hukuk ta “meta dolaşımı” koşullarının içine yerleşecek, kimsenin kuşkusu olmasın.

Bugünkü hukuksuzluğun ortaya çıkardığı tutuklamalar, aslında ordusuz devlet, devletsiz millet ve milletsiz ümmet yaratmanın gereğidir. Yeni Osmanlılık akımıyla da bunun toplumsal alt yapısı tezgahlanmakta. Ümmetleşen toplumu Ilımlı İslam Cumhuriyeti’nin federatif yapısına ulaştırmakta artık hiçbir engelin kalmadığı sanıldığı bir gün Mustafa Kemal’lerin doğmayacağını hiç kimse bugünden ileri süremez.

Genelkurmay Başkanı Sy.Koşaner ve Kuvvet Komutanla-rının birlikte istifa etmeleri, BOP’un “Ordusuz devlet” boyutuna kaşı çıkışın ilk aşaması olarak değerlendirilmelidir. Aslında geç kalınmıştır. Böylesi bir davranışı bun-dan önceki Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanla-rından beklerdik. Türk Ordusu kendisini ve Mustafa Ke-al’in Cumhuriyetini korumanın bilincinden uzaklaştırılamayacağını Genelkurmay Başkanı Sy.Koşaner ile Kuvvet Komutanları kanıtladılar. AKP’nin yandaşları bu erdemli eylemi emekli edileceklerdi, istifalarını sundular biçiminde yorumladılar!

AKPiktidarının yönetimini faşizm olarak niteleyen kimi yazar ve parti sözcülerine de rastlamaktayız. Ne denli yanlış. Faşizm çok ciddi ve iç tutarlılığı olan bir yönetim biçimidir. Dışardan ve içerden gelecek müdahelelere kendine özgü kurallarıyla karşı koyar.O nedenle emperyalizme de boyun eğmez. Yine kendine özgü yönetim bi- çimini ve o yönetim biçiminin hukukunu oluşmuştur. Kurallarından ödün de vermez. Bireylerin temel hak ve özgürlükleri söz konusu olamaz, çünkü onlar faşizmin kullarıdır. AKPiktidarında da temel hak ve özgürlükler söz konusu değildir çünkü bireylerin tümü, kendisini devlet sanan AKPhükümetinin kulları olmak zorundadırlar.

“Bitaraf olanlar bertaraf olurlar.”BOP eşbaşanının sözüdür ve bu sözünün sahipliğini üstlendiği için karşı taraftakilerin ya da tarafsız kalanların bertaraf edildiği süreci başlatmıştır. Faşizmin temel özelliklerinden olan, iç tutarılığa da AKP iktidarında rastlanamaz.Kural, sistem, tutarlılık türündeki nitelikleri göremezsiniz.. Kendi içindeki tutarsızlık, kuralsızlık sadece kaos yaratır ve hiç kimse hangi kural gereğince yarın ne olacağını bilmediği koşulları yaşar. O nedenle AKPiktidarı, oluşturduğu hukuksuzluğun hukukunu bile ciddiye almayan tutarsız bir yönetim yapısını ve o yapının tutarsız siyasetini ve o siyasetin kuralsızlığını yaratmıştır.

Düşün, karar söylem birlikteliğinden de olabildiğince uzaktır. O nedenledir ki, ABD-AB, bugünkü Türkiye’yi kendi amacına uygun yol haritası içine çekmeyi başarmıştır. Abdullah Öcalan, Yugoslavya’da Tito’nun ölü-ünden sonra kitlesel soy kırım uygulayan Slobodon Milosoviç’in proto tip benzeridir. Eğer o, bugün ABD’de olsaydı, çoktan iç savaş suçlusu olarak cesedi yerin altına gömülmüştü. ABD’ nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yeltenenlerin yazgısı, yerin altında çürümektir. Oysa şim-di o aynı ABD’nin maşası olarak BOP’un eşbaşkanının yardımcısı gibi görüş “alış-veriş”i içindedir.Tasarladığı yol haritası ise “ordusuz devlet, devletsiz millet ve milletsiz ümmet” tasarımı ile örtüşüyor. Bu tasarım, aslında güncelleşen Sevr dayatmasının kendisidir. 1919’un o meş’um antlaşmasına imza atanların torunları mı ülkeyi yönetiyor biçimindeki bir kuşku, yurtseverlerin yüreğini dağlamaya başlamıştır. Yeniden “0rdu+ulus+devlet” bütünlüğünü sağlayacak kadrolara gereksinim var. Bu gereksinimi “kuvveden fiile” geçirecek Mustafa Kemal’ ler doğacaktır bir gün, belki yarın, yarından da yakın, kuşkunuz olmasın.

Faşizm müsveddesi siyasal iktidarın karşısında,ulusalcı güçlerin birlikteliğine özlemle .

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail