Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 88 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


CUMHURİYETLE HESAPLAŞAN PARTİ

Ali Nejat Ölçen

Emekli Genel Kurmay Başkanı İlter Başbuğ’un tutuklu yargılanması,ülkemizde ABD-ABortaklığı tarafından uygulanan siyasetin gereğidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yarattığı ulusalcı ulus devleti yerine ABD-ABdenetimi ve gözetiminde “Ilımlı Islamın federatif” devletini kurmak ve ikinci aşamada Anadolu’ya yerleşmek. Bu iki amacı gerçekleştirecek siyasal iktidarı yaratarak, karşı çıkacak yurtsever kadroların etkisizleştirilmesi gerekiyordu. Hu-kuksuzluğun hukuku yaratılmadıkça bu sağlanamazdı. O nedenle, AKPiktidarı, hukuksuzluğun hukukunu yaratmak zorundaydı. BOP’un eşbaşkanının göreviydi bu. İnternet dünyasındaki sanal belgeler, gizli tanıkların söz-leri, imzasız bildiriler, suç kanıtı olabilmeliydi; bu sağ-landı. Öylelikle hukukun adaletle ilintisi koparılmış oldu. Öylelikle savcılar ve yargıçlar hukuksuzluğun hukukunu üstlenmiş oldular

Emekli Genel Kurmay Başkanı da dahil, aydınların büyük bölümü görevleri olan tepkiyi zamanında göster-memenin, Cumhuriyetimize yeterince sahip çıkmamanın bedelini ödemektedirler. Örneğin, Kozmik Oda’ya hangi kanıda olduğu belirsiz bir yargıcın girerek edindiği bilgi ve belgelerin neler olduğunu bilemeyen bir Genel Kurmay Başkanı’na hangi ülkede rastlanmıştır? Sy. İlter Başbuğ, buradan size sesleniyorum, yüzlerce subay ve generaliniz sanal ve yapay suçlamalarla tutuklanırken, bir gün sıranın size de geleceğini düşünmediniz mi?

Bugün hukukçularımızın hemen tümü benzer aymazlığın içinedirler. Emekli Genel Kurmay Başkanı’nın Yüce Divan’da yargılanmasını ileri sürenler örneğin. Burada sorulacak soru şu olmalıydı. İlter Başbuğ tutuklanamaz ve yargılanamaz. Çünkü, eyleme dönüşmeyen hiçbir düşün-cenin suç olduğunu kabul etmeyen hukuk ve adalet anla-yışına sahip çıkmak hukukçularımızın görevi olmalıydı. Bu satırları yazan kişi (Ali Nejat Ölçen) ülkeye zarar veren bir siyasal iktidarın kurduğu hükümeti sırtında taşımaya zorlanamaz ve o tür hükümeti iktidardan uzaklaştırmak için örgüt kurma hakkından yoksun bırakılamaz. Ülkemizde böylesi bir hukuk vardı. Öylesi hukuk katledildiği içindir ki, bugün Cumhuriyetimizle hesaplaşma süreci başlatılabildi.

Hukukçularımız, Barolar Birliği dahil, şunu açıkça bildirmeliydiler: Hiçbir hükümet devletin kendisi değil, devle-tin yargı ve yasama erklerinin denetimi altında devletin sadece bir parçasıdır. Ülkeye zarar vermeye başlayan hükümeti demokratik koşullar içinde kimseye zarar ver-meden siyasal iktidardan uzaklaştırmanın çarelerini aramak her yurttaşın dokunulamaz özgürlüğüdür. Hukukçu-larımızdan bunu duymak istiyordum ve de CHP’den.

Bugün despotik iktidar biçimini hukuk içine yerleştiren R.T.Erdoğan, genel başkanı olduğu partiyi kurarken:

1.Hükümeti iktidardan uzaklaştırmak,
2.Kuracağı siyasal partinin hükümet olmasını sağlamak,
3.Bu amaçla gizli toplantılar yapmak ve İçişleri Bakan-lığına sununcaya kadar adı program olan andıcı gizli tutmak,

gibi eylemlerin içinde değil miydi? Kendisinin yarattığı hukuk dışı hukuka göre onun da şimdi yargılanması gerekmez mi? 2002 öncesi hükümeti iktidardan uzaklaştırmak amacıyla gizli toplantıları düzenleyerek bugün kendi yarattığı hukuka göre suç işleyen kişi, Başbakan R.T.Erdoğan değil midir?

Türkiye’miz emekli Genelkurmay Başkanı İlter Başbuğ’un nerede nasıl yargılandığını tartışırken, bu tür tartışmaların anlamsızlığını açıklamaya gereksinim duy-maktayım. Hükümeti iktidardan uzaklaştırmayı düşünmek

ve bu düşünceyi gerçekleştirmek amacıyla örgüt kurmak ve o örgüt, demokratik koşulları aşarak eyleme giriş-medikçe hiç bir kişi hangi statüde olursa olsun yar-gılanamaz ve tutuklanamaz eğer yargılanıyor ve tutuklanıyorsa o ülkede demokrasi yok edilmiş onun yerine faşizmin iktidarı kurulmuş demektir. 1500 yıl öncesi Roma Hukuku’nun evrensel ilkesine ülkemizin gereksi-nimi var. Şimdi kendimi ihbar ediyorum:

Ben Ali Nejat Ölçen olarak, AKP’nin TBMM’de oluşturduğu hükümetin siyasal iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum, karıncayı bile ezmeden. Gelin beni tutuklayın ey Türkiye Cumhuriyetinin savcıları, AKPhukukunun nasıl bir hukuk olduğunu benden duymak istiyorsanız.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail