Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 89 Geri Tavsiye Et Yazdır

CHP,CUMHURİYETİMİZE NASIL SAHİP ÇIKABİLİR?
Murat Kahyaoğlu,
15.dönem Milletvekili

CHP,CUMHURİYETİMİZE NASIL SAHİP ÇIKABİLİR

Murat Kahyaoğlu

15. dönem Milletvekili

Önceleri, laik Cumhuriyete ve kurucusuna ürkerek, sin-sice saldırıyor ve altını oyuyorlardı. Şimdi açıkça ve pervasızca saldırıyorlar, yıkıyorlar, yok ediyorlar. Önümüzdeki süreçte, yapmayı planladıkları anayasa deği-şikliğiyle de akıllarınca, Cumhuriyeti ve kurucusu Mus-tafa Kemal Atatürk’ü tarihten silmeye yelteniyorlar. Güçlerinin yetmeyeceğini bilmekten yoksunlar.

CHP’nin varlığı ve sağlığı, Cumhuriyetin yaşamasıyla olanaklıdır. Çünkü, CHP’nin temeli, laik Cumhuriyet, Cumhuriyetin değerleriyle ve Atatürk ilkeleriyle örülmüştür. CHP’nin tarihsel misyonu ise 1920’lerde ulusal kurtuluş savaşı sonrası kurduğu Cumhuriyeti, değer-lerini ve ilkelerini korumak, geliştirmek ve yüceltmek-tir. Ancak, sonradan CHP kendi içinde bütünlüğü sağ-layamamıştır. Parti içi demokrasiyi gerçekleştirememiştir. Ülkemizin laik, cumhuriyetçi, aydınlıkçı, yurt-sever güçlerine, birikimlerine yeterince öncülük edeme-miştir.

CHP, bütün yaşamı boyunca, politika üretmiş, yani hedefler belirlemiş ve halkımızı hep ileriye taşımıştır.CHP’lilermeydanlarda, kahvelerde, örgütte bu poli-tikaları konuşmuş, tartışmıştır. CHPbugünkü sıkıntılı, sorunları, özünü koruyarak, başarılı geçmişinden ve birikimlerinden güç alarak ve ilk günlerdeki coşkuyu yaşayarak aşabilir.

CHP, iç çekişmelerin dışına çıkabilirse,o zaman kitlelere güven verebilir ve bütün Cumhuriyetçi,yurtsever biri-kimlere önderlik edebilir.

-CHP’de parti içi demokrasiyi nasıl gerçekleştirebiliriz?

-Parti içinde bütünlüğü nasıl sağlayabiliriz

-Yaşadığımız olaylaruın mantığını, felsefesini, tarihini nasıl yorumlayabiliriz?

-Halkımıza nasıl güvenebilir onun güvenini kazana-biliriz?

CHPbu sorulara yanıt vermenin bütünselliğini yarata-bilmelidir.

****

15.dönem Milletvekili Murat Kahyaoğlu’nun anlatımı, aslında ülkemizin özlemini yansıtıyor. CHP’ Genel Baş-kanı Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin ideolojisi olmadığını açıklaması o güzelim partiyi dernek düzeyine indirgeyecekir. İdeolojisi olmayan bir siyasal parti düşünebilinir mi? Siyasetin kendisi ideolojidir. CHP’nin ideolojisi vardır ve o ideolojinin adı Kemalizm’dir. Bunu yadsımak CHP’yi yadsımak demektir.

CHP’nin hukukçu milletvekillerinden bugüne kadar şu savı işitemedik.

Tutukluğu sürdürülen milletvekilleri, hukuka indirilen darbenin tanıklarıdırlar. Kişi milletvekili seçildiği anda ona hiç kimse dokunamaz. Dokunulmazlık kuralı var olduğu sürece. Milletvekillerini TBMM’nde görevlerini yapmaktan alıkoymak, ulusal iradeyi yadsımak, ulusal egemenliği kişisel egemenliğe dönüştürmek demektir.

CHP’ye düşen görev, AKP’nin sultasındaki TBMM’ni terketmek ve sine-i millete dönmek olabilir ancak.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail