Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 91 Geri Tavsiye Et Yazdır


İTÜ’DE ÇÖPLÜĞE ATILAN MAKETLER

Ali Nejat Ölçen

Size 90 yaşında genç bir mühendisi tanıtmalıyım. Temel özelliği doğa’ya sevdalı olmasıdır ve mühendisliğini doğayı korumanın koşullarına uyarak uygulamaya özen göstermesidir. Türkiye Sorunları kitap dizisinin 12.sayısında, (Aralık1995) onun depreme dayanıklı ahşap iskeletli evler konulu çalışmasına yer vermiş ve 13.saysında da depreme dayalı ekolojik ahşap iskeletli evlerin ekonomisini ince-emiştim. Doğanın ve kentlerin betonlaşmasına karşı savaşımını sürdüren 90 yaşındaki bu genç mühendis, sınıf arkadaşım Behçet Kulguz’dur. 1963-73 yılları arasında Onu Batı Almanya’da DETUBAU ve ABAG firmalarında kurucu ortak ve sorumlu teknik müdür olarak görüyoruz. Frankfurt-M.Havaalanı, Frakfurt Üniversitesi kinikleri ve Hannover Tıp Fakültesi, Remsa Sigara Fabrikası yapı-ında onun imzası var.

2010’lu yıllarda yeni bir yapı türü üzerinde çalıştığını görmekteyiz. Yine depreme dayanıklı prefabrik ahşap ev projelerinin ülkemizde uygulanmasını önermektedir. Bu konuda sadece proje üretmekle yetinmemiş, depreme da-yanıklı yarım küresel biçiminde konut türlerinin maket-lerini hazırlayarak, İstanbul Teknik Üniversitesi bu yapı türünü tanıtan maketlerini sergilemeyi düşünmüştü..

Bana gönderdiği mektupta şunları yazıyor:

Betonlaşmaya karşı arayışa geçmene sevindim ,diyor ve devam ediyor:Ben de aynı düşüncede bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bizim gibi deprem bölgeleri için bu çok önemli ve olanaklı. Anadolu’muzda ortaçağdan kalma bir yapı stoku var? En önemsiz depremde yıkılıyorlar,büyük can ve mal kayıpları oluyor. Bu konuda şöyle düşünüyorum: Anadolu’ya özel,yapımı ve işletilmesi ekonomik ve de depreme dayanıklı ısı tasarruflu prefabrik örnek yapı türleri geliştirelim. Bu, biz mühendislerin görevi olmalı. Ben başka ülkelerde gör-düğüm örneklerinden esinlenerek bir model geliştirdim. Maketlerini hazırladım. Tanıtmaya uğraştım fakat, başarılı olamadım. Atilla Dikbaş adında bir doçent İTÜ’de bir yer bularak maketlerin sergilensin, de-

mişti. Kabul ettim. Odasının önündeki koridora iki masa koydu ve 6 kadar yapı maketlerini gösterime sun-duk. Hazırladığım maketlerin gösterimi bir yıl kadar sürdü. İki ay önce (Behçet Kulguz’un bu mektubu 18 Haziran 2012 günlü olduğuna göre, Nisan ayını kasıt-lıyor) Üniversiteye gittiğimde maketlerimin çöplüğe atıldığını gördüm. Dondum kaldım.. Haber vermeye bile gereksinim duymamışlardı. Haber verselerdi alıp götürebilirdim. Maketlerin bir bölümü parçalanmış, pek çokları kaybolmuştu.

Ali Nejat, konunun özüne gireyim. Almanya’da LBS kısa adıyla anılan bir banka var. Bu banka yalnızca yapıların finansmasını sağlıyor. Kendi mudilerine örnek hizmet alanı yaratmaya girişmiş ve “52 yapı kuruluşunu çağırarak, “Almanya’ya en uygun yapı projesi hazırlamalarını” önermiş. İşte örneğine göre maketlerini hazırladığım bu projedir. Banka isteyen müşterilerine projeyi ayrıntılarıyla ücretsiz veriyor. Bu projenin Almanca olan kitabını sana gönderiyorum. . Bu kitaptan esinlenerek hazırladığım maketlerin resim-leri de ektedir. Şunu da açıklamalıyım ki, depreme dayanıklı, yapımı ekonomik, ısı tasarruflu en uygun yapı biçimi yarım küre olanıdır. Sınıf arkadaşımız Fatin Uran’a bir mimari çizim hazırlamasını rica et-miştim. Şimdi o çizime göre de uygulama alanında yarım küre yapıların yalnız ahşap ile değil demir-çelik olarak gerçekleşmesi de olanaklı

Çok katlı olanlar için ayrı bir yapım biçimi geliştirdim. Bunu açıklamıyor sadece maket resimlerini gönderiyo-um. Bir hafta önce İTÜ’de “Deprem Sempozyumu” yapıldı ve 141 tebliğ sunuldu. Hemen tümü kuramsal (teorik) idi ve bir tekinde depreme dayanıklılığın nasıl sağlanacağı soruna yanıt yoktu. Akademisyenlerimiz durumu da bu.

Ali Nejat, ülkemizi Tanrı korusun diyor,sağlık ve esenlikler diliyor gözlerinden öpüyorum.

90 yaşında bu denli genç Behçet Kulguz’un yukarıda sizlere sunduğum mektubunu okuyunca işte yüreği yurt sevgisiyle dolu bir mühendis böyle olur demekten kendimi alamadım. Çünkü bizler Mustafa Kemal Atatürk’ ün öğrencileriydik.Yurdumuzun nasıl korunacağını ve sevileceğini O’ndan öğrenmiştik.

Not:Dileyen olursa Behçet Kulguz’un sözünü ettiği kitabın fotokopyasını kendilerine iletebilirim.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail