Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 95 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


TBMM’NİN GİZLİ CELSELERİNDE MUSTAFA KEMAL

Ali Nejat Ölçen

Mustafa Kemal’in başkomutan olarak, 30 Ağustos utkusunu kendine özgü yeteneğiyle kazandığını bu yazımızda açıklamaya çalışacağım.Yunanordusunun Sakarya meydanında savaşa girmesini sağlamak için Eskişehir’i onlara niçin teslim etmeye karar verdiğinin öyküsüne tanık olacaksınız, bu yazımızda. Konuya girmeden önce belirtelim ki:

30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaratılmasını sağlayan temel utku’muzdur (zafe-rimizdir). Ulusdevletbütünlüğünü karmaşaya sürüklemekte olan siyasal partilerin üyelerine sesleniyorum:

Eğer Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin devletini yoktan var etmiş olmasaydı, boyunları-nızda Haç olacaktı. Eğer Osmanlı Devleti sürüp gitseydi Halife ve de Padişah olan kişinin ayak-larına kapanıp eletek öpecektiniz. Meclisi Mebusan’ın mutfağında bulaşıkçı bile olamayacaktınız. Nankörlüğünüzün utancını ne zaman duyacaksınız?

Ülkeyi karmaşaya sürükleyen, gerici ve emperyalizmin uşağı o kadrolara sesleniyorum: Eğer adam olduğunuzu sanıyor ve Türkçe konuşabiliyorsanız, Camiye gidip kötüye kullandığınız di-nin gereğini yerine getiriyormuş gibi namaz kılıyorsanız, bu 30 Ağustos sayesindedir.

Ey aydın geçinen ve 30 Ağustos’u kutlayan aydınlarımız sizlere de sesleniyorum. Bugüne kadar 30 Ağustos’u aranızda doğru yorumlayan bir kişiye rastlamadım.Böylesi utkuları (zaferleri) kutlamakla yetinmeyip, o utkuların yarattığı kurumlara bilimle, akılla, donanımla sahip çıkmak gerekir.Çünkü O utkular savaş alanından önce karargâh’ta akıl ile bilgi ile donanımla kazanılmıştır.Utkuyu yaratacak olan o karargâh’ta:

1.Hazırlanan savaş stratejisi,
2.Stratejinin planları,
3.O plânların uygulanacağına ilişkin kararın ve-rileceği gün ve saat ,
4.Savaş planlarını uygulayacak asker gücünün yapılanmasındaki tutarlılık, koşul konusudur.

30 Ağustos utkusunun baş mimarı Başkomutan Mustafa Kemal bu 4 koşulu yürürlüğe koyarken Yunan ordusunu Sakarya meydanına çekmenin gerekli olduğunu görmüş ve gerçekleşebilmesi için Eskişehir’in Yunan ordusu tarafından işgali-nin gereğine karar vermişti.30Ağustos utkusunun kazanılması bu yanlış sanılan (gerçekte doğru olan) kararın sonucudur. Ne yazık ki, aydın kesimlerden ve onların örgütlerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaratıl-masına olanak sağlayan 30 Ağustos utkusuna ilişkin coşkusal kutlamaların ötesine geçilmediğini görmenin hüznünü yaşamıştır bu satırları yazan kişi (Ali Nejat Ölçen).Mustafa Kemal’in Cumhuriyetine sahip çıkacak olan kadrolara 30 Ağustos utkusunun geri planda unutulan yazgısını açıklamaya gereksinim duyuyorum:

TBMM’nin gizli celsesinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa bakınız durumu nasıl açıklıyor:

18 Temmuz 1921 günü İsmet Paşa’nın cenubî garbisinde Karacahisar’da bulunan karargahına giderek, vaziyeti yakından mülahaza ettikten sonra, İsmet Paşa’ya şu direktifi verdim:Orduyu Eskişehir’in şimal ve cenubunda topladıktan sonra, düşman ordusuyla büyük bir mesafe koymak lazımdır ki, ordunun tanzim, tenkis ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya şarkına kadar çekilmek lazımdır.

Başkomutan Mustafa Kemal,savaş utkusunun gereği, yukarıki dört ilkeden en önemli olanını; “savaş planının uygulanması için asker gücünün yapılanması” koşulunu sağlamak amacıyla İsmet Paşa’nın Karacahisar’daki karargâhına gitmiştir. Şimdi dikkat ediniz aldığı ve uygulanması için verdiği direktif’in kamuoyunda yanlış yorumlanacağını da bilerek o kararın gereğini şöyle açıklamıştı:

Bu tarzı hareketimizin en büyük mahzuru, Eskişehir gibi mühim mevakimizi ve çok araziyi düşmana terk etmekten dolayı efkarı umumiyede hasıl olacak manevi sarsıntıdır. Fakat az zamanda, istihsal edilecek muvaffakiyetli netaiçle, bu mahzurlar kendiliğinden zail olacaktır.

30 Ağustos utkusunun kazanılmasını sağlayan karar budur. Düşmanın Eskişehir’de oyalanması gerekiyordu. Bu karar alınmadıkça, Yunan ordusunu Sakarya meydanına çekmek olanaklı değildi. Nitekim 30 Temmuz 1921 günü TBMM’nin gizli celsesinde “Heyeti Vekile Reisi” Fevzi Çakmak sorulara şu yanıtı verecektir:

Eskişehir’in işgali bizi sulha icbar edemez. Zaten Eskişehir’in bizim için mühim olan fabrikaları kısmen buraya (Ankara’ya.a.n.ö) nakledilmiştir. Şimendifer akşam tahrip edilmiştir. Düşmanın istifadesini mucip hiçbir şey bırakılmamıştır.

30 Ağustos utkusunu yaratan bu stratejik kararın kimi aydınlarımız tarafından hala ne denli yanlış yorumlandığına tanık olmaktayız. Örneğin, Necati Akgül adlı bir yazar, Eskişehir’e Yunan ordusunun girişini İsmet Paşa’nın geri çekilme kararının sonucu olduğunu yazmaktadır. Ona göre“Sakarya Meydan Savaşında İsmet Paşa yoktur. Çünkü o “Kütahya-Altıntaş” bozgununa neden olmuş ve bir tahta sandalye üzerinde uyuyakalmış!Böyle yazıyor.Bu kişi Sakarya Meydan Savaşını Başkomutan Mustafa Kemal’den çok daha iyi biliyor olmalı! Gerçek dışı art niyet ürünü bu tür yazıların hiç birinin kitabında tek bir satır dip nota rastlayamazsınız.

Yukarıya aktardığım bilgiler, TBMM’nin gizli celselerindeki görüşmeleri temel alarak kitap di- zisinin 71.sayısında (Ocak 2008) yer vermiştim.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail