Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 95 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


EMPERYALİZM KARŞISINDA ISLAM DÜNYASI

Ali Nejat Ölçen

Görünen odur ki dinler dünyasında önemli bir konu, Islam’ın kendisini emperyalizm karşısında nasıl koruyacağı sorunudur. Islam’ın inanç kültüründen yetişenlerin çare aramaları gerekiyor.

Çünkü,emperyalizmin şimdilerde Islam ülkelerini içerden ele geçirme yöntemini uygulamaya başladığı görülüyor. Direnen olursa o ülkeye bom-balarla demokrasiyi götürüyor. Irak’ta, Libya’ da, Mısır ve Suriye’de olduğu gibi.

Emperyalizmin güdümünde eğer Hırıstiyan dini ve Vatikan var olacaksa, Islam dini de var olmalı. Bilime ve teknolojiye sırtını dönmeyi ve siyasete araç olmayı sürdürürse nasıl sağlanacak bu? Emperyalizm, Islamın içine bombaları ve ölüm saçan silahlarıyla girerken, kuzey Afrika ülkelerini ve Ortadoğuyu kan gölüne çevirirken, kendisini Islam içinde görenler sadece Islamın dalkavuğu olmakla yetindiklerinin farkına ne zaman varacaklar? Birbiriyle boğazlaşan Islam dünyası kendi kendini yok oluşa sürüklemekten nasıl kurtulacak? Bu temel sorunu bir yana atıp, birbiriyle didişme ve kasım cephelere bölünme bu dine zarar vermek değil midir?

Emperyalizmin, keşfettiği video ya da teyp denilen araçlarla, Camilerde’ki “Müezzin” sınıfı ortadan kalktı, yok oldu. Şimdi“nakl-i ezan”ile namaz kılınıyor. Nerede Islam’ın müezzini? On-ları Islamdaki görevlerinden kim uzaklaştırdı? Birkaç yıl sonra CD ile namaz kılmayacağınızı kim yadsıyabilir? İslam,kendisini nasıl savunacak? Mustafa Kemal Atatürk bunun örneğini gösterdi. Şimdi, o örnek tahrip edilmektedir. Dindar geçinen kindar kadrolar tarafından.

Islamın Islama karşı olduğunu ilk fark eden Mısır’da Said al Ashmawy’dir.. Islamcılıktan vaz geçmek gerektiğini dile getirmekteydi 1980’li yıllarda. Ülkemizde BOP‘un gereği olarak oynanan oyunun adı şimdi “Kürtçülük” ve “Islamcılık”tır. Bu oyunun aktörleri, acaba Islam’a ve Kürt kökenli yurttaşlarımıza ne denli kötülük ettiklerinin farkında mıdırlar?

Islam “ideoloji” ye dönüştürüldü ve bunun ideologları türedi, ellerinde metre, kimin Islama kaç metre mesafede olduğunu ölçebiliyorlar. Islamı bu ideologlardan kurtarmak nasıl mümkün olacak? Emperyalizme karşı Islam’ın kendini savunma araçları yaratabilmesi için;

1.Islam dini Cami’nin dışına çıkmamalıdır. Hırıstiyan dünyasının gelişmesi o dinin Kilisenin dışına çıkmamasıyla sağlandı.
2.Islam’ın bir yönetim biçimi değil bir inanç olayı olduğu kabul edilmelidir.
3.Islam’a saygı o dine kimin ne kadar bağlı olduğuyla ilgilenmemeyi gerektirir. Böylesi bir kültürün yaratılmasına gereksinim var.. ve Endonezya’yı örnek almalıdır.
5.Batı teknolojisini özümsemeyi amaçlayan yeni bir eğitim ve öğrenim sistemini yaratmak gerekecek:Matematik, Fizik, Biyoloji, Toplum Bilim, Devrimler ve Dinler tarihi, gözlem ve deney yoluyla öğrenim. Böylesi bir dönüşüme gereksinimi var Islam’ın.
6.Batı emperyalizminin doğuş ve gelişim tarihi incelenmeli ve uygulamakta olduğu yön-teme direnecek kadroların nasıl yetişeceği sorununa yanıt aranmalıdır.
7.Islam, eşitlik ve adalet ilkesiyle yeniden bütünleşebilmelidir.
8.Islam’ın özü ile yorumu arasındaki çelişkiler ortadan kalkabilmelidir.
9.Hiç bir din Islam kadar cahil hocaların buyruğuna girmiş değildir. Önce bu kadroların çağdaş kafalara sahip olmaları sağlanmalıdır. Çok uzak doğuda Sri Lanka’daki Islam inancı bunu başardı.
10.Islam dışındaki dinlerin hiç birinin tapınakları ticaretle iç içe değildir. Camiler’in al-tındaki dükkânlar ve onların artıklarıyla bu ibadet yerleri kirlenmektedir. Bunu önleyecek kültürün yaratılması gerekir.Sokakta pis kartonlar üzerinde namaz kılmanın ibadet sanıldığı alışkanlık terk edilmeli. Nasıl olacak bunlar? Endonezya’ya gidip Islam’ı orada öğrenmek gerekiyor.

Endonezya’da Demokrasiyle buluşan Islam.

Neue Gesellschaft dergisinin Ağustos 2013 tarihli yayımında yer alan genç bilim adamı Matthias Heise’ nin “Islam’ın Demokrasi ile Buluştuğu Indonezya”konulu makalesini dilimize çevirerek bu kitap dizinin 96 sayısında yayımlayacak ve ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığına da ileteceğim. Islam’ın demokrasi ile nasıl buluştuğunu öğrenmeleri için. (Ne var ki bu reform kısa sürmüştü) Islam Dünyası, demokrasiyle buluşmaz,insan hak larına saygıyı ve sosyal hukuk devletini yaratamazsa emperyalizmin kucağından nasıl kurtulacak?

Matthias Heise,o makalesinde şunları yazıyor:

Demokrasi Endonezya için yabancı bir sözcük değildir.Bu sayede politik kültüre,dinler karşı-sında hoşgörüye 1949 yılında Hollanda’ya karşı bağımsızlığını kazandırarak Endonezya’yı yapılandıran Sukorna, Pascalia denilen ilkeleriyle, etnik,ırk,din ve kültür farklılıklarını hiçbir ayrılığa yer vermeksizin ulusal bütünlü sağladı.

Islam Dünyası Mustafa Kemal Atatürk’ün sekular ulusalcı ulus devleti modelini özümserse ancak o zaman emperyalizme karşı kendisini koruyacak araçları yarabilir. Tarikat ve mezhep farklılıkları yaratıp, Islam Dünyasını birbirine hasım kamplara bölmenin dine karşı kötülüğün en korkuncu olduğu artık Islam Dünyası kabul etmeli. Ardaşık sayfada Prof.Ahmet Saltık’un Islamda Reform yazısı aslında bu dinin özüne sahip çıkabilmenin de koşuludur.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail