Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 95 Geri Tavsiye Et Yazdır


İSLAMDA REFORM ZORUNLULUĞU


Ahmet Saltık, Prof. Dr. (www.ahmetsaltik.net)

91 yaşındaki Sn. Ali Nejat Ölçen, asırlık birikimini bizlerle paylaşmayı, üstelik sanal ortamda da sürdürüyor! O'nun birikimini, değerli kılan, kullandığı bilimsel diyalektik yöntemdir. Zaten, sorunlara akıl ve bilim yoluyla eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşım dışında insanlığın kurtuluşu yoktur.

Bir Cumhuriyet çınarıdır O. Cumhuriyet'in okullarında yetişmiştir, Mustafa Kemal'in evladıdır.. Laikliği, Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan haklarını, erdemi, ahlaklı ve çalışkan, üretken olmayı sindirmiştir. Şimdilerde de İslam kaynaklarının arınması için çaba harcamakta, yüreklilikle sorgulamaktadır.

Unutulmasın: Çocuklar 3-5 yaşlarında ne çok soru sorarlar! Yaşamı böylelikle tanır ve kavrarlar. İnsanın doğasında bu sorgulayıcılık var-dır. Sonraları sönümleniyor ve sönümlendiri-liyor bu doymayan merak yetisi. Oysa insanı in-sanlaştıran "neden-niçin-nasıl-nerede-ne zamanKİM"(5N+1K) sorularıdır. Bu özellik yaşam boyu sürdürülmeli, alışkanlık edinilmelidir. Sormayan insan teslim alınır, köleleştirilir.. Uygarlık ve bilim orada gelişemez.

Bu bakımdan, Kur'an da asla ezberlettirilmemeli anlayarak öğrenilmelidir. Hafızlık yasaklanmalıdır, insanlığa ve dine bir yararı yoktur, zararlıdır; ezber zihinsel bir soykırımdır! "Fanatik İslamcılar", dikkat buyurun, "Mütedeyyin Müslümanlar" demiyoruz; bu tür yaklaşımlar karşı-sında havaya fırlamaktadırlar. Onların bam telidir, oyuncaklarının elinden alınacağı psikolojisi ile saldırganlaşmaktadırlar. Çocuk saldırganlığı masumdur. Bu öyle değil. Fanatik İslamcı birey aynı zamanda yobazdır. Can’a bile kıyar, hiç gözünü kırpmaz. Toplu kıyım ve vahşetten geri durmaz.. Tarihte yakıcı örnekleri dolu.

Bu bakımdan İslamın dünden günümüze "güncel" sorunu, bu yobaz takımının elinden kurtarılmasıdır.

Prof. İlhan Arsel, "Diyanet hurafe üretiyor.." demişti. Bu tür sorgulamalara girişmişti. Ülkesinde barındırmadılar. ABD'ye göç etmek zorunda bırakıldı.

Turan Dursun "Din Bu" başta olmak üzere sorgulayan yapıtları yüzünden öldürüldü.

Aziz Nesin öyle.. Yargıtay Başkanı Ümran Öktem öyle.. (Cenaze namazı engellenmek istendi!), Doç. Dr. Bahriye Üçok da alçakça öldürüldü.

"Şeytan Ayetleri" kitabı yazarı Salman Rüşdi öyle.. İslamda aforoz kurumu olmamakla birlikte daha beteri uygulamaya girdi, infaz emri çıkarıldı. Fanatik dinci, dini geçim kaynağı eden kesim hemen, "din elden gidiyor” vaveylasıyla baskın çıkıyor. Örneğin Dince kutsal sayılan değerlere hakaret diye Anayasanın düşünce özgürlüğü hükümlerine (başlıca 24-26’ıncı maddelere aykırı olarak) bir Yeni Ceza yasasına bir madde eklendi. Fazıl Say, bu maddeden hüküm giydi! (TCKmd. 125 b ve c, önceki Ceza Yasasındaki madde 175)

Laiklik karşıtı eylem serbest, Hilafet istemek de!

Dahası, böyle bir siyasal parti kurup Anayasa Mahkemesinde oybirliğiyle hüküm giymek ve ülkeyi yönetmeye devam etmek de! Ama “dince kutsal sayılan” belirsiz bir içerik, katı yasal korumada! Dinsel eleştirilerin başında Demokles kılıcı.. Kırk katır mı kırk satır mı, kırk fırın mı? (Yobaz insan da yakıyor!) Böyle demokrasi olmaz!

İslama yapılan kötülükler bununla kalmış değil!

Son çeyrek yüzyıldır da "ILIMLI İSLAM" adı altında Batı Emperyalizmi İslam dinini buyruğuna alarak adeta terbiye etti, ehlileştirdi kendince. İslam dini Kapitalist sömürüye "gık diyemez" duruma getirildi, bilinen Cemaat ve başındaki kişi F. Gülen eliyle.. Bu Cemaatın üssünün Pen-silvanya olması her şeyi açıklamıyor mu? 5 kıtada milyarlarca dolarlık yüzlerce okul, Pen-silvanya'da çiftlikte korumalı saltanat.. Hangi parasal kaynakla? İlkokul mezunu emekli vaiz aylığıyla mı?

Prof. İlhan Arsel, henüz Küreselleştirme (="Yeni" emperyalizm atağı başlamadan) ABD'de idi ve İslami yobazlığı sorguladı. Emekli Vaiz İlkokul mezunu F. Gülen gerçekte İslamı koruyacaksa, İslam dininin buna gereksinimi varsa, vaaz yeri bu dinin doğduğu S. Arabistan, Mekke-Medine olmalı.

Peki ya din bilgisi birikimi? Bu sorgulanmayacak mı? İslam’ı savunmak F. Gülen’e mi kaldı? Diplomalı mı, bunu üstlenmeye ehil mi? Ya değilse?

Zaman akıyor. Dünya nüfusunun 1/3'ü Hıristiyan. Müslüman oranı % 23 gibi (kimi kaynaklarda %16!) .. Budizm, Hinduzim, Şintoizm ve de Ateizm.. öteki dinler ve dinsel dinsel akımlar.. "Son din İslamiyet", İsa'nın dinini aşamadı.. Niçin acaba?

Ateistler % 16-17'yi buldu.. Her 6 kişiden biri ve genellikle de çok iyi eğitimliler.. Neden acaba?

Bu gidişle, akıl ve bilim içi olan her şey dışlandığından, adına "din" de deseniz, insanlar soğuyor ve reddediyor. Yani yobaz ( çıkarcı ve hatta yer yer uçkur düşkünü) dinciler insanları dinden uzaklaştırıyorlar.

Avrupa'da çok uzun on yıllar süren kanlı mezhep (Dinin farklı yorumu!) çatışmaları neden doğdu? Kanlı savaşların ardından devlet ve toplum yaşamı ayrılarak dönüşümsüz biçimde sekularite (laik düzen) tek çözüm olarak kabul edilmedi mi?

İslam'da 4 tane sünni mezhep? İslamı 4 farklı yolla anlamak? Tanrının dini tek değil mi? Bu farklı yorumlar niye?

Özetle: Hıristiyanlığın 16. yüzyıl ve sonrasında yaşadığı "Dinde Reform" sürecini İslam Dünyası, da er ya da geç mutlaka yaşayacak ve İslamiyet bu hurafelerden ve yobazlardan arındırılacaktır.

İnsanları dinsel sömürü de dahil tüm kötülüklerden koruyacak şaşmaz pusula, Bilimsel Akılcılık’tır. TÜRKİYE SORUNLARI kitap dizisinin de ana pusulası aynı yöntemdir.Büyük ATATÜRK te öyle buyurmuşlardı :

“Dünyada her şey için, maddiyat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir; bilim ve fennin dışında kılavuz aramak aymazlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır."
(22.9.1924, Samsun Öğretmenleriyle Konuşma,1925, Atatürk’ün M.A.D.s. 19)

Sonuç olarak;

Sayın Ölçen'in çabasını çok değerli buluyor, katılıyor ve destekliyoruz. Aklı başında Müslümanların da benzer davranışları insanlığın ve İslamiyet’in yararına olacaktır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail