Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 98 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

AKP;AK PARTİ DEĞİLDİR

AKP, AK PARTİ DEĞİL

Ali Nejat Ölçen

AKP iktidarı karşıtı bir gazetenin ilk sayfasında kocaman harflerle “AK Parti Vekillerine Açık Mektup” başlıklı bir yazı yer almıştı.Gazetenin söz konusu parti için kullandığı Ak sözcüğünü yadırgamıştım. Bu konuda ne düşün-düğümü kendilerine gönderdiğim bir yazıda açıkladım. Şimdi bu yazımı siz okurlarımla paylaşmak gereksinmesi duymaktayım:

Yalnız ülkemizde değil, yeryüzünün demokratik işleyişe sahip hiçbir ülkesinde AKP iktidarı kadar yetkilerini kötüye kullanan; ülkesini kargaşaya sürükleyen, faşizmin hukukunu oluşturarak ulusun devlete, devletin ulusa güvenini yok eden bir başka siyasal iktidara rastlamak olası değildir.

Adaletsiz ve Kalkınmasız Parti (AKP), aslında Cumhuriyet’e hasım; karaların karası bir partidir ve de onların vekilleri, biat kültürüyle R.T.Erdoğan adında başbakan olan kişiye iradelerini teslim ettikleri içindir ki, hukuku hukuksuzlaştıran yasaları onaylamakla görevliydiler.

Gazetenizin ikinci sayfasında AKPmilletvekillerine ilet-tiği “açık mektup” başlıklı yazınızda “hukuku ve anayasayı çiğnetmeyin” önerisine yer verilmiştir. AKPiktidarı, ülkede hukuk bırakmadı ki çiğnenebilsin.Yarattığı hukuk da faşizmin hukukudur. Mecelle’de bile gizli tanık (Madde 1717) söz konusu değilken, AKPfaşizminin hukukunda gizli tanık suç üretme aracı olarak kullanılmaktadır. Örneğin:

1.Yargıya sahtecilik yetkisi veren yasa:

O, 5726 sayılı yasa, yani “Tanık Koruma Kanunu”, yargıya sahtekârlık yapma yetkisini vermiştir. Çünkü 5’.nci maddesinin (1) sayılı bendi, gizli tanığın kimlik ve adres bilgilerinin gizli tutulması hükmüyle yetinmiyor, hukuka ve adalete sahtekârlık yapma yetkisini de tanıyarak, gizli tanığın nüfus kaydında adının değiştirilmesi, adlî sicil, askerlik, sosyal güvenlik, pasaport hatta evlilik gibi belgelerde gizli tanığın tanınmamasını sağlamak amacıyla değişiklik yapılmasını gibi sahtekârlığa 5726 sayılı yasa olanak sağlamıştır. Sahtekârlığı yasallaştıran bir başka devlete yer yü-zünde rastlamak olası değildir.

AKP iktidarı,hukukta benzeri görülmemiş böylesi sahteciliği “yasallaştırırken”,“hukuku çiğnememeleri gereken” AKP vekiller neredeydi?

2. AKP iktidarının hukuku mecellenin de Gerisindedir

Mecellede gizli tanık gibi adaleti yerle bir eden bir hükme rastlayamazsınız. Kişinin tanık olabilmesine ilişkin titizliği mecellenin 1717’nci maddesinde bakınız nasıl sorgulamaya bağlıyor:

Şahidler gerek sırren ve gerek alenen mensub oldukları canibden yani talebe-i ulümdan ise sakin oldukları medrese müderrisi ile mutemed ahalisinden ve askeriyeden ise taburu zabitan ve katiblerinden ve ketebeden ise kalemi zabitan ve hülafasından ve tüccardan ise tüccarın muteberanından ve esnafdan ise kethüdasıyla lonca ustalarından ve sunüf'u saireden ise mahalle ve karyelerinden mevsuk ve mü’temed ahalisinden tezkiye

olunur.

Görüyorsunuz, mecelle, tanık için kişinin doğruyu ve gerçeği söyleyecek türde, güvenilir birey olup olmadığını araştırıyor. İşte 1719.madde:

Hakkında delil ve makbûl-uş-şehâde (doğrusu şâhâde dır geçerli tanık anlamında.a.n.ö) diye yazılmayı da âdil değiller yahut hallerini bilemeyiz veya meçhul’ül ahval veyahut Allah bilir gibi sarahaten yahut delâleten cerhi ifade eder bir söz yazılmış ise” o şahitlerin şehadeti kabul edilmez.

Gördünüz mü gizli tanık olmayı 150 yıl önceki mecelle nasıl yadsıyor. Oysa, AKP iktidarında gizli tanık ve kamera kayıtlarıyla kişilerin özel yaşamları, cemaatlerin ahlak pazarında “alınır satılır” meta dolaşımına dönüştürüldü.

3. Bilgisayar dosyalarına el koyan devlet

Var sayalım ki bilgisayar kütüğünde suç var ve bu da yasa-ya aykırı? Düşünce suçunun cezalandırılması demokrasilerde olası değildir. Gerçekleşmediği, uygulanmadığı süre-ce bilgisayardaki düşünsel sanal suç, suç olmaktan çıkar. Pozitif hukukun bu kuralı ülkemizde yok edilmişken ve polis ve de gizli tanıklar, dijital suç üretme makinesine dönüştürülmüşken, yeniden yargı neyi değiştirecek?

Böylelikle gazetenizde “Yeniden Yargılama Derhal Yapılsın” başlıklı yazıya da karşı çıkmış oluyorum. Aslında tutukluların tümü suçsuzdur ve yeniden yargılanmadan derhal tahliye edilmeli’dir. Asıl suçlu olan başbakan R.T.Erdoğan ve Çankaya’daki kişidir. Faşizmin yasalarını oluşturdukları için.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail