Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 99 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

TBMM'DE ÖZERKLİK SORUNU,1920

TBMM’DE ÖZERKLİK SORUNU

Ali Nejat Ölçen

TBMM’nin 3 Temmuz 1920 günlü gizli celsesinde Mustafa kemal, Sovyet Rusya’nın Cumhuriyetindeki kimi etnik varlıklara özerklik sorununa nasıl baktığını şu sözleriyle açıklamıştı:

Rusya Sovyet Cumhuriyeti, bazı şeyleri tabii (doğal) buluyor. Mesela, Ermenistan’daki insanların kendi mukadderatını kendi reyleriyle tayin ve tespit etmeleri: Erivan Cumhuriyetini tesis ve teşkil eden Ermenilerin müstakil olmalarını ve bu bapta her ne ise kabul etmişizdir. Fakat Kürdistan, Lazistan vesaire hakkında değil.

Sureti umumiyede prensip şudur ki, hududu millî olarak çizdiğimiz daire dahilinde yaşayan anasırı muhtelifei islamiye; yekdiğerine karşı ırkî, muhitî, ahlakî bütün hukukuna ria-yetkar öz kardeştirler… Hududu millî dahilinde Kürt,Türk,Çerkez vesaire bütün bu İs-lam unsurlar müşterekül’menfaadır. Beraber çalışmaya karar vermişlerdir. Yoksa hiçbir vakit başka bir noktainazar yoktur

Mustafa Kemal yeni devletimizin ilkelerini böyle açıklarken Güneydoğu mebusları, Mustafa Sabri (Siirt), Mustafa Lütfi ( Siverek), Mustafa Bey (Dersim), Hasan Tahsin (Hakkari),Hasan Şükrü (Diyarbakır), Hasan Ahmet (Muş), Şükrü Bey (Diyarbakır) TBMM’de idiler ve hiç birisi farklı düşünce ileri sürmemiştir. Hatta Diyarbakır Milletvekili Hacı Şükrü Bey 17 Ekim 1920 gün-lü gizli Celsede söz alarak şunları söylemişti:

İsmail Suphi Bey bu kürsüde plebisit diye bir şey söyledi. Bu nedir, anlamıyorum. Binaenaleyh Suphi Bey’in bu fikrini red ediyorum. Memleketimizin en küçük parçasını bütün kanımızla müdafaa edeceğiz. İstiklâli millî uğruna ölçeceğiz. (alkışlar)

Hasan Şükrü Bey’in 90 yıl öncesi bu sözleri karşısında PKK’nın TBMM’deki uzantısı olan Barış ve Demokrasi Partisinin milletvekilleri ayırımcı politikalarının utancını acaba duyarlar mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden koparak ABD’nin kucağında daha mı özgür olacaklar ve uşaklığa karşı çıkma gücünü kimden o alacaklar.

Özerklikten söz eden ve bunu gerçekleştireceklerini sanan gafillerin birinden İstiklâli Millî sözünü bugüne kadar işiten oldu mu? ABD’nin kucağında özerklik savlarını gerçekleştirebilirler mi? Misakı Millî sınırlarımız içinde birlikte ya-şamanın kültürüne ulaşmaları kendileri için en salim yol, yaşamsal çare olacaktır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail