Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 100 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


TBMM’NİN GİZLİ CELSELERİNDE MUSTAFA KEMAL

Ali Nejat Ölçen

Mustafa Kemal’in en önemli niteliği güvenilir olmasıdır. Emperyalizmin işgalci devletlerine diz çöktürürken, bir gün gelecek emperyalizm karşısında diz çöken bir siyasal iktidarın ülkeye egemen olacağını düşünebilir miydi! Osmanlı devletinin köhnemiş enkazı üzerinde yarattığı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl oldu da Misak-ı Milli sınırlarımızın kuşattığı yurdu-muza ve de varoluşumuzun simgesi Bayrağımıza sahip çıkamaz durumlara düşürüldü. Nasıl oldu da yolsuzluklar batağındaki bir siyasal parti bu denli uzun süre üstelik faşizmin hukukunu yara-tarak iktidarda kalabilmektedir? Ülke emperyalizmin işgali altındayken acaba hangi ülkede Meclisini kurabilen bir devlet ve siyaset adamı yetişebilmiştir. Bunun örneğine Mustafa Kemal’-den başkasına rastlamak olanak dışı.

O’nun TBMM’nin 29.12.1336 (1920) günlü gizli celsesinde acaba bugünü mü anlatıyordu türü bir düşünceye kapılabilirsiniz. Şunları söylüyordu:

Maksadımızda muvaffakıyetli hatveler (başarılı adımlarr) atabilmek için gayeye matuf (iliş-kin) en ufak bir hizmet sahibi olanları dahi büyük bir hürmet ve samimiyetle derağuş etmek (kucaklamak) en birinci vazifemiz olmalıdır ve biz böyle telakki ederiz. Fakat bütün gayret ve himmetten maksat mutlaka gayeyi temin etmek olduğunda hiç şüphe yoktur. Gayemiz de vatanın ve milletin selâmet ve saadetini, halâsı hakikisini (gerçek kurtuluşunu) istihsal etmektir. Yoksa bu yerde, buranın altında başka menfaatler, başka bir takım hırslar, başka bir takım noktai nazarlar takip etmek, elbette hiyanet olur.Meclisi âliniz, kim olursa olsun, ben de dahil olduğum halde,bu gayei mukaddesenin hilafında hareketini göreceği kimseler hakkında maksadı ulvinin tarsin ve mahfuziyeti (yüceliğini desteklemek ve korumak) için icap eden tedabiri (önlem-leri) almakta bittabi tereddüt edilmez.

Ulusun yararını koruyan seçkin insanlarımıza sahip çıkma görevini üstlenebildik mi!Mustafa Kemal ‘in 94 yıl önce koşul gördüğü gibi ulusun çıkarlarını koruyanları kucaklayabiliyor muyuz ve de yurdumuza hıyanet içinde olanları ne ölçüde suçluyor, dışlıyoruz, görev dışına itebiliyoruz?

Henüz Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmamışken ve ülkenin kuşatılması yan ısıra pek çok il ilçemizde başkaldırılar ortaya çıkarken, Yunan ordusunun İzmir’i işgal ederek Anadolu içlerine yakıp yıkarak ilerlerken dinci mollaların hilafeti kurtarmak için geldiklerini duyuran beyan-nameler dağıttığı bir dönemde, Mustafa Kemal, o konuşmasıyla ülkemizin 2000’li yıllarını mı an-latıyordu. Savaş içindeyken kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi 94 yıl sonra başka

takım nokta-i nazarlar (başka görüşler) takip edilmekte olduğu için O’nun deyimiyle bunu vatana ihanet olarak haykırabiliyor muyuz! 94 yıl sonra hainler mi Meclise girdi? Başka men-faatler,bir takım hırslar dönüp dolaşmakta mıdır!

Mustafa Kemal Atatürk; kurduğun Türkiye Cumhuriyeti, Çankaya’sı ile birlikte bugün kimlerin eline düştü? Sen ki, Yunan Ordusunu denize döktüğün gün Hükümet binasına girerken ayaklarının altına serilen Yunan bayrağına basmayan düşmanın ulusuna bile saygı duyan kişiliğe sahiptin. Bugün Ayyıldızlı bayrağımızı koruyamayan bir devletin yönetimi altında zelil yaşamaya tutsak edilmiş gibiyiz. Kurtuluş savaşını kazanan ordu-muzu da milis gücüne dönüştürdüler. Oysa Mustafa Kemal’in o günkü gizli celsede 94 yıl önce söylediklerini bugün iktidarı ele geçiren mahlûkat işitseler acaba utanç duyarlar mı:

Bütün gayemizi emniyetle istihsal edebilmek için, emniyetle istinad olunacak bir kuvvete yani orduya sarılmak lazımdır, demişti

Ay Yıldız’lı bayrağımızı korumakla görevli Mustafa Kemal’in sarıldığı ordu, şimdi nerede!. Ko-mutanları Silivri Hasdal zindanlarında iken başsız kalan ordu, Ay Yıldızlı bayrağımıza ve Güneydoğu Anadolu’daki toprağımıza sahip çıkamayan hangi iktidar olursa olsun, İstiklal Mahkemelerinde Vatana İhanetle yargılanmalı ve bunu sağlayacak siyasal iktidarı yaratmalıyız. Bir gün o iktidarı yaratacağız. Böyle biline çare buluna.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail