Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 101 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


AYDINLAR BİRBİRİNE YABANCILAŞIRKEN

Ali Nejat Ölçen

Hocamız sayın Ahmet Saltık’ın, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi’nin WEB sitesine ilişkin eleştirisi zihnimde ki bir soruya aradığımız yanıtı oluşturdu: Aydınlarımız gittikçe birbirine yabancılaşmaktadırlar. Bireysel olsun örgütsel olsun aralarındaki iletişim kopukluğunu giderememek-tedirler. ADD’de bu kısır döngünün sarmalından halâ kendisini kurtarabilmiş değil.

Eğer siz ADD’ye ilettiğiniz yazınızı Mustafa Kemal Atatürk’e sunmuş olsaydınız O’ndan yanıt alırdınız. O büyük insan ABD’den 9 yaşlarındaki bir çocuğun mektubuna yanıt vermişti, o küçük çocuk bugün ABD’nin ünlü köşe yazarlarından biridir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine ve o Cumhuriyetin ulusalcı ulus devletine karşı gerici kadroların düşün, karar ve eylem birliği’ndeki tutarlılığın ve bütünselliğin zerresine, Mustafa Kemal’in devrimlerini korumaya çalıştıklarını zanneden aydınlarımızda görememenin yapısal sorunlarını yaşamaktayız. Ülkemizin sürüklenmekte olduğu bataklıktan ve bataklıktaki bölünme felaketinden lâfazanlıkla kurtulacağımız sanılmakta. AKP dışındaki (CHP, MHP, İP, ÖDP ve ötekiler dahil) tüm siyasal partiler ve demokratik kütle örgütlerinin çoğunluğu kendi içine kapanık, sorunlar okyanusunda birbirinden uzakta ayrı adacıklar gibidirler, kendi içsel sorunlarını yaşamaktan Türkiye’mizle ilgilenmeye yeterince zaman ayıra-mamaktadırlar. Ayırdıkları zaman da çözümsüz söz çokluğundan ibaret süre kaybı. Zaten üyeliklerinin kaynağında da medyatik “ün” olgusu yer etmiş bulunmakta. O nedenle Türkiye Sorunları kitap dizisinin 101’nci sayısında “AKP’yi İktidara Getirenlerin Bizler” olduğumuzu temel konu olarak seçtim. Sy.Ahmet Saltık hocamızın ADD’nin WEB sitesine olan 8.9.2014 günlü eleştirisi 101’nci sayıdaki konu birliğine katkıda bulunacaktır. AİHM’nin kararına ilişkin yazısını 102’nci sayıda yer almasına izin verdiği için ayrıca kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten;

Türkiye Sorunları kitap dizisinin temel amacı, bugünün Türkiye’sinin gerilerden gelen karanlık güçlerin nereye götüreceğine ilişkin topografyasını saptamak ve gelecekteki tarihine belgeler halinde aktarmaktır. O nedenle içinde bulunduğum kurumların tümünü son 50 yıl içinde kendim için laboratuar olarak kabul ettim ve gerçekleri tam yansıtabilmek amacıyla kendime acımasız olma görevini verdim. Bugün yalnız gerici olan basın değil ilerici geçinen basın dahi halkımıza gerçekleri yansıtma bilincinden ve o bilincin kültüründen ve o kültürün ahlakından pek çokları uzaktırlar.Türkiye sorunları kitap dizisinin kimi sayılarında ünlü yazarların bu tanı içinde olduklarının kanıtlarına rastlamaktasınız.

Ülkemizin temel sorunu gericilerin sürekli iktidarda kalmaları, aydın geçinenlerimizin tarih bilincinden yoksun olmalarının sonucu ayrışmaları nedeniyledir.

Prof.Ahmet Saltık’ın ADD-WEB sitesinde yayımını önerdiği yazıyı , niçin yayımlanmadığına ilişkin dilekçesiyle birlikte okuyucularımızın bilgilerine sunuyorum:

I.ORTADOĞU YANGINI NASIL SÖNDÜRÜLEBİLİR

Ahmet Saltık

Prof.Dr

Temel sorun şu: AKP-RTE, Türkiye’de İslamî Rejim kurmak istiyor. Batı emperyalizmi de Anadolu Federe Ilımlı İslam Devleti peşinde. Bu iki aktörün beklentileri uyum-laştırıldı ve AKP-RTE, 12 yıldır üzerine düşeni tam bir teslimiyet içinde yürütüyor. (Cüneyt Zapsu’nun itirafı; bakınız:

http://www.milliyet.com.tr/2006/04/12/siyaset/axsiy02.html).

Ya da Obama’nın güncel aracı beyzbol sopası ile kafasının, gözünün dağıtılacağını iyi biliyor. Dahası,bu süreçte AKP-RTE takımının birtakım zaafları da -hep yapıldığı gibi- kullanıldı ve suçları belgelendi; Batı’nın elinde. Bu yüzden AKP-RTE apaçık şantaj ve tehdit altındadır ve görüldüğü gibi Türkiye Ortadoğu’da ateş çemberine çekilmiştir. Bu siyasal kadro iktidarda iken Türkiye’nin bataklıktan çıkma olanağı yoktur, tersine daha da saplanacak ve bölünmeye bağımsız Kürdistan’a sürüklenecektir. Konu TBMM’de derhal değerlendirilmeye alınmalıdır.

Ordumuzun sağduyusunun bu süreçte yaşamsal nitelikte ve değerde olduğunu belirtelim. Özal’ın TSK’yı Irak’a sürme isteği karşısında onurlu Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay istifa ederek bu çılgınlığı önlemişti.(30 Ağustos 2011:Büyük Zafer 89 Yaşında ve Onurlu Komutan Necip Torumtay Paşa. www.odatv.com,38.8.2011) Şimdi de TSK’nın “çok çaresiz” kaldığında siyasal iktidarın serüvenci baskılarını kamuoyu ile paylaşıp benzer yolu seçmesi gerekebilir.

Son 2 günde 18 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir, 45 yaralı vardır. Yazıktır,bu kişiler yanlış politikaların kurbanı olmuşlardır. Sorumlusu AKP-RTE’dir.

Son söz: AKP-RTE bir kez daha şapkasını önüne koyup yaşamsal önemde, ülkemizi kan gölüne sürükleyen dış güdümlü politikalarını gözden geçirmeli ve kendilerinin de pek alâ bildikleri gibi yanlışlardan artık dönmelidirler. Masum insanlar telef olmaktadır. Sıra artık can-kan ile bedel ödemeye gelmiştir. Mehmetçiği ateşe sürmemiz istenmektedir! Bu işbirlikçi emperyal kumpas kabul edilemez. İktidar dahil hangi kişi çıkar, hırs bu kanlı fatura ile sürdürülebilir? Eğer gerçekten içtenlikli Müslüman iseler .İslamın neresinde var bu iğrenç kanlı pazarlık? Ya yanlış lardan dönün; ya da istifa ederek ülkede emperya-lizme diyet borcu olmayan namuslu kadroların sorumluluğu üstlenmesine, ateşten gömleği giymesine fırsat verin. Yapılacak şey ellidir: Emperyalizmin güdümünden çıkmak.

Ve İran-Suriye-Irak ile Bölgesel İşbirliği’ne giderek sorunları elbirliğiyle çözmek.Hiç ama hiç başka çözüm yok.

Sevgi ve saygı ile.

8 Ekim 2014 Ankara

Dr.Ahmet Saltık

****

Sayın Ahmet Saltık’ın bu yazısını ADD’nin merkez yönetim kurulu WEB sitesinde yayınlamayı uyun gör-meyebilir. Ne var ki derneğin yönetiminde görev üstlenmiş Prof.Ahmet Saltık gibi bir üyenin yazısına yer verilmemesi nedenini öğrenme hakkı göz ardı edilemez, edilmmeliydi..

II.Prof.Sy.AHMET SALTIK’IN ADD YÖNETİMİNE DİLEKÇESİ:

ADD web’ine kezlerce yolladığımız (arşivinizde kayıtlı) hiçbir yazı, Haziran 2014 Genel Kurul sonrası ADD web’ ine konmuyor. (Öncesinde de yazılarımıza ciddi ambargo uygulanıyordu). Hiçbir yanıt da verilmiyor ve yayımlanmama gerekçesi belirtilmiyor. Bu tutum ADD geleneklerine ve Tüzüğüne, hukuka, hakkaniyete…uygun değildir. Bu keyfî ve kabul edilemez tutumu sürdürecek misiniz! Niçin?

ADD üyelerinin bir hukuku, birbirine asgarî saygı, sevgi yükümü yok mudur? ADD’nin bir yayın kurulu ve yönergesi yok mudur? Gönderdiğimiz makaleler bu kurulda görüşülmüş müdür? Gerekçeli red kararları varsa bunları bize neden iletmiyorsunuz? Hiç olmazsa kuralları, çizginizi öğrenir ve becerebilirsek kendimizi bu kurallara uymaya zorlarız.

Sayın Genel Başkan ve GYK’nın Sayın Üyeleri,

Bu bir dilekçedir. ADD’yi Genel Başkan böylesine kişisel dışlamalarla yönetemez; buna izin verebilir misiniz? Bu dizelerin yazarının ADD’ye hizmeti çeyrek yüzyıla yakındır ve kapsamını, niteliğini Genel Başkan, çevresindeki değer bilir kıdemli üyelerden öğrenebilir.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail