Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 102 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


KİM HAİN?

Ali Nejat Ölçen

Hiç bir ulus, kendi ülkesinde bizdeki kadar hain yetiş-tirmemiştir. 20’nci yüz yıla kadar, emperyalizm gelişmekte olan ülkeleri silah zoruyla işgal eder ve doğal kaynaklarına el koyardı. 21’nci yüzyılın başlarında bu hunhar yöntemi alçakça sürdürdü. Füzelerle demokrasiyi Irak’a iletmesi bunun örneklerinden en sahtekârca olanıdır. Şimdi artık büyük harcamaları göze alarak ileri teknolojinin silahlarını kullanmanın zahmetine katlanmıyor. Öylesi pahalı saldırı yöntemini terk ederek, ülkeyi işgal etmeden satın aldığı hainler aracılığıyla buyruğu altına almaktadır. Bu yöntem her bakımdan fizible yani ucuz, verimli hem de kolaylıkla gerçekleşebilmektedir. Kendi içindeki hainleri öldüren emperyalizm, ele geçireceği ülkelerdeki hainleri beslemekte onları kullanmakta da hiç bir güçlük çekmemektedir. Öylesi ülkeler arasında Türkiye’miz de girdi. Doğal kaynak-larımıza, inançlarımıza, insan gücü varlığımıza el koyarken buna direnen, karşı çıkanları susturmak, susmayanları da yok etmekte, satın aldığı hainler siyasal, yönetsel ve hukuksal kolaylığı emperyalizme sağlamaktadır.

Ülkenin bugünkü karmaşasına acaba hangi ülkede Türki-ye’mizdeki kadar hain var sorusu zihnimizi kurcalamalı ki, çare buluna.

Ülkemizde emperyalizme karşı kendimizi savunabilmemiz için öncelikle ve ivediyle kim ya da kimler haindi tanımını yapmamız gerekecek. On koşul saptadım. Bu on koşulu kitabın son söz’ü olarak bilgilerinize sunuyorum:

1.Mustafa Kemal Atatürk’ün sekuler (ne din’den yana ne din’e) devletini, o devletin laiklik ilkesini, sahiplenmeyen ve karşı çıkan kim olursa olsun hain’dir.

2.Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine, o Cumhuriyetin korunmasını sağlayan kültürüne, om kültürün ulusalcı eğitimine karşı karar ve yöntem içindeyse o kişi kim olursa olsun hain’dir.

3.Misak-I Millî sınırlarımın kuşattığı vatan bildiğimiz toprağımıza, o toprağı korumakla görevli ordumuza, o orduyu yaratan ulusumuza ve ulusumuzun varlığına, onuruna kim sahip çıkmıyor ve sahip çıkmayı önlüyorsa o kim olursa olsun hain’dir.

4.Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlaşma sürecinde muasır uygarlıkların ötesine ulaşmamızı sağlayan, bilim, bilimsel düşünce, düşün özgürlüğü ve özgür düşünceye, özgür düşüncenin toplumsallaşmasına ve ulusal özelliğe dönüşmesine engel olan karşı çıkan kim olursa hain’dir.

5.Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık ilkesinin temeli olan kendine yeterli ekonomiye, o ekonominin açık vermeyen bütçesine ve dış ticaretine ve üretken, dış borca muhtaç olmaksızın ekonominin adil ve dengeli büyümesine ve o büyümenin kaynağı olan toplumsal gelişim sürecine engel oluyor ve ulusal tasarrufu, üretken olmayan yatırımlara dönüştürerek sanayileşmeyi ve teknolojik gelişmeyi önlüyorsa o kim olursa hain’dir.

6.Ulusumuzun devletiyle birlik ve bütünlüğünü korumak ve pekiştirmek yerine zıtlık yaratan ve buna neden olan o kim olursa hain’dir.

7.Uluslararası kurum ve kuruluşlara sözlü ya da yazılı, ulusumuzun bilgisi ve TBMM’nin kararı olmaksızın emperyalizmin karşısına tam bağımsızlığımızı ulusal onurumuzu ve yararını korumaya gereksinim duymak-sızın ilişkiye giriyorsa o kişi kim olursa olsun hain’dir.

8. Adaleti hukuktan, hukuku adaletten kopararak, suçluyu suçsuzdan ve suçsuzu suçludan ayırmayan hukuksuzluğun hukukunu yaratan kim olursa olsun hain’dir.

9.Böylesi hainleri dışlayan, yetki ve görev dışına iten, yargılanmalarını olanaklı kılan hukuku yaratarak ve özendirerek ulusal birliğimizi ve bütünlüğümüzü korumayı, her kararın ulus tarafından öğrenilmesini sağlayan, emperyalizmin karşısında tam bağımsızlığımızı ve ulusal varlı-ğımızı korumayı görev bilen bir Cumhurbaşkanını Çanka-

ya’da görmeyi engelleyen kim olursa olsun o kişi veya kurum hain’dir.

10.Özel ya da kamusal kurumlarda Hain’lerin yer almasına engel olacak demokratik araçları yılmadan, çekinmeden kullanan yurtseverin çoğalması ve etkinlik kazanması dileğimle,

Kitap dizisinin bu sayısında Kim Hain dizgesi laf salatası üreterek zaman yitiren, ve emperyalizme bu yoldan hizmet ettiklerinin bilincine varamayan, kendisini aydın sanan aydıncık’ların kendilerini sorgulamaları amacıyla yazılmıştır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail