Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 103 Geri Tavsiye Et Yazdır


DEVLETİN YOK EDİLDİĞİ ÜLKEMDE, İYİ Kİ VARSIN DOĞU PERİÇEK

Ali Nejat Ölçen

Doğu Perinçek’in Devletin yapamadığını yapıyor tümcesiyle başlayan e-mail iletilerini yadırgamak gerekir. Doğu Perinçek, aslında Türkiye’miz’de yok edilen devletin göre-vini üstlenmiştir tek başına. Büyük Ortadoğu Projesi Türkiye Cumhuriyetini yok etmeyi, Mısak-ı Milli sınırların kuşattığı ülkemizi paylaşmayı amaçlamıştır. Strazburg’da bunun savaşını veriyor Doğu Perinçek. Çünkü.

1-BOP’a hizmet edenler tarafından ilkin devletin “adaleti koruyan” hukuku yok edilmiştir. Ülkemizdeki hukuk, yalanın, talanın çalanın hukukudur. Bir ülkede devlet, yalana, tala-na, çalana duyarsız, kalıyor ayrıca katkıda bulunuyorsa, o devlet kendisini yok etmiş demektir.

2-Bir Devlet ülkesini koruyamıyor ve kimi azınlıkların denetimine kendisini teslim etmişse yok olmuş demektir.

3-Bir ülkede güvenlik güçlerine yurttaşların güveni kalmamış, yurttaşları “korkutan güc”e dönüşmüşse o ülkede devlet sokağa düşmüş,çürümüş demektir..

4- Bir ülkede devlet varsa, devlet içindekiler, o devleti, soyamaz, talan edemez. Bir ülkede eğer devlet varsa, o devletin içindekiler yalan söyleyemez, yurttaşlar arasındaki birlikteliği, bütünlüğü yok edecek hasım gruplara ayırmaz, ayıramaz. Devletin için-dekilerin bu koşula uymayanları, alçak ve haindirler.

5-Bir ülkenin parlamentosu, üyelerine ilişkin yolsuzluk söylentisini saygınlığının gereği ciddiye alarak sorgu-lamak zorundadır. Eğer bundan kaçınıyorsa o ülkede parlamento çürümüş demektir. Kendisini koruyan devlet, eğer devlet olmayı sürdürüyorsa, içindeki görevliler hakkında yolsuzluk söylentisini bile sorgulamayı görev bilir. 1950’ler önce Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemindeki Devletimiz böyle bir devletti. Çünkü:

6-Halkına hizmet edecek devlet halkın güvenini kazanmış olan devlettir. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma türü söylentileri bile ciddiye almak sorgulamak zorundadır devlet!

7-Halkına düşman olan devlet bir gün kendi içinde kendisine düşman kayıt dışı devleti yaratır.

8-Misak-ı Millî sınırlarımızı korumakla görevli ordusuna sahip çıkmayan devlet, kendini yok oluşa sürükleyerek, ülkeyi emperyalist ülkelerin paylaşımına Osmanlı devleti gibi teslim etmiş olur.

9-Bugün Türkiye’mizde bir tek sorun vardır, tüm öteki sorunların tümünden daha önem-lidir: Mustafa Kemal Atatürk’ün Devletini, o devletin Çankaya’sını ve de Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusunu yeniden var etmek.Temel sorun budur.

***

Doğu Perinçek’in Strazburg’daki konuşmasında emperyalizme hümanizma ve demok-rasi dersi:

AİHM, ifade özgürlüğünü güvence altına alan kararıyla nefret söylemini de mah-kum etmiş olacaktır. Biz Avrupa ve Türkiye’de barış ve kardeşlik için buradayız.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail