Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 103 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


EMPERYALİZMİN GÜDÜMÜNE GİREN SAFSATANIN EĞİTİMİ-I

1. Ülkemizde İyi ki Aptallar var

1990’lı yıllarda, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı’nın 5 yıl süreyle okutulmasına karar verdiği “Tüm Dersler” kitabının matematik bölümünde (sayfa 105) kalın puntolarla çerçeve içindeki yazıda başarı’nın bakınız nasıl tanımlandığına , matematiğin denklemleri arasında yer verilmişti:

Aptallara teşekkür etmeliyiz, onlar olmasaydı biz nasıl başarlı olurduk.

Oysa aptal sandığımız kişilerin pek çoğunun o kitabı yazan ve kendilerinin başarılı olduğunu sananlardan daha akıllı hatta daha yararlı olduklarını yaşamın her aşama-sında görmekteyiz. Çünkü akıllı olmaktan önemli olan aklı kullanmasını bilmektir. Von Braun’un öyküsü bunu kanıtlıyor. Eğitim zihne ne işe yarayacağı bilinmeyen bilgileri torbaya koyar gibi yüklemek değil, zihin içinde en yetenekli noktayı keşfetmek ve onun gelişmesine yardım etmek olmalıdır.

Ayrıca başarı, kişinin kendi bilgilerini doğa ve toplum için en yararlı biçimde kullanmasıyla ölçülmelidir. Bir zamanlar ülkemizde başarı, yanlış olanı savunma yetisi olarak tanımlanıyordu, Münazara denilen yarışmada. Eğitimi demagojiye yetisine dönüştüren o yarışmada yanlış ve geçersiz bir düşünceyi doğruymuş gibi başarıyla savunan öğrenci birinciliği kazanıyordu. Emperyalizm, önce eğitim düzenini gizli elleriyle ele geçirerek, gelişmekte olan bir ülkeyi denetimi altına almaya başladığının ilk örneğiydi ülkemizde bu .

2.Türkiye’de Safsatanın eğitimi ya da Eğitimin Safsatası.

En çağcıl görünümdeki bir üniversite de bile eğitimin safsatası ya da safsatanın eğitimi ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin, Prof.Dr.Hüdaverdi Eroğlu adındaki kişinin 2007 yılında yayımlanan Hikmetli Sözler” kitabında bilimin safsata” ya dönüşümüne ilişkin sayısız örneklerle kar-şılaşıyoruz. Kitabında yazdıklarına göre:

Zaman Allah’ın yarattıklarından biridir. İzafiyet teorisine göre (Einstein’ın kemikleri sızlıyordur.a.n.ö) ışık hızına yani saniyede 300 bin km. hıza ulaşıldığında zaman durur (muş!). Bu nedenle cinler, ışık hızına yakın hareket ettiklerinden 1000-1500 yıl yaşayabilmektedirler. Malazgirt savaşında doğan bir cin halâ yaşıyor olabilir (miş).(s.21-24)

Batı ülkelerinden birinde böylesi safsatayı kitabına aktaran öğretim üyesi, kendisini üniversitenin kapısı dışında bulur. İki tümcede bir prof.4 yanlışı nasıl yapa-biliyor:

1.Işık hızına yaklaşıldığında zaman nasıl durur. Zaman durduğunda nasıl olur da ebedileşir. Zamanın kendisi zaten ebedî’dir.

2.İslam’ın kutsal kitabında da cinlerin doğduğuna ilişkin tek bir ayete rastlayamazsınız. Hicr Suresinin 27’nci ayetine göre “cin ateşten yaratılıyor”.

3. Cinlerin ışık hızına yakın hız ile hareket ettikleri ve de 1500 yıl yaşadıklarını Prof.Hüdaverdi hangi deneye dayanarak yazabiliyor? Işık hızına yaklaşan bir nesne’nin ağırlığı (kitlesi) sonsuza yaklaşır. Einstein’ın görecelik kuramını yadsımak mı istiyor belli değil..

4.Malazgirt savaşında, (böyle yazıyor Prof.Hüdaverdi) yani kitabını yazdığı tarihten 930 yıl önce doğan bir cin eğer ışık hızına yaklaşık hızla (280 bin km/sn Kabul ediyor) hareket ediyorsa:

a-936 yıl, 28.5 milyar saniyeden oluşur.

b- Malazgirt savaşında doğan (eğer doğuyorsa) bir cin saniyede 280 000 km. hızla hareket ediyorsa , dünyamız-dan 280000x28.5x109="7980" Trilyon km.uzağa gitmiş olur.

c-Sormak gerekir evren (yani kâinat ) bu denli geniş mi?

Bilimin Sefaletine bir başka örneği Hacettepe Üniversitesinde Prof.Hayrı Bolay ‘ın “Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşlerin Mücadelesi” adlı kitabının 388’nci sayfasında görüyoruz:

İlim,materyalizm anlayışından çok ileri gitmiş olmakla beraber, muayyen bir sınırı geçememektedir, diyor.

Psikiatri uzmanı Prof.Bolay, bilim ile ideoloji arasındaki farkı kavramamış görünüyor.

Materyalizm felsefî bir kavramdır. Bilim ise bilinmeyeni bilir yani ölçülebilir, sayılabilir, hesaplanabilir duruma getirir. Belli bir sınırı geçememesi söz konusu oılamaz. 10 yıl önce düşünülmesi olanaksız renkli bir fotoğrafı bilgisayar denilen araçla binlerce km. uzağa iletebilmekteyiz. (Devamı, Emperyalizmin Güdümünde Safsatanın Eğitimi-II programında)

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail