Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 103 Geri Tavsiye Et Yazdır


SÜBYE

Türker Ertürk

Aydınlık gazetesinin 7 Ocak 2015 günlü basımında yer alan yazsını sayın Türker Ertürk’ün iznini alarak oku-yucularımıza sunmaya gereksinim duyduk. Kitap dizisinin bu sayısında yer alan yazısında Sayın Ertürk, BOP’un uygulayıcısı olan, yurda ihaneti suç olmaktan çıkaracak 6551 sayılı yasanın sakıncalarını bilgece yüreklice dile getirmektedir. CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine o Cumhuriyetin Devletine ve o Devletin koruması gereken toprağımıza sahip çıkmayı görev bilerek 6551 sayılı yasayı yok edecek hukuksal girişimi hemen başlatmalıdır. Sayın Türker Ertürk’in yazısını aşağıda bir kez daha bilgilerinize sunuyorum:

***

Geçmişimizde avcılık ve yiyecek toplayıcılığı oldu-ğundan ve bunun kalıtımsal kodlarımıza bir şekilde geçtiğinden olsa gerek insanların azımsanamayacak bir bölümü avcılığa meraklıdır. Ben de kara avcılığını sevmemekle birlikte denizde, gölde veya akarsuda yapılan avcılığa küçüklüğümden beri tutkunumdur. Çocukken oltayla, 20’li yaşlara eriştikten sonra da dala-rak balık avladım ve halâ fırsat buldursam giderim.

Çocukken hele yazın okullar tatilken nerdeyse her gün balık tutmaya giderdim. Rahmetli annemin etrafı kirletiyorsun muhalefetine rağmen bir gün önce oltalarımı ve yemleri hazırlardım.

Olta ile balık avcılığında genel olarak iki tür yem kullanılır. Birincisi canlı, diğeri yalancı veya suni yemdir. Ben canlı yemi tercih eder en çok da sübye kullanırdım. Sübye (sepia cuttlefish) kafadan bacaklı bir deniz canavarı olup kalamara (squid) benzer ama mürekkebi daha fazladır.

Sübyeden çıkarılan et ince ince kesilir ve oltanın iğnesine geçirilir. Sıkı dokusu nedeniyle iğneden çabuk kurtulmaz ve balıkların didikleyip kaçmasına izin vermez. Bu yemin görevi balığı kandırmak, aldatmak ve oltanın iğnesini yutturarak yakalanmasını sağlamaktır.

6551 Sayılı Kanun

Hiç şüphe yok ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi YCHP haline getirebilmek, ülkemizin bir bölümünü önce özerk-leştirmek ve sonra koparmak maksadı emperyalist projede Erdoğan ve AKP’ye zorluk çıkarmamak, koltuk değnekliği yapmak ve halkı uyutmak için kaset ope-rasyonu ile getirilmiştir.

Bu söylediklerimiz asla karalama değil. Karalama olması için isnat edilen suçlamaların dayanıksız olması lâzım. Kılıçdaroğlu liderliğinde YCP yönetimi için yaptığımız suçlamaların arkasını doldurduk ve kanıtlarını size sunduk. Halâ karalama yapıyorsunuz derseniz gerçekten ayıp olur.

Bakın,15 Temmuz 2014 ‘de Meclis’te Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendiril-me’sine dair 6551 sayılı kanun kabul edildi. Cumhur-başkanı tarafından onaylandı ve Resmî Gazete’de yayınlandı. Çok uzun değil sadece 6 maddeden oluşuyor, internetten bulup inceleyebilirsiniz.

Bu kanunda şimdiye kadar PKK ile yapılan görüşmeler yasal zemine oturtuluyor, gelecekte hesap sormanın önü kesiliyor, bundan sonra teröristlerle ve arkasında bulunan yabancı odaklarla serbestçe görüşebilmenin yolu açılıyor. Ayrıca en önemlisi, TBMM’nin yetkisi Bakanlar Kuru-lu’na devrediliyor.

Git AKP’yi düzelt

Özel olarak ifade etmek gerekirse bu kanun; Çözüm süreci olarak adlandırılan esasında dışarıdan dayatılan,silah bırakılmasına ve iç savaş kışkırtıcılığı yapma-sına rağmen teröristlerle hükümetin rahatça pazarlığa oturmasına imkân sağlayan ve bu konuda Meclis’i yok sayan bir düzenlemedir. Daha açık ifade edersek 6551 sayılı kanunla Türkiye’yi bölmek için Bakanlar Kurulu’ na yetki verilmektedir.

Bu kanuna MHP değil ama Kılıçdaroğlu liderliğinde YCHP destek vermiştir. Geçenlerde Kılıçdaroğlu “Açılı-mı Meclis’e getirin tartışalım” diyor. Kemal bey komik-lik mi yapıyorsun, yoksa gerçekleri halkın gözünden kaçırmak için mi böyle söylüyorsun. Meclis’e getir-mesinler diye hükümete yetki vermedin mi?

YCHP’nin Atatürk’e Cumhuriyetin kurucu ideolojisine yaptığı düşmanlıklara delil çok. Yukarıda anlattığım sadece bir tanesi. Artık halk Allah Kahretsin diyerek kerhen oy vermek istemiyor. Durumun farkındalar.

İşte bu nedenle Kılıçdaroğlu sübye bulma peşinde! Oltanın ucundaki iğneye takacakları bu sübyeler ile halkı kandırmak, aldatmak ve oyunu almak için. Bugüne kadar yurtsever mücadeleyle ümit vermiş Atatürkçü, Erge-nekon ve Balyoz operasyonlarınsa kurban gitmiş bazı insanları yem olarak YCHP’ye monte etme arayışındalar. Bazılarını da kandırmışlar! Gidip CHP’yi düzelteceğim diyor. Madem o kadar beceriklisin git AKP’yi düzelt.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail