Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 104 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


EMPERYALİZME SÖVMEK YANLIŞ EMPERYALİZME

KARŞI KENDİMİZİ SAVUNMAMIZ GEREKİR

Ali Nejat Ölçen

Emperyalizme sövmek teslimiyettir, çaresiz kalmaktır. Ona karşı savunma araçlarını yaratabilmek gerekir. Mustafa Kemal o genç yaşında emperyalizme sövmeden bunu başarmıştır. O genç yaşında , ülke işgal altındayken mitingler düzenlenmesini önerdiğinde kimse için kötü söz söylenmemesini koşul görmüştü. Aslında sövgü, güçsüzlüğün çaresizliğin ürünü olduğu kadar, çözüm üretmenin de engelidir. Ruhsal rahatlama yani tembellik aracıdır.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tek başına 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıkarcasına yalnız Vatan Partisinin kuruluşuna değil aynı zamanda ülkenin kurtuluşluna da öncülük etmiştir. O partiyi AYDINLIK gazetesinde “emperyalizme ana avrat söveceklerin partisi kuruldu” başlıklı yazısında, Sy.Mustafa Mutlu’nun nitelemesi yanlıştır. Vatan Partisinin Kuruluşunu sağlayan o görkemli kurultaya başkan seçilen bayan Şule Nazlı Erol’ün “Emperyalizme ana avrat sövmektir vatan” sözü de yanlış olduğu kadar gereksiz idi.

12 Eylül 1980 sonrasının “ Millî Eğitimi”ni Osmanlı Med-reselerinde bile benzerine rastlanmayan safsataların öğre-timi işgal etmiştir. Bu önlenemedikçe ve bilim gerçek yol gösterici olamadıkça, emperyalizme sövgü ona güç kata-caktır. Çünkü, sövgü “bizler çaresiziz” açıklaması anla-mında teslimiyettir

1.Bir Anı: Washington DC’de 1820’lerde kurulan Smithsonian Institution adındaki devlet müzesinin görkemli kubbesi girişinde bir sarkaç ile karşılaşırsınız. Sarkaç belki 20 metre çapında dairesel bir döşemenin kıyısına çevrelenen kukalardan birine çarparak onu yere yatırır ve gidiş dönüş salınımı ile bu kez devrik kukanın komşusu olanı devirdi-ğini görürsünüz. Dairesel döşemenin çevresinde ilkokul öğrencileri bu olayı sevinç içinde izlerken öğretmen, iki kukanın ardaşık devrilişlinin nedenini açıklar. Dünyanın kendi çevresinde döndüğü içindir ki, sarkaç her seferinde dairesel çevredeki kukalardan birini sonra da ardaşık olanını devirmektedir.

Bu satırları yazan kişi (Ali Nejat Ölçen) Devlet Planlama Teşkilatında Araştırma grubunun başında iken 1970’li yıllarda sarkaçla dünyanın kendi çevresinde dönüşünü ABD’de ilkokul öğrencileriyle birlikte öğrenmişti…İşte emperyalizmin eğitimi budur. Emperyalizme söverek, o ülkelerin öğrencilerini deneysel sorgulamalı eğitimden uzaklaştıramazsınız. Emperyalizmi yaratan teknoloji, teknolojiyi yaratan emperyalizm’dir. Bu gerçeğe söverek karşı çıkmayı sürdürmek emperyalizme boyun eğmektir.

Suudi Arabistan Baş İmamı “dünya eğer dönseydi batıdaki dağları doğuda görürdünüz” diyebiliyor ve bunu fetva ile açıklıyorsa bu cehaletiyle emperyalizmin buyruğunda kalmayı sürdürecek ve petrol tükendiğinde torunlarının boynuna emperyalizm “haç” kolyesi takacaktır.

2. İslam Dünyasında emperyalizmin yardımcısı aslında “cehalet-cinayet-ihanet” üçgenidir. Bu üçgenin yapılanma-sını sağlayan kadroların iktidarı, İslam ülkelerinde emperyalizmin buyru-ğundadırlar... Ülkemizde bunun ilk örneğini ABD emperyalizmi, münazara adındaki yöntem ile uygulamaya başlamıştı: Yanlışı doğruymuş gibi savunmak Münazara adlı yarışmada biriciliği kazanmanın nedeni oluvermişti. Siyasetin ve kamusal yönetimin demagogları öyle yetiştirildi. Bugün yalanın doğru olmasını sağlayan hukuk kendiliğinden oluşmadı. Gizli tanık kendiliğinden doğmadı. Bilim kendiliğinden safsataya dönüşmedi.

Vatan Partisine Düşen Görev.

Atatürk’te birleşilecekse bunun öncül bir tek koşulu vardır: Öğrenimin tüm aşamalarında sorgulamalı deneysel olmasını yeniden sağlamak. Eğitimin amacı zihne bilgi yığmak değil, zihne düşün ve sorgulama özgürlüğünü tanımak ve bunu yaşamın her aşamasında olmazsa olmaz koşul kabul etmek. Geriye bakan siyasal iktidarları değil geleceğe bakan siyasal iktidarları yaratmak zorundayız… Vatan Partisi ile Türkiye geçmişi değil geleceği yaşamalıdır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail