Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 104 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


KENDİNİ YOKEDEN OSMANLI KİTABI İÇİN İLGİNÇ BİR YORUM

Kaynak: Vatan Gazetesi 25 Şubat 2015

Yorum: Oğuz Çetinoğlu

İlk baskısı 2006 yılında gerçekleşen Kendini Yokeden Osmanlı kitabı basında ilgi uyandırmamıştı. İlk kez, Vatan Gazetesi’nin 25 Şubat 2015 günlü yayınında KİTABİYAT sayfasını hazırlayan Sayın Oğuz Çetinoğlu’nun ilginç ve ilginç olduğu kadar dünün bugünlere benzerliğini dile getiren yorumu, sayın Çetinoğlu’nun tarihimize ne denli yansız, bilimsel yaklaşımla baktığını da açıklıyor. Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Cemil Koçak, Sa-yın Oğuz Çetinoğlu gibi tarihimize yansız, bilimsel bilinç ile bakabilir mi bilemiyoruz. Tarihin pozitif bilim dalı olduğunu kanı ve inanç biçimlerinden arınmış olarak bakabilmenin gizini sayın Oğuz Çetinoğlundan öğrenmesi gerekir. Türkiye Sorunları kitap dizisinin bu sayısını da okur mu onu da bilemiyoruz..

Sayın Çetinoğlu “Kendini Yokeden Osmanlı” kitabına ilişkin bugün ülkemizde varoluş sorununa ışık tutan yorumuna şu tümceyle başlıyor:

Okuyucu, kitabın dikkatle okunması gerektiğini henüz “sunuş” bölümünün 3.sayfasında tarihine sahip çıka-mamış, hatta o tarihi son iki yüz yıl kendisi yaşamamış ve Batı tarafından planlanan yok oluşun tarihi O’na yaşatılmıştır”cümlesini okuyunca anlıyor,

diyor ve devam ediyor sayın Çetinoğlu:

Her ne kadar ardından gelen;”Osmanlı Devleti’nde görev yapan yabancı elçilerin yazdıkları, Osmanlının uzun vâdeli politikalar içinde nasıl kuşatıldığını ortaya koymaktadır” cümlesi ile kitabın adı arasında çelişki olduğu izlenimi uyanıyorsa da daha sonraki sayfalarda yer alan açıklamalardan anlaşılıyor ki fitne değirmeni

çağın güçlü devletleri tarafından faaliyete geçirilmiş; Osmanlı da kitapta detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, bu değirmenin daha verimli ve etkili çalışması için fitne değirmeninin bentlerine su taşımıştır, diyor ve devam ediyor ve de gerçekçi bir sav ileri sürüyor:

Tarih, geçmişteki olaylar hakkında bilgi veren bir kitap olmaktan çok, geleceği şekillendiren ilimdir. Geçmişinin cahili olanlar, körüdürler…Özellikle 50 yıl öncesinden günümüze uzanan zaman dilimi içerisinde “aydın” geçinen insanların “Ermeni iddiaları, iç terör, batıya eklemlenme gibi meselelerimizde takındıkları tavırlar, yanıltıcı beyanlar hatırlanırsa, Ali Nejat Ölçen’in üstün vasıfları daha anlaşılır.

Hakkımdaki bu övgü bir gün gerçekleşebilirse sevineceğim. Sayın Çetinoğlu Osmanlı’nın kendisini yok etmeye 1535 yılında başladığını ileri süren ve kitapta bunun kanıtlayan gerçeklere yer vermemi onaylayarak ayrıca şu bilgilere yer vermektedir:

Fakat kolaycılığı tercih eden “aydın” geçinenlerimiz için, ülkeyi yönetmeye talip olanlar için, 387 yıllık süreci tahlil etmek imkânsızlık ölçüsünde zor bir iş gibi görülebilir. Onlar 1839 Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi ile 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’nı 1-2 saat içerisinde okuyup, algılama kapasitelerine göre 1-2 ay veya 1-2 yıl süre ile tahlil edip düşünebilseler, Türkiye bugün çok farklı bir konumda olurdu. Böyle yapılmadığı için kayıplarımız “muazzam” denilecek ölçüde büyüktür. Fakat “zararın neresinden dönülürse kârdır” özdeyişiyle hareket edilirse, dönüş için tam zamanıdır. Kendini Yok eden Osmanlı isimli eser, bu imkânı altın tepsi içerisinde ve bir yudum su ile akla ve zekâya karşı verecek tablet şeklinde sunuyor.Gerisi,”Her yalnızca ben bilirim” iddiasında olmayanların, kitap okuma zevkine kalmıştır. Bu satırların yazarı (Sayın Oğuz Çetinoğlu,a.n.ö) merak ediyor:İmkân olsa da öğrenebilse: Günümüzde, ülke yönetiminde söz sahibi olanlardan kaç kişi, ilk baskısının yapıldığı 2006 yılından bu yana geçen 9 yıl içinde “Kendini Yokeden Osmanlı” isimli eseri okumuş ve üzerinde düşünmüştür okurlar? Umulur ki ,bundan sonra ülkeyi yönetmeye talip olanlar okurlar.

7 Haziran 2015 tarihine kadar vakitleri var.

Sayın Çetinoğlu ülkeyi yönetmeye talip olanların kitabı okumaları için yazısının sonuna şu bilgileri eklemeyi de ihmal etmemiş:

İmaj Kitapevi
Fakülteler Mahallesi. Yeni Acun Sokağı No. 5/A-B.Cebeci-Ankara. Telefon 0312.319 32 24.Sayın Oğuz Çetinoğlu’na ne denli teşekkür etsem azdır. Bu halk bu ülke bizim.

*****

SABANCI ÜNİVERSİTESİNDE TARİH BİLİMİNİN SEFALETİ

Ali Nejat Ölçen

Sabancı Üniversitesinde Prof.Cemil Koçak, tarihsel ger-çekleri alt-üst ederek Mustafa Kemal Atatürk’ü küçümseyen konuşmasını 23 Ekim 2010 günü o üniversitenin konferans salonunda yapmıştır. Üniversite öğrencilerinden aldığım yazılı metindeki yanlışlıkları kendisine gön-derdiğim e-mail iletisine yanıt almayınca, o yazıyı da ekleyerek sorunu Rektör Prof. Nihat Berker’e iletmiştim… Rektör’den aldığım yanıtı bilgilerinize sunuyorum.

Sy.Dr.Ali Nejat Ölçen

Üniversitemize ilginiz için teşekkür ederiz. Söz konusu yayında belirtildiği iddia edilen açıklamalar Sabancı Üniversitesi tarafından yapılmamıştır. Prof.Cemil Koçak da söz konusu açıklamalar için ekteki tekzip yazısını ilgili kurumlara yollamıştır. İyi günler dilerim

Nihat Berker, Rektör.

Rektörden de sorunu önemsemeyen böylesi anlamsız yanıt alınca Prof.Cemil Koçak’ın tarihsel gerçekleri ters yüz eden sapkınlığının kanıtlarını Sy. Rektör’ün bilgilerine sundum. O yazı da yanıtsız kalınca konuyu yukarıda belirttiğim başlık altında Türkiye Sorunları kitap dizisinin 84’üncü sayısında (Şubat 2010) dile getirdim ve o sayıyı Sabancı Şirketinin yönetim kuruluna da ilettim.

Prof.Cemil Koçak’lar hızla çoğalmaktadır. Kimi kime şikayet edeceksiniz? Çünkü, bilimin sefaleti üniversite-lerimizi de işgal etmeye başlamıştır. Prof.olan bir öğretim üyesinin 2007 yılında yayınlanan “Hikmetli Sözler” kitabının 24’üncü sayfasında şu safsata , bilimin sefaletini ya da sefaletin bilimini kanıtlamıyor mu?

Zaman Allah’ın yarattıklarından biridir. İzafiyet teorisine göre ışık hızına yani saniyede 300 bin km. hıza ulaşıldığında zaman durur (muş!). Bu nedenle cinler ışık hızına yakın hareket ettiklerinden 1000-1500 yıl yaşamaktadırlar. Malazgirt savaşında doğan bir cin hala yaşıyor olabilir.

SON SÖZ: Hiçbir ülke, Türkiye’miz kadar alçak ve hain türetememiştir.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail