Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

Kategori : AVRUPA BİRLİĞİ
<< < 2 3 4 5 6 > >>

YENİ DÜNYA DÜZENİ TÜRKİYE'YE YARADI MI?

Serbest piyasa ekonomisi, küreselleşme, özelleştirme, devletin ekonomiden elini eteğini çekip küçülmesini savunan siyaset adamları, kimi MEDYA ve iş çevreleri, bu kez savlarına haklılık kazandırmak amacıyla ortaya çıkan ve gerçeği yansıtan rakamları yanlış yorumlamaya başlamıştır.
»»


AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Uzun yıllar Batı Almanya'da mühendis olarak çalışan ve orada kendisini kanıtlayarak mühendislik bürosu kuran Behçet Kulguz'un Avrupa Birliği'ni bir başka açıdan irdeleyen ve kimi tarihsel gerçeklerin hala güncelliğini koruduğunu belirten bu yazısına yer vermenin yararlı olacağını düşündük.
»»


AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE:

Heinz Kramerin bu makalesinin bir bölümünü 17 ci sayıda dilimize dönüştürerek yayımlamıştık. Bu sayımızda diğer bölümünü bulacaksınız. . Heinz Kramer makalesinde: Türkiye'nin gümrük birliğine girişinin bir başlangıç olmakla birlikte, bunun Avrupa Birliğine tam üyelik için yeterli koşul olmadığını belirtmek istiyor.
»»


TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DIŞARDAN GÖRÜNÜMÜ

Gümrük Birliğine girmiş olmanın, AB üyesi olmaya yetmeyeceğini de ortaya çıkmıştır. AB üyeliği için Batı'nın ileri sürdüğü koşullardan "insan hakları,Kıbrıs,Yunanistan ile anlaşmazlık sorunları" şimdilik sadece öne sürülen görünür nedenlerdir, gerçek nedeni gizlemektedir.
»»


AVRUPA BİRLİĞİ veTÜRKİYE: SİYASAL KARMAŞA ORTASINDA

Heinz Kramer, Almanyada "Bilim ve Siyaset" adındaki Vakfın kurduğu "Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Araştırma Enstitüsünün" kıdemli uzmanıdır. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine ilişkin pek çok çalışması,yayını var. 3 Mart 1995'te Avrupa Birliğinin 14 üyesince uygulanan baskının sonucun da Yunanistan AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına kapı açtı.


»»


GÜMRÜK BİRLİĞİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI

Türkiye'yi yönetmek iddiasında olanlar, ne zaman Batı da uluslararası bir birlik oluşturulsa, orada yer almayı Avrupa tarafından önemsenmek, dışlanmamak, Avrupalı olma biçiminde yorumluyor ve olayların arka yüzünü bilemeyen toplumumza da bunu başarı olarak sunuyorlar. Uluslararası birliklere en olumsuz koşullarda üstelik yüzkızartıcı yöntemler uygulayarak girme razı oluyorlar.
»»


TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin kapısından içeri bakamazken, Gümrük Birliğineb girmesini yadırgamamak olanaksız.. Tekstil sektörü bir yana bırakılırsa, kısa ve orta erimli ekonomik yararlar, daha çok Avrupa Birliğinden yana ağır basmaktadır.
»»


AVRUPA BİRLİĞİ SONUN BAŞLANGICI

Maastricht Avrupasının içinde manevra yaptığı çıkmaz sokakta, kararsızlığın seli gırtlağa kadar çıktı. .Yazar, makalesinde AB'yi çıkmaz sokak olarak niteliyor. Bu çıkmaz sokağa girmek için bizim siyaset adamları neden bu denli istekli bilinemez.
»»


GÜMRÜK BİRLİĞİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI

Gümrük Birliğine girmeyi başarı sayarak ülkenin uzun erimli çıkarlarını ipotek altına sokan bugünkü siyasal iktidarın halktan gizledikleri gerçekleri sırası açılklamayı, tarihsel sorumluluk bilincimizin gereği sayıyorun.
»»


GÜMRÜK BİRLİĞİNE SIĞINMAK

Batı'da oluşturulan bir topluluğa girebilmeyi, dışlanmamak, bir ölçüde de batılılaşmak biçiminde algılamaya alıştırıldığımız için, siyasal iktidarlar, bunu övünç kaynağı kabul etmekte ve" halk kitlelerine de öyle sunmaktadırlar. Bunun ulusal onuru zedeleyen en kötü örneklerine şimdilerde tanık oluyoruz.
»»

<< < 2 3 4 5 6 > >>
 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail